Financieel adviseur premie-uitgaven

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Één jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 28 september Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-664(DGCZ)
 • Plaatsingsdatum 14 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, veerkrachtig en fit Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

We zoeken een (financieel) adviseur die verantwoordelijk wordt voor de premie-uitgaven van de eerstelijnssectoren. Een uitdagende functie op het snijvlak van beleid en geld binnen een dynamische directie. Alleen al de huisartsenzorg heeft een budgettaire omvang van bijna 4 miljard. per jaar.
De ontwikkeling van de zorguitgaven hou je nauwlettend in de gaten, en je denkt mee over beleidsmaatregelen en andere manieren van bekostigen die kunnen bijdragen aan een doelmatigere inzet van middelen in de curatieve zorg. Je kunt de ontwikkeling in de zorguitgaven duiden, aan de hand hiervan voorstellen en adviezen opstellen, inschatten hoe deze politiek, bestuurlijk en maatschappelijk zullen worden ontvangen en ze vertalen in een heldere boodschap richting de bewindspersonen, de zorgsector en de Tweede Kamer.

Wat ga je doen?
Als (financieel) adviseur werk je in een veelzijdige omgeving. Je werkt veel samen met de directie Financieel Economische Zaken (FEZ), andere directies binnen VWS en met de veldpartijen (zorgverzekeraars en zorgaanbieders).
Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor verschillende facetten van de beleids- en begrotingscyclus binnen de directie.

Jouw werkzaamheden liggen vooral op de terreinen van Huisartsenzorg, Paramedische zorg, Mondzorg, Geboortezorg, Wijkverpleging, en Kwetsbare ouderen. Je werkt daarom zeer nauw samen met de beleidsmedewerkers uit het team Basiszorg. Je werkt in team financiën maar zit veel aan tafel bij het basisteam. Jij bent hun adviseur en voor ‘jouw’ beleidsterreinen weet je precies wat er speelt op het gebied van beleid en financiën. Met een kritische blik beoordeel je beleidsinhoudelijke en cijfermatige informatie. Je bent betrokken vanaf het eerste moment dat beleid wordt ontwikkeld en adviseert over de financiële haalbaarheid. Je beoordeelt beleidsvoorstellen op effectiviteit, doelmatigheid en denkt mee over hoe de effecten van beleid inzichtelijk te maken. Kennis en/of ervaring met de gezondheidszorg is fijn maar geen vereiste.

In deze uitdagende functie komen jouw adviesvaardigheden, gevoel voor politieke verhoudingen en cijfermatig inzicht samen en lever je een waardevolle bijdrage aan de zorg. Spreekt de combinatie van financiën en beleid jou aan? Wacht niet langer en solliciteer!

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Curatieve Zorg houdt zich bezig met het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied van curatieve zorg. Dit betreft onder meer de ziekenhuiszorg, de (kortdurende) geestelijke gezondheidszorg en de eerstelijns- en ketenzorg. De directie Curatieve Zorg heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van leven van de burger. De directie is verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het zorgstelsel, zowel waar dit de relatie tussen zorgaanbieder en patiënt als de relatie tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar betreft. Het is een dynamisch, bestuurlijk complex, veelzijdig en maatschappelijk relevant beleidsterrein. Binnen de directie wordt gewerkt in clusters en projecten.

Team Financiën & Integrale vraagstukken/cluster Premie & Integrale vraagstukken
Het nieuwe cluster Premie & Integrale vraagstukken (P&I, werktitel) speelt een cruciale rol in het oplossen van de overkoepelende problemen in de curatieve zorg. Het cluster P&I is onderdeel van het nieuwe team Financiën & Integrale vraagstukken van de directie Curatieve Zorg (andere cluster is Planning & Control). Het cluster P&I is in control op het begrotingsproces van de premie-uitgaven van de Zorgverzekeringswet van €54 miljard in 2022 (en afstemming daarvan met veldpartijen). Daarnaast is het cluster verantwoordelijk voor de eenduidige en effectieve inzet van beleidsinstrumenten als bekostiging, wetgeving en bestuurlijke akkoorden binnen de hele directie.
De mensen uit het cluster werken vanuit hun kennis en ervaring met deze onderwerpen vaak samen met collega’s aan actuele dossiers uit andere clusters, zoals de basiszorg, medisch-specialistische zorg, acute zorg en de GGZ. Ook heeft het een brede aanjaagfunctie op nieuwe, overkoepelende thema’s, bijv. innovatie en gegevensuitwisselingen en zorgt het voor het verbeteren van de verbinding van de directie met toezichthouders en andere VWS-directies. Verder is het cluster verantwoordelijk voor specifieke maatregelen uit het coalitieakkoord, zoals het

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert. De directie CZ bestaat uit ongeveer 75 medewerkers.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ruim tweeduizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Artur Brouwer

06-50094070

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Natasja Guijt

06-31652492

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel adviseur begroting

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker bekostiging en domein overstijgende vraagstukken GGZ

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Coördinerend specialist Ramingen en Financiering

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)