Financieel beleidsadviseur GGD Haaglanden

Gemeente Den Haag

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 24
 • Maand­salaris €3.701 - €5.372
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Vacaturenummer 20223057
 • Plaatsingsdatum 31 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Financieel beleidsadviseur GGD Haaglanden
Kom jij ons als financieel beleidsadviseur versterken om de beste kwaliteit van producten en diensten te realiseren door adequate sturingsinformatie?

Wat ga je doen?
Binnen de GGD treed je op als adviseur voor de Directeur Publieke Gezondheid (DPG), het managementteam (MT), programmamanagers en projectleiders. Je bent daarbij het eerste (financiële) aanspreekpunt voor de programmabegroting van GGD Haaglanden ten behoeve van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden (GR) en de overeenkomsten over lokale taken met de verschillende gemeenten. Je ondersteunt de DPG bij het nemen van tactisch/ strategische beslissingen gericht op het behalen van de gewenste programmaresultaten. Binnen de GGD ben je tactisch financieel-inhoudelijk het aanspreekpunt voor de business controllers van de GR en de gemeente Den Haag. Met jouw inzet wordt de juiste kwaliteit van producten en diensten gerealiseerd zodat adequate sturingsinformatie voor het primair proces en de uit te voeren programma’s kan worden gegenereerd.

Als financieel beleidsadviseur heb je overzicht over wat er speelt binnen GGD Haaglanden en heb je affiniteit met het werkveld. Je analyseert, onderzoekt, signaleert, rapporteert en adviseert (gevraagd en ongevraagd) over het financiële uitvoeringsbeleid. Je levert bijdragen aan het opstellen van (bestuurs)voorstellen en adviseert over de implementatie van bestuursbesluiten op financieel gebied. Daarnaast lever je input voor het stellen van uitvoeringskaders en draag je bij aan de strategieontwikkeling van de GGD. Verder toets en evalueer je het feitelijk gevoerde uitvoeringsbeleid, onderzoek en analyseer je knelpunten en doe je verbetervoorstellen.

Je verzamelt en analyseert informatie voor het effectief en efficiënt behalen en plannen van het resultaat (input, proces en output) van de GGD. Bovendien draag je bij aan de zorg voor de aansturing van de P&C-cyclus van de GGD en het opstellen van P&C-producten ten behoeve van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden. Ook ben je een klankbord voor de managers van de GGD.

Werkzaamheden die jij in ieder geval uitvoert, zijn:

 • Jaarlijks uitwerken van de P&C-cyclus met de controllers van de gemeente Den Haag en de GR.
 • Zorgen voor (inhoudelijke) toelichtingen in de verschillende P&C-producten (zoals de begroting, voorjaarsbrief, jaarstukken en rapportages).
 • Zorgen voor financiële doorrekeningen ten behoeve van besluitvorming binnen GGD Haaglanden (zoals tarieven binnen projecten, tarieven van producten en businesscases).
 • Ondersteunen van de managers van GGD Haaglanden om financieel ‘in control’ te zijn over hun afdelingen. Tevens meedenken over mogelijke operationele verbeterslagen in hun processen.
 • Mede opstellen en beheren van contracten inzake lokale taken.

Zowel intern binnen de GGD als extern (regionaal) bouw je een goed functionerend netwerk op en onderhoud je contacten om relevante ontwikkelingen te kunnen identificeren en de belangen van de GGD te behartigen. Jouw direct leidinggevende is het afdelingshoofd Advies en Coördinatie. Functioneel krijg je aansturing van de DPG en werk je nauw samen met de business controllers.

Gemeente Den Haag

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Gemeente Den Haag nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel beleidsadviseur GGD Haaglanden

Gemeente Den Haag
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Directiesecretaris GGD Haaglanden

Gemeente Den Haag
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Deskundige infectiepreventie

Gemeente Den Haag
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd