Financieel beleidsmedewerker onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 20 februari
 • Vacaturenummer DGPV/2022/1303
 • Plaatsingsdatum 23 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In Nederland ontvangen scholen in het funderend onderwijs jaarlijks circa € 21 miljard voor het geven van goed onderwijs. Zulke sommen publiek geld scheppen ook een grote verantwoordelijkheid naar de maatschappij, de politieke leiding, de Tweede Kamer én de onderwijssector. Want komen deze publieke middelen wel goed terecht? Wat is het effect van de bestedingen in het onderwijs? Levert het de gewenste resultaten op?

Wil jij bijdragen aan een betere verantwoording over het geld dat naar het onderwijs gaat? Wil jij adviseren over de rechtmatigheid van bestedingen? Als financieel beleidsmedewerker draag je elke dag bij aan deze uitdaging.

Je houdt je bezig met het monitoren van dreigende onzekerheden of onrechtmatigheden voor de begroting en de verantwoording van scholenbesturen over hun uitgaven. Verder leg je de verbinding tussen dossierhouders en partijen als de Auditdienst Rijk, Algemene Rekenkamer, DUO en de Inspectie van het Onderwijs.

Je deinst niet terug voor complexere juridische of financiële vraagstukken. Samenwerken gaat jou goed af. Je schakelt daarbij met collega’s van de eigen en andere directies, DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de VO-raad. Je hebt een zorgvuldige werkwijze, bent gewend om overzicht te houden en je bent in staat een analyse te maken van bijvoorbeeld jaarrekeninggegevens van een onderwijsinstelling. Kortom, je beschikt over relevante kennis, bent een stevige gesprekspartner en hebt ideeën over hoe dingen beter kunnen op het terrein van verantwoording.

 • je hebt een academische opleiding;
 • je hebt enkele jaren werkervaring, ervaring met rechtmatigheidsvraagstukken en verantwoording bij de Rijksoverheid;
 • je hebt affiniteit met juridische en financiële vraagstukken;
 • je bent analytisch sterk;
 • je hebt een pragmatische instelling en bent in staat snel in te springen op actuele dossiers die aandacht vragen;
 • je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
 • je bent kritisch, staat stevig in je schoenen en bent gericht op resultaat.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Vaste aanstelling
  NB. Voor kandidaten zonder vaste aanstelling bij het Rijk gaat het om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.

 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Na sluiting van de vacaturedatum, worden binnen twee weken de gesprekken gepland. Hopelijk kan dat fysiek op kantoor en anders digitaal. Als er een voorkeur is voor digitaal bij de kandidaat, kan dat altijd.
 • Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.
 • Indien er kandidaten reageren die de van-werk-naar-werk-status hebben dan gaan zij voor op medewerkers die vrijwillig mobiel zijn. Behoor je tot deze groep stuur dan een voordracht of bewijsstuk mee en geef het aan in het betreffende veld.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Overige informatie:
We informeren je via e-mail. Hou daarom je e-mail in de gaten. Voeg dienstpostbus.wervingselectie@minocw.nl toe aan je lijst van vertrouwde afzenders en controleer of er geen berichten in je SPAM-map terecht zijn gekomen.

Lukt het niet om je sollicitatiebescheiden te uploaden?
Ons systeem gaat (nog) niet goed om met te lange bestandsnamen of bestandsnamen met spaties of vreemde tekens erin. het advies om de bestandsnaam zo kort mogelijk te houden zonder spaties en vreemde tekens. Mocht het hierna nog niet lukken, dan kun je een mail sturen aan dienstpostbus.wervingselectie@minocw.nl

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directies Primair en Voortgezet Onderwijs / Afdeling Financiën en Verantwoording
De afdelingen Financiën en Verantwoording maken onderdeel uit van de directies Primair en Voortgezet onderwijs. Beide directies kennen drie beleidsafdelingen en een afdeling Financiën en Verantwoording.

Binnen de afdelingen Financiën en Verantwoording werken ca. 30 mensen (2 x 15 mensen). De afdelingen zijn verantwoordelijk voor het financieel beleid van de directies Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning en breder voor de financiële kant van een aantal OCW-brede thema’s (lerarenbeleid, Caribisch Nederland). De financiële afdelingen van de directies Primair en Voortgezet Onderwijs werken daarbij nauw samen. Onze taken zijn onder meer:

 • beleid: in een vroegtijdig stadium strategisch-financieel meedenken over en ondersteunen van beleidstrajecten;
 • begroting: opstellen van een strategisch-financieel kader, waarin prioritering van de politieke wensen plaatsvindt, in samenhang met de budgettaire spelregels, en proactief uitbrengen van advies aan de directie en de directeur-generaal over kansen en bedreigingen voor de begroting
 • verantwoording en toezicht: financieel toezicht op organisaties op afstand namens de directeur-generaal, leggen van verbinding met auditafdelingen en afleggen van verantwoording over onderwijsgeld door de sector;
 • bestedingsplan: opstellen en strategisch beheren van de budgetten voor subsidies en opdrachten, zorgdragen voor optimale besteding van deze budgetten, ondersteunen van de directies PO en VO bij het aangaan van financiële verplichtingen en adviseren over de (on)mogelijkheden;
 • bekostiging: ontwikkelen van bekostigingsbeleid voor het primair en voortgezet onderwijs.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OCW werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Het ministerie werkt voor mensen. Leerlingen, studenten en hun ouders. Kunstenaars, museumdirecteuren en leraren. Onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs. Wetenschappelijk onderzoekers. Medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen. Deze opsomming is nog verre van compleet. Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Karin Wijsman, afdelingshoofd Primair en Voortgezet Onderwijs, Financiën en Verantwoording

06-46168953

Monique de Koning (plaatsvervangend afdelingshoofd voortgezet onderwijs)

0646849178

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel beleidsmedewerker onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior financieel beleidsadviseur onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Financieel beleidsmedewerker

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd