Financieel Inspecteur

Inspectie van het Onderwijs

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur NTB
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 7 juni Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer IVHO-22-148
 • Plaatsingsdatum 21 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter? Misschien is dat wel de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie toezicht houdt op het onderwijs.

Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. En dat de school financieel gezond is, zodat ook de continuïteit van dat onderwijs is gewaarborgd. Als financieel inspecteur bij de inspectie van het Onderwijs te Utrecht onderzoek je het financieel beheer van onderwijsinstellingen en stimuleer je besturen om voortdurend te verbeteren.

Wat ga je doen als financieel inspecteur?
Voor jou is geen dag hetzelfde! Samen met je collega’s houdt je financieel toezicht op circa 30 miljard aan jaarlijkse onderwijsbekostiging. Je voert onderzoeken uit naar het financieel beheer bij onderwijsinstellingen, van de kleinste instelling voor basisonderwijs tot de grootste universiteiten. Het gaat daarbij niet alleen om de rechtmatigheid en doelmatigheid van besteding van rijksbijdragen, maar ook om de financiële continuïteit van de instelling, het bestuurlijk vermogen, het functioneren van de instellingsaccountants en de naleving van de Wet normering topinkomens. Je werkt daarbij zelden alleen, maar bijna altijd in een team van (financieel) inspecteurs, en waar nodig aangevuld met analisten en toezichtmedewerkers onderwijskwaliteit.

Jouw toezicht begint en eindigt bij de besturen van onderwijsinstellingen, zij zijn verantwoordelijk voor de sturing en beheersing van financiële aspecten van beleid en bedrijfsvoering. Daarnaast krijg je te maken met Raden van toezicht, (G)MR-en en schooldirecteuren en instellingaccountants. Ook heb je regelmatig contact met de beleidsdirecties van het ministerie OCW en DUO. Je analyseert (financiële) data, voert gesprekken, leest achterliggende documentatie en hebt een scherpe waarneming tijdens een eventueel bezoek. Je leert verbinding te leggen tussen financiën en onderwijskwaliteit.

Tevens reflecteer je via themaonderzoeken op de werking en de kwaliteit van het onderwijsstelsel als geheel. Bevindingen en resultaten koppel je terug via een helder en (openbaar) rapport, waarmee besturen en het onderwijsveld als geheel concreet aan de slag kunnen.
Want daar gaat het om in ons werk.

Daarnaast draag je als inspecteur intern je steentje bij aan de continue verbetering van ons werk zowel inhoudelijk als op het gebied van samenwerking.

Waar ga je werken?
Als financieel inspecteur maak je deel uit van de directie Rekenschap en Juridische Zaken. Deze directie bestaat uit twee afdelingen: Rekenschap en Juridische Zaken. Bij de afdeling Rekenschap werken 35 collega’s verdeeld over vier domeinen waarbinnen intensief wordt samengewerkt om kennis en kunde te delen. In de directie werken hoogopgeleide en ervaren professionals (onder wie accountants, economen en juristen) dagelijks met enthousiasme en grote betrokkenheid aan financiële en juridische zaken in het onderwijstoezicht.

De sfeer is collegiaal en informeel. De uitdaging is groot en de lat ligt hoog. We zoeken daarom collega’s die een stevige bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het financiële toezicht en de afdeling als geheel.

Natuurlijk kun je rekenen op goede begeleiding. We nemen alle tijd om je wegwijs te maken in onze organisatie en binnen de afdeling Rekenschap en er volgt een inwerkprogramma op maat.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Inspectie van het Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De missie van de Inspectie van het Onderwijs is dan ook: effectief toezicht voor beter onderwijs.

De Inspectie van het Onderwijs analyseert jaarlijks op afstand de gegevens van elke school om te zien of er risico's zijn. Daarnaast doen wij ten minste één keer per vier jaar uitgebreid onderzoek op locatie bij ieder bestuur en zijn scholen. Dit vierjaarlijkse onderzoek begint bij de schoolbesturen, want zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.

Talent als basis, diversiteit als kracht
De Inspectie van het Onderwijs is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen.

Inspectie van het Onderwijs

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Joyce Knubben, Afdelingshoofd Rekenschap

06-29659159

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Vera Schilperoort, adviseur werving en selectie

06-22843830

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie van het Onderwijs nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner

Inspectie van het Onderwijs
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 20-24
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Wetenschappelijk Medewerker

Inspectie van het Onderwijs
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Woordvoerder

Inspectie van het Onderwijs
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd