Financial controller / senior adviseur bedrijfsvoering

Autoriteit Persoonsgegevens

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal, Auditing / accountancy, Financieel / economisch
 • Reageren voor 15 april Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer AP/19/190031
 • Plaatsingsdatum 31 maart 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wij zoeken een senior adviseur bedrijfsvoering / financial controller voor 32 tot 36 uur per week.

Dit wordt jouw rol
Jij bent een senior adviseur op de afdeling Bedrijfsvoering Financiën, Inkoop en A&I van de directie Bedrijfsvoering. Je rapporteert aan het hoofd van de afdeling.

Dit wordt er van jou verwacht

 • Je werkt mee aan de verdere inrichting en borging van de planning-en-controlcyclus binnen de organisatie.
 • Je vertaalt nieuw beleid naar en adviseert over de PIOFACH-doelstellingen (personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, algemene zaken, communicatie en huisvesting).
 • Je zorgt voor betrouwbare, beslissingsondersteunende informatie én analyses ten behoeve van het primaire proces.
 • Je signaleert risico’s die het realiseren van de afgesproken doelstellingen belemmeren, inventariseert maatregelen om deze risico’s weg te nemen en adviseert het managementteam van de directie Bedrijfsvoering bij de besluitvorming over te nemen maatregelen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en bewaking van de interne controles en audits.

 

Functie-eisen

Competenties senior adviseur bedrijfsvoering (Functiegebouw Rijk):

 • organisatiesensitiviteit
 • analyseren
 • overtuigingskracht
 • netwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • plannen en organiseren
 • creativiteit

Verder heb/ben je:

 • academisch werk- en denkniveau (een afgeronde wo-opleiding is vereist, bij voorkeur in de richting bedrijfseconomie, bedrijfs- of bestuurskunde, eventueel aangevuld met een controllersopleiding, zoals RC of CPC);
 • minimaal zes jaar relevante werkervaring bij andere, en bij voorkeur bij verschillende typen, overheidsorganisaties;
 • uitstekende kennis van en ruime ervaring met rijksfinanciën (BLS-systeem), de begrotingsvoorschriften en het initiëren van verbeteringsprocessen van planning en control;
 • ruime ervaring met het vormgeven en uitvoeren van de interne controle en het vertalen van strategie en beleid in doelstellingen en kpi’s;
 • uitstekende kennis van financieel management, procesinrichting en -beheersing en bedrijfsvoering in brede zin;
 • ruime ervaring met het formuleren van adviezen, waaronder adviezen over strategische beleidsvoornemens;
 • ruime ervaring met het analyseren van en rapporteren over eventuele afwijkingen van de planning;
 • ervaring met het begeleiden van de accountantscontrole;
 • een concerndenker; je hebt inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in een bredere context dan het eigen vakgebied en kunt hierin de verbindingen leggen op inhoud en relatie;
 • een sterk cijfermatig inzicht;
 • onafhankelijk;
 • een enthousiaste en gedreven teamspeler;
 • initiatiefrijk, zelfstandig en je kunt goed anticiperen op zaken;
 • een proactieve houding en doorzettingsvermogen waardoor resultaten worden geboekt;
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Jouw reactie richt je aan mevrouw mr. L. Haasnoot-van der Zwan, hoofd afdeling Bedrijfsvoering Financiën, Inkoop en A&I bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De verdere procedure is als volgt:

 • Wij sturen je een ontvangstbevestiging.
 • Binnen een week na de sluitingsdatum maken wij een eerste selectie en hoor je of wij je uitnodigen voor een gesprek.
 • We voeren maximaal drie gesprekken met je, waarna eventueel een arbeidsvoorwaardengesprek volgt.
 • Het opvragen van referenties kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor meer informatie over de functie kun je het functieprofiel senior adviseur bedrijfsvoering bestuderen en/of contact opnemen met mevrouw mr. L. Haasnoot–van der Zwan.

Autoriteit Persoonsgegevens

Over de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is volop in beweging. De rol en structuur van de organisatie zijn ingrijpend gewijzigd als gevolg van de nieuwe Europese privacywetgeving. De internationale context waarbinnen de AP opereert is steeds belangrijker. Zo heeft de AP sinds 25 mei 2018 zitting in de nieuwe European Data Protection Board (EDPB) waarin alle Europese privacytoezichthouders zijn verenigd. De EDPB kan bindende besluiten nemen waaraan nationale privacytoezichthouders zich moeten houden. Ook is de AP in de EU de ‘leidende toezichthouder’ voor internationale organisaties met een hoofdvestiging in Nederland. De AP werkt daarbij nauw samen met haar Europese collega-toezichthouders. Verder geeft de AP actief voorlichting aan burgers en organisaties over rechten en risico’s op privacygebied. Een andere belangrijke taak is de behandeling van klachten van burgers over overheden en bedrijven.

Bij de AP werken op dit moment ongeveer 180 mensen. Je werkt met betrokken collega’s en er is een gezonde balans tussen presteren en leren. Ieder gunt een ander zijn/haar successen en we helpen elkaar waar dat kan of nodig is. Bij de AP word je dagelijks uitgedaagd om je kennis, kunde en creativiteit in de strijd te werpen. De AP stimuleert de ontwikkeling van individuele medewerkers en werkt aan de organisatie om een moderne toezichthouder te zijn. Daarbij stellen wij duidelijke professionele eisen aan onszelf en elkaar. De AP handelt volgens de kernwaarden onafhankelijk, open, deskundig en effectief.

Autoriteit Persoonsgegevens

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Security Officer

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 15 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur HR financiën

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior informatieadviseur

De Eerste Kamer der Staten-Generaal
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd