• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 25 juni 2024 Nog 10 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 867, Plaatsingsdatum: 12 juni 2024

Ben jij een visionaire financieel expert met een passie voor woningbouw en gebiedsontwikkeling? Wil jij een cruciale rol spelen in het vormgeven van Nederland's toekomst op het gebied van woningbouw? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Jouw rol:

Als Financieel Expert Gebieds- en Woningbouwontwikkeling werk je aan het beheren en optimaliseren van het Dashboard Grootschalige Woningbouw, in nauwe samenwerking met de betrokken NOVEX-woningbouwlocaties. Dit dashboard is een essentieel instrument dat de voortgang van woningbouwprojecten bewaakt, risico’s beheerst en nieuwe kansen signaleert. Dankzij jouw inzichten uit de onderliggende projecten, lever je tijdige en waardevolle beslisinformatie op die bijdraagt aan het benutten van kansen en het oplossen van knelpunten.

Wat ga je doen?

 • Beheer en Optimalisatie: Bijhouden en verbeteren van het Dashboard Grootschalige Woningbouw, zodat het continue waardevolle en tijdige beslisinformatie levert.
 • Samenwerking en Afstemming: Bijdragen aan het maken van structurele afspraken met gemeenten over het dashboardbeheer en de samenwerking versterken en waar nodig ook met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere departementen.
 • Financiële Vraagstukken: Proactief meedenken over financiële vraagstukken, met name rondom de diverse subsidieregelingen van het Rijk voor woningbouwstimulering.
 • Strategische Ontwikkeling: Ontwikkelstrategieën en businesscases opstellen en beoordelen op financiële haalbaarheid.
 • Multidisciplinaire Verbindingen: Verbindingen leggen tussen verschillende disciplines vanuit jouw financiële expertise en het opstellen van concrete adviezen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Voldoende goede woningen op de juiste plek, dat is waar de directie Woningbouw zich allereerst op richt. Wij brengen het aanbod in balans met de vraag en sturen op de beschikbaarheid van voldoende, betaalbare, duurzame woningen op goede locaties. Woningen waar vraag naar is en die passen bij de verschillende huishoudens in Nederland.

Demografische, economische en ruimtelijke ontwikkelingen spelen een belangrijke rol. De directie werkt daarom nauw samen met alle spelers in het veld, zoals corporaties, bouwers, projectontwikkelaars, gemeenten, regio's en provincies. De belangrijkste opgaven voor de aankomende periode zijn het terugdringen van het huidige, historisch hoge woningtekort en het herstructureren en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad in met name de kwetsbare gebieden.

De woningmarkt staat op dit moment onder grote spanning. Wij lezen het dagelijks in de krant. Het is voor sommige mensen lastig een betaalbare woning te vinden. Dat betekent dat er bij de directie Woningbouw veel speelt en gebeurt, geen dag is hetzelfde.

Onze directie bestaat inmiddels uit ruim 60 medewerkers en kent vier afdelingen: Woningbouwbeleid, Programmering en monitoring, Ontwikkeling en realisatie en Grootschalige woningbouw. De afdelingen werken onderling nauw samen. De directie is nog relatief jong, en de organisatie nog volop in ontwikkeling.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Hettie Politiek

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Regisseur Grootschalige Woningbouw

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 22 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Managementondersteuner (S7) directie Woningbouw

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Sr adviseur gebiedsontwikkeling en PPS

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd