Financieel beleidsmedewerker, directie primair onderwijs (PO)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal, Auditing / accountancy, Financieel / economisch
 • Reageren voor 21 september Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer PO/2021/939
 • Plaatsingsdatum 24 augustus 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In Nederland ontvangen scholen in het primair onderwijs jaarlijks circa € 11 miljard voor het geven van kwalitatief goed onderwijs. Heb jij kennis van gezond financieel beleid en heb je ideeën voor een doelmatig en doeltreffend bekostigingsbeleid? Als financieel beleidsmedewerker werk je samen met het team aan het financieel beleid voor het basis- en speciaal onderwijs. Je maakt berekeningen, onderhoudt databestanden, adviseert over beleidskeuzes, doet financiële voorstellen en denkt mee over alternatieven.

Samen met het team ben je verantwoordelijk voor het opstellen, beheren, verbeteren en uitvoeren van het bekostigingsbeleid voor het basis- en speciaal onderwijs. Je bewaakt de financiële kaders en toetst op doelmatigheid en doeltreffendheid van beleidsvoorstellen. Je werkt met grote datasets om berekeningen te maken en informatie op een gestructureerde te presenteren. Je bepaalt de hoogte en de wijze van bekostiging voor het primair onderwijs in (Caribisch) Nederland. Je houdt je vanuit een financiële invalshoek bezig met onderwerpen als de arbeidsvoorwaarden van de sector, schatkistbankieren en passend onderwijs. Je kunt op basis van een aantal jaarrekeninggegevens een analyse maken van de financiële gezondheid van een onderwijsinstelling. Daarnaast verstrek je proactief en (on)gevraagd financieel advies aan de ambtelijke en politieke leiding.

Het primair onderwijs is voortdurend onderwerp van politiek debat en berichtgeving in de media. Voorbeelden zijn de discussies over werkdruk, het lerarentekort, salarissen en de financiering van onderwijsachterstandenbeleid. Je levert met jouw financiële kennis en gevoel voor cijfers een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van beleidsvoorstellen. Ook ben je breed inzetbaar als financieel specialist en of econoom. Je bent daarom in staat in korte tijd nieuwe beleidsonderwerpen eigen te maken en onder tijdsdruk met voorstellen te komen. Samenwerken gaat jou goed af. Je schakelt daarbij met collega’s van de eigen en andere directies, DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de PO-Raad. Als financieel expert maak je de benodigde financiële analyses, ramingen van beleidsopties en analyseer je (financiële) effecten van beleidsopties. Met jouw bijdrage worden beleidsvoorstellen financieel uitvoerbaar, doeltreffend en doelmatig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Primair Onderwijs heeft vier afdelingen:

 • de afdeling Curriculum, Digitalisering en Toetsen;
 • de afdeling Besturing, Stelsel en Juristen;
 • de afdeling Onderwijspersoneel, Schoolontwikkeling en Onderwijsachterstanden;
 • en de afdeling Financiën en Verantwoording.

Binnen de afdeling Financiën en Verantwoording werken ca. 15 mensen. De afdeling is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de directie PO. Daarbij vindt veel samenwerking plaats met de afdeling Financiën en Verantwoording van de directie Voortgezet Onderwijs. Binnen de afdeling zijn er o.a. volgende taken:

 • Beleid – In een vroegtijdig stadium strategisch financieel meedenken over - en ondersteunen van - beleidstrajecten.
 • Begroting – verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, het jaarverslag en de suppletoire begrotingen van artikel 1 (primair onderwijs), het opstellen van een strategisch financieel kader, waarin prioritering van de politieke wensen plaatsvindt in samenhang met de budgettaire spelregels, en het proactief uitbrengen van advies aan de directie en de directeur-generaal over kansen en bedreigingen voor de begroting.
 • Verantwoording & Toezicht – Ontwikkeling van verantwoordingsbeleid voor de onderwijssector, financieel toezicht op organisaties op afstand namens de directeur-generaal, het leggen van verbinding met auditafdelingen en de Algemene Rekenkamer en het afleggen van verantwoording over onderwijsgeld door de sector.
 • Bestedingsplan – Het opstellen en strategisch beheren van de budgetten voor subsidies en opdrachten, zorgdragen voor optimale besteding van deze budgetten, het ondersteunen van de directies bij het aangaan van financiële verplichtingen en het adviseren over de (on)mogelijkheden.
 • Bekostiging – het ontwikkelen van bekostigingsbeleid voor het primair onderwijs.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OCW werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Het ministerie werkt voor mensen. Leerlingen, studenten en hun ouders. Kunstenaars, museumdirecteuren en leraren. Onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs. Wetenschappelijk onderzoekers. Medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen. Deze opsomming is nog verre van compleet. Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Esmé ter Stege, plaatsvervangend afdelingshoofd

06-25723119

Maarten van Woerden

06-52367433

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Cindy van Tol

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker met financiële affiniteit, directie primair onderwijs (PO)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior financieel beleidsmedewerker

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker overheidsinformatie en archieven

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd