Financieel adviseur eigenaarsadvisering

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.957 - €5.343
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Financieel / economisch, Agrarisch
 • Reageren voor 13 april
 • Vacaturenummer LFEZ20230120_10/11
 • Plaatsingsdatum 23 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een werkbare verbinding tussen natuur en landbouw, meer biodiversiteit, het klimaatvraagstuk. Het is een greep uit de vele uitdagingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een belangrijke rol in het tot stand brengen van de doelen van ons ministerie ligt bij het nalevingstoezicht en uitvoering door de zelfstandige bestuursorganen (zbo’s). De secretaris-generaal (SG) en de plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) treden op als eigenaar van deze zbo’s en moeten daarom zicht houden op de kwaliteit van de taakuitvoering en bedrijfsvoering van deze organisaties.

Jij hebt als onze nieuwe financieel ondersteunend adviseur daarin een belangrijke rol. Hoe doe je dit? Door erop toe te zien dat de publieke organisaties zoals Staatsbosbeheer, Naktuinbouw, en Skal Biocontrole financieel gezond zijn én blijven. Je adviseert de SG en pSG over de zbo’s wat betreft de begroting, de tarieven en de financiële verantwoording in de jaarrekening.

Als in het vroege voorjaar de jaarrekeningen binnenkomen maak je op basis van jouw financiële expertise een scherpe schriftelijke analyse. Je houdt jouw beeld aan tegen een collega van ons team die het zbo bestuurlijk goed kent, maar geen financieel expert is. Met de opstellers van de jaarrekening van het zbo bespreken jullie vervolgens de belangrijkste punten. Je vat dit samen in een schriftelijk advies aan de (p)SG. Ook stel je de stukken op waarmee de pSG het besluit tot vaststellen van de jaarrekening kan goedkeuren. Wanneer in het najaar de zbo’s hun begrotingen en tarieven voor het nieuwe jaar aan LNV sturen borg jij weer in afstemming met jouw sparringspartner dat de (p)SG tot goedkeuring kan overgaan. Dat alles vraagt een goede planning.

Naast bovengenoemde werkzaamheden draag jij er zorg voor dat de tabellen over de toezichtsrelaties rwt’s en zbo’s in de begroting en verantwoording van LNV correct zijn ingevuld. Ook verricht je een aantal andere administratieve werkzaamheden die gerelateerd zijn aan de zbo’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van de werkgelegenheidscijfers ten behoeve van een rapportage van BZK aan de Tweede Kamer. Of het bijdragen aan een rapportage over open data ten aanzien van de jaarrekeningen van de zbo’s.

We willen je graag de kans geven om jezelf te verbreden. Afhankelijk van jouw ambities en interesses kun je daarom buiten de piekmomenten van de jaarverslagen en de begrotingen/tarieven ook ervaring opdoen met andere werkzaamheden voor het team eigenaarsadviseurs en/of voor de directie Financieel Economische Zaken (de directie die verantwoordelijk is voor jouw functie). Daarmee wordt jouw werk meer divers, interessant en leerzaam.

 • Een diploma op HBO of WO-niveau in de richting van bedrijfseconomie, bedrijfsrecht of een aanverwante studie.
 • Relevante werkervaring is een pré.

Ook als je nog (net) niet bent afgestudeerd maar jou dit een prima opstap lijkt naar een mooie carrière binnen de rijksoverheid, dan nodigen graag we je van harte uit om te reageren.

Een enorme dosis nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen; die heb jij in huis. Je vindt het leuk om begrotingen, tarieven en jaarverslagen te beoordelen. Dankzij je open en betrokken houding krijg je alle relevante informatie snel boven tafel. Voor jou geldt afspraak = afspraak, je bent punctueel en vindt het prettig om je werk te plannen op basis van een afgesproken deadline. Jouw schrijfstijl is zakelijk en vlot en je past probleemloos jouw communicatiestijl aan op je gesprekspartner / de lezer van jouw stuk. Bovendien schakel je vlot tussen verschillende onderwerpen en gesprekpartners én maak je je nieuwe dossiers snel eigen.

 • Salaris­niveau schaal 10, schaal 11
 • Maand­salaris Min €2.957 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.
 • Het gaat om een functie voor 32-36 uur per week. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je kunt werken op de manier die voor jou prettig is. Dat betekent onder andere dat je je werktijden – in overleg – flexibel kunt indelen.
 • Uitgangspunt is dat je verlof langer dan een week opneemt buiten de piekmomenten. Dat betekent concreet buiten de periodes februari t/m april en september t/m november.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je maakt deel uit van team eigenaarsadvisering BPZ/FEZ. Ons team bestaat uit vier collega’s van directie Financieel Economische Zaken (FEZ) en vijf collega’s van Bestuurlijk Politieke Zaken (BPZ). Jouw functie valt onder verantwoordelijkheid van FEZ (afdeling Beleidscontrol).

Als eigenaarsadviseurs BPZ/FEZ vormen we een informeel team. Samen zorgen we ervoor zorgen dat het bestuur van LNV goede adviezen krijgt over de NVWA en de zbo’s op bestuurlijke, financiële en strategische onderwerpen.

Jouw rol krijgt binnen ons team een hoge waardering omdat jij ervoor zorgt dat we bij de zbo’s het verhaal achter de cijfers scherp hebben en we erop kunnen bouwen dat de SG en pSG hun formele goedkeuring kunnen geven op de financiële stukken van deze zbo’s.

Uiteraard word je binnen het team goed opgevangen. Je collega’s maken je wegwijs in de organisatie en vertellen je alles over je dossiers. De onderlinge sfeer is goed. Binnen ons diverse team werken we graag en veel samen. Daarnaast maken we ruimte voor ontspanning. We werken hybride waarbij we sowieso één vaste dag per week allemaal op kantoor zijn.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans bestaat tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen; Als je hybride wilt werken dan is een goede thuiswerkplek belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Annemieke Nienhuis, hoofd Beleidscontrol

06-50094094

Irinka Schols, coördinator eigenaarsadvisering

06-55268370

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Asal Kleijsen, Recruiter

06-31019498

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Clustercoördinator eigenaarsadvisering FEZ

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 13 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Beleidscontroller NVWA en Landbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsondersteunend medewerker Departementaal Crisis Centrum (DCC)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-27
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)