Financial Controller Projecten IND Den Haag

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 29 september Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/FBI/2020/200
 • Plaatsingsdatum 15 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst voert veel projecten en programma’s uit. Ook heeft de IND grote Europese subsidie projecten waarin met Europese partners gewerkt wordt aan de gestelde doelen. Om deze trajecten beter te kunnen ondersteunen werkt het team Control aan de versterking van de governance en control op projecten en programma’s. Een projectcontroller ‘controlls’, met andere woorden ‘beheerst’ met name twee belangrijke aspecten van een project: het budget en de planning.

Speel jij als financial controller projecten straks hierin een belangrijk rol?

Directie Bedrijfsvoering heeft bij afdeling Financiën en Business Informatie, team Control een vacature van Financial Controller Projecten (FGR: Adviseur Bedrijfsvoering S10). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 • Je voert de subsidietrajecten voor financial control taken uit. Je bent goed op de hoogte van de (Europese) regelgeving van de subsidies waarvan de IND gebruik maakt en zorgt ervoor dat dit doorgevoerd wordt in de financiële administratie. In jouw rol ben je verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de financiële administratie en de boekhouding en geeft hier deels zelf uitvoering aan.
 • Daarnaast stel je de externe verantwoording ten behoeve van de subsidies op, bent het contactpersoon voor de accountant en zorgt dat de boekhouding op orde is/blijft. Je houd je bezig met het inrichten en analyseren van de voortgang van het project, zorgt voor een actueel beeld van de projectkosten en je beoordeelt het tijdschrijven ten behoeve van projecten en subsidies. Bij internationale projecten zorg je samen met de internationale partners voor de nodige afstemming voor projectbeheersing.
 • Indien nodig kom je in projectverband met de internationale partners bij elkaar. Je bent in staat om de verantwoording van het project te vertalen naar mogelijkheden binnen de inrichting van de financiële projectadministratie.
 • In de functie van Financial Controller Projecten werk je zelfstandig en in teamverband en ben je sparringpartner voor je collega’s. Je werkt intensief samen met de Project controller subsidies

Om bovenstaande te kunnen bewerkstelligen maak je makkelijk contacten met programma managers en project leiders.

Functie-eisen

Met jouw gedegen financiële kennis ben je in staat om financiële projectrapportages te maken, te analyseren en te evalueren. Je geeft hierdoor financieel inzicht aan de projectleider en andere betrokkenen. Je bepaalt de projectrisico’s en doet voorstellen om deze risico’s te nivelleren. Waar nodig breng je verbeteringen aan. Met jouw initiatiefrijke en kritische houding kom je met nieuwe oplossingen en ideeën en vindt het leuk om complexe vraagstukken te benaderen vanuit verschillende invalshoeken. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de opgezette lijn voor ogen. Tot slot ben je een enthousiaste collega die plezier haalt uit het ontwikkelen van de organisatie en zichzelf.

Verder beschik je over:

 • Een afgeronde hbo-opleiding in een financiële richting (HEAO, SPD of vergelijkbaar).
 • Relevante werkervaring in de rol van Financial Controller en heb je ervaring met het toepassen van P&C-methoden in een projectomgeving.
 • Ben je in staat de (Europese) subsidietrajecten te vertalen naar een projectinrichting.
 • Afhankelijk van de grote en complexiteit van de subsidietrajecten maak je in samenwerking met de projectleider een projectrisico analyse.
 • Je bent vaardig in het analyseren van (niet) financiële mutaties, ontwikkelingen en problemen en kunt hierover op een transparante wijze rapporteren en adviseren (klantgericht).
 • Kennis van overheidsfinanciën (baten- en lastenstelsel), inkopen en heb je kennis van financiële systemen (bijv. SAP of Oracle) en kennis van Excel.
 • Je spreekt Nederlands en Engels vloeiend op zakelijk niveau; in woord & geschrift.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Om een nog beter (of aanvullend)beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

Wanneer je via een uitzend- detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid dit graag vermelden in je brief.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal worden aangevraagd bij een positieve uitslag van het sollicitatiegesprek, behalve als je een arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering vormt het fundament van de organisatie. Directie Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat de IND als concern en de (kleine) keten als geheel hun taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De directie wil haar klanten (alle IND-collega’s en vele ketenpartner-collega’s) bedienen: snel, vakkundig en met een brede blik op het gebied van HR, informatievoorziening (ICT), financiën, control en facilitaire voorzieningen. Dat betekent dat wij weten wat onze klanten nu maar ook in de toekomst nodig hebben, zodat we duurzame en toekomstbestendige (integrale) adviezen en diensten leveren.
Directie Bedrijfsvoering is opgebouwd uit een afdeling Human Resource, een afdeling Facilitair, een afdeling Financiën en Business Informatie, een afdeling Informatievoorziening Ontwikkeling en een afdeling Informatievoorziening Beheer.

Afdeling Financiën en Business Informatie

De afdeling Financiën en Business Informatie (FBI) is een afdeling waarin alle onderdelen van de financiële functie bij elkaar zijn gebracht. Onze ambitie is om de businesspartner van de IND te zijn. Om dat doel te bereiken gaan we de komende jaren onze toegevoegde waarde verbeteren en bouwen we aan een stevig financieel fundament. Dat betekent dat we samen met de business de (financiële) sturing gaan verbeteren door proactief en met kennis van zaken mee te denken, bijvoorbeeld over een efficiëntere inrichting van klantprocessen, handhaving en risicogericht sturen. Dit is ook nodig in een context waarin sprake is van afnemende middelen enerzijds en een continue vraag om kwaliteitsverbetering anderzijds.
De afdeling kent vijf teams: Inkoop Servicedesk, Business Informatie Centrum, Concern, Control en Verbijzonderde Interne Controle en Innovatie.

Control

Binnen het team control zijn er verschillende aantal functies, zoals business controllers, financial controllers, project controllers en financial controllers t.b.v. projecten opgenomen. Behalve de titel controller die steeds terugkomt, zie je ook dat de blik van control binnen de IND op vooruit staat. De controller is een sparringpartner van het management geworden. Het bedrijfseconomisch geweten van de IND met het centrale thema beheersing. Een tweetal thema’s zijn hierbij van cruciaal belang. De eerste is ‘in control’ versus ‘in business’. Kort samengevat, naar binnen of naar buiten kijkend. Het tweede thema is de korte termijn versus de lange termijn. De Control afdeling binnen de IND is door de integrale benadering van control in staat om te adviseren en te besluiten voor de korte termijn binnen een lange-termijn-visie.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden ook is voor een aanvraag, elke klant staat bij de IND centraal. De IND maakt onderdeel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve samenwerking met de ketenpartners, zoals het COA en DT&V.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ingrid Chaudron, Manager Control

06-15377172

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Operational Auditor RO IND Den Haag

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag, Rijnstraat 8 (werkgebied Nederland)
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior IT Auditor RE/Emita IND Den Haag

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag, Rijnstraat 8 (werkgebied Nederland)
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Applicatie beheerder Siebel

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd