Financieel adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.957 - €4.707
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch, Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 1 september
 • Vacaturenummer 47/22-08
 • Plaatsingsdatum 27 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

In verband met de re-integratie van de huidige financieel medewerker zijn we op zoek naar een tijdelijk financieel medewerker. Jij bent samen met de vaste directiecontroller de spin in het web als het gaat om het financiële reilen en zeilen van de communicatiedirectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een zestigkoppige directie die vanuit Den Haag werkt aan doeltreffende communicatie over maatschappelijk relevante onderwerpen. Als veelzijdig financieel adviseur draag jij daaraan bij.

De functie bestaat uit twee hoofdonderdelen: je bent een vraagbaak op het gebied van inkoop én je ondersteunt de directie bij het financieel beheer. Hiermee draag je bij aan onze missie: eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland.

Als financieel medewerker werk je bij het stafbureau van de directie Communicatie. Hier zorg je dat de planning-en-controlcyclus (plannen, uitvoeren, controleren en bijstellen) binnen de directie Communicatie op orde is, wordt verbeterd en verder geprofessionaliseerd. Je begeleidt en toetst de inkoop van campagnes en onderzoeken, vanaf de inkoopaanvraag tot de einddeclaratie/decharge, je bewaakt samen met de vaste financieel medewerker dagelijks de facturenstroom en begeleidt de betaalprocessen in de verschillende financiële systemen. Maandelijks stel je managementrapportages voor het MT op. Je analyseert de gegevens en formuleert op basis hiervan verbetervoorstellen. Je verzorgt de factuuradministratie en –afhandeling en budgetmutaties.

Naast de inkoopprocessen en het verzorgen van de directiefinanciën help je mee aan andere taken op het stafbureau: van het meehelpen met opstellen en uitvoeren van het directiejaarplan tot het organiseren van directieactiviteiten. Ook kun je ingezet worden om andere werkzaamheden op de directie te verrichten.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.

Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Communicatie
De directie Communicatie valt onder de secretaris-generaal en bestaat uit de afdelingen Woordvoering, Communicatieadvies en Onderzoek, Creatie en Publieksvoorlichting, en het stafbureau. We adviseren de politieke en ambtelijke leiding op het gebied van externe en interne communicatie.

De directie bepaalt samen met de top van het departement de communicatieprioriteiten en praat en denkt proactief, positief, enthousiast en vroegtijdig mee over alle communicatieaspecten van beleid. We werken dagelijks samen met de beleidsdirecties en andere partners binnen en buiten het Rijk, om doelen te realiseren en deze op betrouwbare, consistente en effectieve wijze over het voetlicht te brengen. Met inzet van woord én beeld. Daarnaast spelen onze professionals in op de dagelijkse actualiteit en verzamelen ze signalen uit alle hoeken van de samenleving. Zo worden de korte en de lange termijn én de binnen- en buitenwereld verbonden.

De directie Communicatie ontwikkelt het externe en interne communicatiebeleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en verzorgt de communicatie richting inwoners van Nederland, gemeenten, media en de vele andere partners, organisaties en doelgroepen in het land. Er werken ongeveer zestig mensen.

Stafbureau
Het stafbureau richt zich op de bedrijfsvoering en heeft taken op het gebied van onder meer huisvesting, personeel en financiën. Het stafbureau onderhoudt de contacten met de controllers binnen het departement als het gaat om budgetbeheer en fungeert als liaison richting de directie Organisatie, Bedrijfsvoering, en Personeel en andere centrale diensten. Het secretariaat valt formeel niet onder het stafbureau, er is echter veel contact en structureel overleg. Het stafbureau bestaat uit een coördinator en drie adviseurs bedrijfsvoering.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

HRM-adviseur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag/thuis
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker ICT-helpdesk Financieel Dienstencentrum

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Woordvoerder Nederlandse Arbeidsinspectie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)