• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 21 september Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer SG 20-52
 • Plaatsingsdatum 31 augustus 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het ministerie van Financiën gaat over geld in dienst van een financieel gezond Nederland. Daarvoor zijn duidelijke kaders nodig, waarbinnen de financiële processen van het ministerie horen te lopen. Gaat het om fiscale vraagstukken, dan ben jij als fiscaal adviseur een belangrijke schakel. Zowel voor je eigen ministerie als rijksbreed. Versterk jij het Fiscaal Loket in Den Haag?

Ministeriebreed draag je bij aan de realisatie van het horizontale toezicht (HT), onder meer door de coördinatie van de monitoring per belastingsoort. Daarvoor doe je ook onderzoek in de  financiële administratie. Je aandacht gaat hierbij uit naar de beheersing van de fiscale risico’s in het volledige proces, vanaf de beginfase waarin afspraken worden gemaakt over financiële en fiscale aspecten, tot en met de aangifte. Ook ben je secretaris van de ministeriebrede HT-overlegstructuur en zorg je voor de planning en de verslaglegging.

Bij het kerndepartement bouw je in het kader van het HT het Tax Control Framework uit. Dit betekent dat je de administratieve organisatie en interne controle van de fiscale processen van het kerndepartement (mede) inricht en adviseert over de beheersing van de bijbehorende risico’s. Je monitort de werking ervan en zet zo nodig correctie- en verbeteracties in gang.

Rijksbreed geef je inhoudelijke fiscale adviezen aan andere ministeries over loonheffingen (WKR en DBA) en omzetbelasting.

Ook geef je voorlichting en organiseer je workshops en cursussen om de fiscale kennis bij het budgethouders en financieel adviseurs binnen de Rijksoverheid te verbreden en te verdiepen.

Om mede invulling te geven aan de rijksbrede informerende en coördinerende taken van het Fiscaal Loket ben je secretaris van het Rijksbreed Fisaal Platform. Hiervoor plan je bijeenkomsten, voer je de verslaglegging en houd je contact met de leden.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een hbo-diploma in een fiscaal-economische richting of je hebt hbo-niveau met een achtergrond in operational audit.
 • Je hebt kennis van en ervaring met fiscale en financiële processen, vanuit de optiek van ministeries als belastingplichtige.
 • Je hebt een stevige persoonlijkheid en kunt goed en snel opereren binnen de brede organisatie van het ministerie van Financiën en daarbuiten.
 • Je vindt collegialiteit en integriteit belangrijk in je werk en hebt het lef om initiatief te tonen.
 • Je beschikt over uitstekende vakkennis, toont je standvastig, en kunt tactvol communiceren en je deskundigheid helder overdragen.
 • Je staat ervoor open om van elke situatie te leren en begrijpt dat het ontvangen van kritiek daarbij hoort.
 • Je kunt zowel mondeling als schriftelijk op een goede manier standpunten inbrengen in overleggen, zowel binnen het departement als interdepartementaal.
 • Je kunt op een goede manier samenwerken binnen en buiten het team en de afdeling, en evengoed zelfstandig problemen aanpakken en oplossen.
 • Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en gaat voor kwaliteit.
 • Je houdt van aanpakken, hebt een oplossingsgerichte werkhouding en bedenkt creatieve oplossingen voor vraagstukken.
 • Je kunt uitstekend plannen en organiseren en goed werken in een omgeving waar de druk hoog is.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Een assessment en/of schrijftest kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 • We nemen je sollicitatie alleen in behandeling als de bijlagen in Word of als pdf-bestand zijn opgemaakt.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De hoofddirectie Financieel-Economische Zaken (HDFEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling. Vanuit onze specifieke expertise op financieel-economisch gebied adviseren we de bewindslieden en de secretaris-generaal over diverse onderwerpen. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten, maar ook om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. Medewerkers van HDFEZ tonen onder meer lef door (afwijkende) standpunten in te nemen, die te verdedigen en creatieve oplossingen te bedenken.

HDFEZ stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de nationale schuld en overlegt daarover met de Inspectie der Rijksfinanciën. We zien toe op de doelmatige, doeltreffende en rechtmatige uitvoering van deze begrotingen, beleidsevaluaties en de interne en externe verantwoording daarover. Dat doen we vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het optimaal functioneren van het ministerie van Financiën als onderdeel van de Nederlandse Rijksoverheid. Daarnaast adviseren we de secretaris-generaal over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën.

Op het gebied van financiële en economische onderwerpen zijn we betrokken bij het departementale beleid. Onze scherpe analyses en krachtige argumenten dragen we op een duidelijke manier over. Met heldere kaders voor de begrotingscyclus, de departementale planning-en-controlcyclus, het risicomanagement, het toezicht op de financiële administratie en de fiscale verplichtingen van het departement.

Afdeling Kaderstelling
De afdeling Kaderstelling stelt duidelijke kaders waarbinnen de financiële processen van het ministerie horen te lopen. Maar we doen veel meer dan dat. Denk aan kaders voor het reviewbeleid, maar ook voor de verantwoording van de reis- en representatiekosten van de bewindslieden. En we stellen structuren op voor het toezicht op de fiscale processen van het ministerie als belastingplichtige. Voor al die thema’s hebben we de nodige deskundigheid in huis. Natuurlijk zijn wij ook stevig geworteld in de dagelijkse financiële praktijk met werkzaamheden voor de concernadministratie en het toekennen van consignatiekasclaims. Daarnaast adviseren we op uiteenlopend gebieden en onderhouden we de contacten tussen het ministerie van Financiën, de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer. We zijn de duizendpoot van de hoofddirectie Financieel-Economische Zaken. Hier werk je samen met collega’s met een heel divers takenpakket die je kijk op het werk van de hoofddirectie verbreden.

Het Fiscaal Loket
Het Fiscaal Loket is onderdeel van de afdeling Kaderstelling. Onze taak is tweeledig. Enerzijds richten we ons op het ministerie van Financiën zelf en anderzijds op alle overige ministeries en de Hogere Colleges van Staat. We adviseren deze organisaties bij vraagstukken over hun fiscale verplichtingen. Daarbij fungeren we als centraal aanspreekpunt over fiscale aangelegenheden in de ruimste zin van het woord en treden we op als schakel tussen de departementen en de belastinginspecteur. Andere belangrijke activiteiten zijn het analyseren van nieuwe fiscale wetgeving, adviseren over de gevolgen en uitvoeringsaspecten daarvan en de behandeling van interdepartementale fiscale vraagstukken.

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij — met onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken in ons achterhoofd — bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jos Klink, Afdeling Kaderstelling

06-53357461

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Alfred Westplat, HR adviseur

06-11095916

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsadviseur

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Econoom

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur overheidsfinanciën

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd