Financieel adviseur begroting

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Één jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Fiscaal, Auditing / accountancy, Financieel / economisch
 • Reageren voor 28 september Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-665(DGCZ)
 • Plaatsingsdatum 14 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, veerkrachtig en fit Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

We zoeken een financieel adviseur voor het team Planning & Control bij de dynamische directie Curatieve Zorg (CZ). Als financieel adviseur begroting werk je in een veelzijdige omgeving over de gehele breedte van de directie CZ. Samen met je collega adviseurs ben je verantwoordelijk voor verschillende onderdelen van de beleids- en budgetcyclus binnen de directie.
Als financieel adviseur moet je ook kunnen adviseren over de budgettaire consequentie van nieuwe beleidsplannen en de financiële instrumentering ervan. De precieze invulling en verdeling van taken leggen we in onderling overleg vast.

Wat ga je doen?
Het cluster Planning & Control is verantwoordelijk voor het financieel beheer en de begrotingscoördinatie binnen de directie CZ. In het kader van het financieel beheer zie je erop toe dat de directie beschikt over de begrotingsmiddelen die nodig zijn voor het uitvoeren van haar beleidsmatige taken. Hiervoor denk je al in een vroeg stadium mee met beleidscollega’s over beleidsvoornemens, vertaalt deze naar financiële consequenties en beoordeelt de inpasbaarheid hiervan in het bestedingsplan/begroting van de directie. Hiertoe stel je bestedingsplannen op en bereid je indien nodig naar aanleiding hiervan begrotingsvoorstellen/ claims voor.

Ook adviseer je bij de financiële instrumentering van deze beleidsvoornemens. Jij bepaalt of we gaan voor een aanbesteding, een subsidie of toch kiezen voor een inbesteding. Bekendheid met wet- en regelgeving die nodig is om deze keuzes te maken is een pré, denk hierbij aan de aanbestedingswet, kaderregeling subsidies en staatssteunwetgeving.

Tot slot help je je beleidscollega’s bij de verdere afwikkeling van de inkoop- of subsidieprocedure die hierop volgt. Ook zie je erop toe dat in een later stadium verantwoording kan worden afgelegd over de uitgaven volgens de hiervoor geldende regels. Hierbij schuw je de discussie over de toepassing en interpretatie van deze regels niet en denk je constructief mee over nut en noodzaak, haalbaarheid en implementatie van wijzigingen in deze regels.

Dit doe je natuurlijk niet alleen. Je werkt hierbij nauw samen met de collega’s binnen het cluster Planning & Control. De aard van het werk vergt een flexibele inzet. Je bent in staat om snel je weg te vinden binnen de directie en het ministerie en onderhoudt contacten met de collega’s van de directie CZ de directie Financieel Economische Zaken (FEZ), maar ook met de uitvoerende organisaties zoals DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen) en de HIS (Haagse Inkoop Samenwerking). Je bent in staat om snel te reageren op eventuele problemen en ontwikkelingen in de financiële kolom en weet deze snel te vertalen naar consequenties voor de werkzaamheden van ons cluster en de directie.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Curatieve Zorg houdt zich bezig met het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied van curatieve zorg. Dit betreft onder meer de ziekenhuiszorg, de (kortdurende) geestelijke gezondheidszorg en de eerstelijns- en ketenzorg. De directie Curatieve Zorg heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van leven van de burger. De directie is verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het zorgstelsel, zowel waar dit de relatie tussen zorgaanbieder en patiënt als de relatie tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar betreft. Het is een dynamisch, bestuurlijk complex, veelzijdig en maatschappelijk relevant beleidsterrein. Binnen de directie wordt gewerkt in clusters en projecten.

Cluster Planning en Control
In het team Planning en Control (P&C) zorgen we ervoor dat de directie altijd over voldoende middelen beschikt om beleid te kunnen ontwikkelen en uit te voeren. Al in een vroeg stadium denken we mee over beleidsplannen en de financiële consequenties ervan, en beoordelen we of deze inpasbaar zijn binnen de begroting van de directie. Bij de uitvoering van de beleidsplannen adviseren we collega’s, de ambtelijke leiding van je directie en het ministerie van VWS over de financiering ervan. Het cluster Planning & Control is onderdeel van het nieuwe team Financiën & Integrale vraagstukken (werktitel) van de directie CZ.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert. De directie CZ bestaat uit ongeveer 75 medewerkers.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ruim tweeduizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Artur Brouwer

06-50094070

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Natasja Guijt

06-31652492

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel adviseur premie-uitgaven

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker bekostiging en domein overstijgende vraagstukken GGZ

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker jeugd

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd