Financieel (boekhoudkundig) specialist

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.756 - €4.430
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 19 augustus
 • Vacaturenummer NVWA_20210512_10
 • Plaatsingsdatum 21 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij werken in het financiële hart van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit? Wil je je tanden zetten in onze financiële processen en krijg je energie van het doorgronden van de cijfers? Dan verwelkomen we jou graag als financieel (boekhoudkundig) specialist bij ons team in Utrecht!

Jouw uitdaging de eerste paar jaar? Zoveel mogelijk ervaring opdoen met de boekhouding, de financiële processen en de organisatie(dynamiek) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Je werkweek bestaat meestal uit een mix van werkzaamheden. Bijvoorbeeld het uitvoeren van een detailanalyse op de materiële kosten, het analyseren van openstaande inkooporders, het maken van memoriaalboekingen of het afletteren van balansrekeningen. Daarnaast geef je boekhoudkundig advies voor een afdelingsproject, help je collega’s van team Inkoop of Financiële Administratie (crediteuren/debiteuren) met vragen en overleg je met collega’s van andere afdelingen over het beheer van je grootboekrekeningen. Tot slot stel je samen met een senior collega onderdelen van een jaarrekeningdossier op en schrijf je een kort en bondig advies voor de teamleider.

Als financieel (boekhoudkundig) specialist krijg je de kans om veel te leren en kennis te maken met alle modules van ons ERP-systeem (Oracle EBS). In deze afwisselende functie werk je proactief mee aan het continu verbeteren van de werkzaamheden. Tegelijkertijd neem je je verantwoordelijkheid in het tijdig en goed uitvoeren van de reguliere taken. Gaat dit allemaal goed en bevalt het van beide kanten? Dan kun je na een aantal jaar doorgroeien naar het niveau van senior adviseur.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een hbo-diploma in de richting van bedrijfseconomie of bedrijfsadministratie.
 • Je bent van nature proactief en een teamspeler. Je wilt graag ervaring op doen met alle werkzaamheden van het team. En je vindt het leuk om naast uitdagende taken en projecten, ook routinematige basiswerkzaamheden uit te voeren.
 • Je wordt blij van het werken met financiële cijfers en het geeft je energie om je te verdiepen in financiële en boekhoudkundige materie. Je bent goed met Excel en bij voorkeur ook met Oracle EBS en je kent de batenlastensystematiek.
 • Hybride werken (zelfstandig vanuit huis in combinatie met online en fysieke overleggen met collega’s) past bij jou en je pakt gemakkelijk de telefoon om vragen te stellen of af te stemmen met collega’s. Het teamresultaat staat voor jou voorop.
 • Je spreekt goed en schrijft helder en bondig Nederlands.
 • Je beschikt over een goed analytisch vermogen. Dit helpt je om na een aantal jaar eventueel door te kunnen groeien naar het niveau van senior adviseur.
 • Je bent klantgericht en omgevingsbewust.
 • Je kunt goed plannen, organiseren en de voortgang bewaken.
 • Je werkt actief aan je eigen ontwikkeling.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.756 Max. €4.430 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Werk met impact

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang. Jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie met begeleiding van ervaren collega’s.
 • Ruime opleidings- en coachingmogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Ruimte om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken (waar je functie het toelaat).
 • Een prettige werksfeer op alle locaties en een hoofdkantoor op loopafstand van Utrecht Centraal.
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s, zoals onze (inmiddels legendarische) pub-quiz!

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • We beschouwen je sollicitatie volgens de afspraken uit onder andere de cao Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is een Verklaring Omtrent het Gedrag vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar? Dan start je in eerste instantie met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Geef duidelijk in je cv aan dat je aan de gevraagde opleiding(en) voldoet, zoals omschreven in de functie-eisen.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen. Dit stemmen we altijd vooraf met jou af.
 • Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en social media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (onder andere bij de divisie Inlichtingen- en Opsporingsdienst).
 • Na de sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.
 • De eerste sollicitatiegesprekken plannen we in de week van 23 tot 27 augustus 2021.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Financiën en Control ondersteunt het management van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij het beheersen van de organisatie. Hiervoor stellen we kaders en voeren we controles uit, met name als het gaat om budgettaire en comptabele regelgeving. Onze kerntaken:

 • We beheren de grootboekrekeningen en doen daarover verslag.
 • We dragen bij aan de beheersing van de financiële processen binnen de NVWA. In het verlengde daarvan ontsluiten we gegevens en leveren we onder andere managementinformatie en analyses op.
 • We voeren cashmanagement uit.
 • We voeren controles op financiële zaken uit, bijvoorbeeld op de volledigheid en juistheid van verantwoorde omzet en kosten. Dit doen we in samenhang met het beheercontroleplan.
 • We voeren controles uit op rubricering en rechtmatigheid van inkopen.
 • We handelen belastingen af en verzorgen de financiële controle van bestuurlijke boetes.

De cultuur binnen de afdeling is gedreven en we zijn praktisch ingesteld. Samenwerking wordt actief gestimuleerd en de sfeer is open, informeel en collegiaal. We zijn gericht op goede en adequate dienstverlening aan de organisatie, maar staan ook op onze strepen wanneer kaders of regelgeving dreigen te worden overschreden. Als medewerker krijg je veel vrijheid bij het indelen van je werkzaamheden en werktijden, en het opnemen van verlof. De periode van december tot en met februari staat in het teken van het jaarrekeningtraject en vraagt om maximale inzet en flexibiliteit.

De afdeling bestaat uit vier teams:

 • Financiële Verslaglegging
 • Financiële Administratie (crediteuren/debiteuren)
 • Control
 • Inkoop

Team Financiële Verslaglegging
Jij komt te werken bij team Financiële Verslaglegging. Dit team bestaat uit vijftien collega’s die in het hart van de financiële functie zorgen voor een goede financiële verslaglegging van de activiteiten van de NVWA en hierover rapporteren aan diverse (interne en externe) klanten. Samen met collega’s van het team Control zetten we ons in voor de financiële bestuurbaarheid van de NVWA. Daarnaast zorgen we samen met team Financiële Administratie en team Inkoop dat kosten en opbrengsten op de juiste manier en op de juiste plaats landen in het grootboek. Een belangrijk product dat we ieder jaar opleveren is het interne jaarverslag voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het team is sterk gericht op het optimaliseren van de boekhouding, het verder verbeteren van de dienstverlening (onder andere met verdiepende cijferanalyses en rapportages) en het stroomlijnen van de financiële processen. Om deze ontwikkelingen te faciliteren en het aanstaande pensioen van twee collega’s op te vangen, zijn wij op zoek naar een leergierige en proactieve nieuwe collega.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Wij streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker voor wil werken, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst of arbeidsbeperking. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties en opsporingsonderzoeken en goede dienstverlening en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden. We gaan uit van vertrouwen. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, merken weinig van ons. Maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als dat in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

A.C. (Alexander) Sjamaar, Teamleider Financiële Verslaglegging

06-11495704

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend inspecteur/medewerker toezicht cluster Fytosanitair

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 11 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager exportcertificering

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Inspecteur Fraude en Opsporing

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)