Financieel beleidsmedewerker

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 29 september Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer VWS200177 (FEZ)
 • Plaatsingsdatum 14 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In de zorg gaat veel geld om: naar verwachting in 2021 zo’n € 93 miljard. We werken er hard aan om dat geld zo goed mogelijk te besteden. Dat is waar jij aan gaat bijdragen als financieel beleidsmedewerker bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dankzij jouw adviezen kan de politieke en ambtelijke leiding betere besluiten nemen voor betere zorg voor alle Nederlanders.

Wat zijn de maatschappelijke en budgettaire gevolgen van een beleidsvoorstel? Hoe kun je ervoor zorgen dat de gewenste maatschappelijke effecten ook worden bereikt? En zijn de budgettaire gevolgen in te passen in de rijksbegroting? Enkele vragen waarover jij je als financieel beleidsmedewerker buigt.

Binnen de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) ben jij een ‘BT’er’: een medewerker van de afdeling Beleidstoetsing en Advies. Als BT’er ben jij hét aanspreekpunt voor een aantal beleidsterreinen en directies. We zijn op zoek naar versterking binnen het cluster Langdurige Zorg. Jouw takenpakket richt zich op het persoonsgebonden budget en de langdurige zorg en ondersteuning, waar bijvoorbeeld de ouderenzorg en gehandicaptenzorg onder vallen. De precieze samenstelling van jouw portefeuille stellen we in overleg met jou vast en kan van tijd tot tijd wisselen.

Hoe kunnen we de langdurige zorg en ondersteuning aan kwaliteit laten winnen en daarbij de kosten acceptabel houden? Welke bijdrage kan het persoonsgebonden budget daaraan leveren? Vanuit een financieel-economische invalshoek werk jij actief mee aan het beantwoorden van deze vragen. Je adviseert over de haalbaarheid van nieuw beleid of besparingen. Je beoordeelt beleidsvoorstellen op hun effectiviteit, doelmatigheid, rechtmatigheid en budgettaire gevolgen. En je onderhandelt met het ministerie van Financiën over beleidsvoorstellen die jouw toets hebben doorstaan. Kritisch, deskundig en overtuigend adviseer je de bewindslieden, ambtelijke leiding en beleidsdirecties. Een uitdagende functie dus, waarin je jouw adviesvaardigheden en gevoel voor politiek en financiën bundelt en zo een waardevolle bijdrage levert aan de zorg. Iets voor jou?

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire opleiding afgerond, bij voorkeur in een financieel-economische richting en/of een studie die gericht is op de publieke zaak.
 • Je hebt een goed gevoel voor cijfers.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je bent flexibel en kunt snel schakelen, werkt graag samen en pakt werkzaamheden proactief op.
 • Je durft kritisch te zijn en beschikt over overtuigingskracht.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS200177 (FEZ) richten aan: Erwin van Dam, hoofd van de afdeling Beleidstoetsing en Advies.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
 • De gesprekken zullen plaatsvinden in week 41.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is de concerncontroller en budgettaire belangenbehartiger van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en daarbij verantwoordelijk voor volledige en juiste beslisinformatie. We zorgen voor een optimale departementsbrede besluitvorming over beleid en geld. FEZ opereert in een dynamische omgeving en heeft directe contacten met de ambtelijke en politieke top. Bij ons is er een open werksfeer en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. FEZ heeft drie afdelingen:

Afdeling Beleidstoetsing en Advies

De afdeling Beleidstoetsing en Advies toetst voornemens en uitvoering op het gebied van VWS-beleid en -beheer aan de budgettaire, beleidsmatige en beheersmatige kaders, en brengt daarover advies uit aan de politieke en ambtelijke leiding. De afdeling is georganiseerd in drie clusters, die nauw samenwerken, zowel inhoudelijk als qua personele inzet. Waar nodig springen medewerkers bij elkaars clusters in.

Afdeling Ontwikkeling Financieel Beleid en Beheer

De afdeling Ontwikkeling Financieel Beleid en Beheer coördineert de financiële besluitvorming van de politieke en ambtelijke leiding, ontwikkelt initiatieven en bereidt besluiten voor op strategisch niveau op het gebied van financieel beleid en beheer.

Afdeling Budgettaire Zaken

De afdeling Budgettaire Zaken is de ‘cijfermatige spil’ van FEZ en zorgt voor de opzet en samenstelling van financieel-beleidsmatige stukken die naar het parlement gaan, zoals de departementale begroting en verantwoording.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Erwin van Dam, hoofd van de Beleidstoetsing en Advies/FEZ

06-52643154

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Debby Ketting-Langelaan

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur Financiële Besluitvorming

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Patiënt en Zorgordening

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker oorlogsgetroffenen en herinnering Tweede Wereldoorlog

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)