Financieel adviseur

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 8 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer FEZ/2021/981
 • Plaatsingsdatum 24 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Hoe behoed je de minister van OCW voor een bonnetjesaffaire? Hoe overtuig je collega’s op een creatieve manier om zich aan bepaalde afspraken of regels te houden? En op welke manier overtuig je collega’s van verbeteringen die jij hebt bedacht? Wil jij meewerken aan het opstellen van een jaarverslag van ongeveer € 45 miljard?

Als financieel adviseur bij de afdeling Kaderstelling, Informatievoorziening en Uitvoering van de directie Financieel Economische Zaken (FEZ) houd je je bezig met de bedrijfsvoering van het gehele ministerie.

Een belangrijk deel van je werk is werken aan de aangifte van de vennootschapsbelasting van OCW. Hierover heb je contacten met verschillende onderdelen van OCW, maar natuurlijk ook met de Belastingdienst. In het kader van het horizontale toezicht van de Belastingdienst is het voor de fiscale aangifte belangrijk goed contact te hebben met de betrokken dienstonderdelen en (regelmatig met hen te overleggen) monitorings- en beheersmaatregelen te treffen voor fiscale processen. over hoe zij hun fiscale processen geregeld hebben. Samen met collega’s werk je het Tax Control Framework OCW verder uit, zodat de SG volgend jaar een nieuw convenant met de Belastingdienst kan afsluiten. Om hier goed invulling aan te kunnen geven, werk je nauw samen met de betrokken collega’s van de verschillende onderdelen van OCW, de collega’s bij andere departementen en met de belastingdienst.

Daarnaast draag je er aan bij dat ons subsidieverstrekking en het jaarverslag goed geregeld zijn, bijvoorbeeld. Je helpt bij de inrichting van dit proces, samen met de beleidsdirecties, en onze partners in de subsidie-uitvoering. Daarnaast is het belangrijk te onderzoeken en begrijpen waar de beleidsdirecties tegenaan lopen en hen hierover te adviseren, dan wel gezamenlijk te overleggen op welke manier er verbetering gerealiseerd kan worden.

Bij de uitvoering van je werk adviseer je de directeur FEZ en het MT OCW als het gaat om de voortgang, het proces en de urgentie voor het oppakken van issues en beschermt hiermee de ministers van OCW tegen financiële debacles. Want je hebt in Den Haag te maken met een dynamisch en complex speelveld waarin verschillende belangen spelen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de directie Financieel Economische Zaken is de afdeling KIU verantwoordelijk voor de financiële verantwoording en de financiële administratie. Zo zijn we verantwoordelijk voor de begrotingsstukken, de begrotingsadministratie, de planning en control cyclus van OCW, de vertaling van wet- en regelgeving (comptabiliteitswet) naar kaders binnen OCW, de contacten met de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer en het Financieel Dienstencentrum. Tevens is de afdeling verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële processen van alle dienstonderdelen en buitendiensten van OCW.

Binnen de afdeling heerst een open behulpzame sfeer, waar van elkaar leren als belangrijk wordt gezien. We investeren tijd om inhoudelijke vraagstukken met elkaar uit te diepen, maar ook vernieuwingen in de manier van werken door te voeren.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OCW werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Het ministerie werkt voor mensen. Leerlingen, studenten en hun ouders. Kunstenaars, museumdirecteuren en leraren. Onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs. Wetenschappelijk onderzoekers. Medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen. Deze opsomming is nog verre van compleet. Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jochem Decoz

Jeanet van Zwol

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving en Selectie OCW

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior financieel economisch adviseur

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats 's-Gravenhage
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieel adviseur

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd