Financial controller

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.091 - €4.921
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 26 februari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 48631
 • Plaatsingsdatum 2 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als financial controller ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële kaders van de vestigingen van het gevangeniswezen, de vreemdelingenbewaring en de justitiële jeugdinrichtingen. Deze kaders stel je op aan de hand van het geldende financieringsbeleid. Maandelijks toets je op basis van kostenprognoses van jouw vestigingen of de kosten binnen het kader blijven en duidt je het financieel resultaat. Je maakt hiervoor gebruik van voortgangsrapportages, periodieke afstemming met jouw vestigingen, en stuurinformatie uit het datawearhouse METIS. Als onderdeel van de P&C cyclus met de vestigingen adviseer je de divisiedirectie over sturing op het resultaat. En waar nodig signaleer en adviseer je ook tussentijds.

Verder toets je jaarlijks of de personeelsformatie waar jouw vestigingen op sturen passen binnen de beschikbare financiering en voldoen aan het Vestigingsmodel van DJI. Ook kun je worden betrokken bij het uitwerken van nieuw financieringsbeleid, het analyseren van de actualiteit van normen voor de financiering, en het ontwikkelen van nieuwe financiële rapportages in METIS.

De administratie van de financiële kaders voeren we in Excel. Je bent samen met de collega van financial control verantwoordelijk voor het beheer hiervan. Dit gaat onder andere om de kwaliteit van koppelvlakken met andere administraties, tijdige aanlevering van gegevens, en vertaling van wijzigingen in het financieringsbeleid naar de verdere administratieve verwerking. Op dit moment ontwikkelt DJI een nieuw besturingsmodel, waaronder ook een model voor de financiële besturing en kaderstelling. Je volgt de ontwikkelingen hierin en draagt zorg voor het opzetten van een financiële administratie die hierbij aansluit. Dit doe je in afstemming met de coördinatoren van de clusters financial control en Informatie.

Als financial controller heb je een verbindende en signalerende rol tussen het hoofdkantoor van DJI en de vestigingen. Om te beschikken over een goede informatiepositie stem je daarom proacties af met de vestigingen die je in portefeuille hebt, met diverse collega’s binnen het hoofdkantoor zoals de afdeling Financiële Analyse & Integratie, en met landelijke diensten zoals het SSC.

 • Je hebt een Hbo of Wo-opleiding;
 • Je hebt (ruime) ervaring op het gebied van planning- & control;
 • Ruime kennis van MS Office en Excel;
 • Kennis van verbetertrajecten in administratieve processen is een pré.
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €3.091 Max. €4.921 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36
 • Een Individueel Keuzebudget. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en stel je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) of vakantiedagen
 • Volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer
 • Een pensioenregeling
 • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 • Studiemogelijkheden voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling
 • De mogelijkheid gebruik te maken van bedrijfsfitness
 • Wanneer je solliciteert op een functie bij DJI dan maak je eenmalig een account aan. Dit zorgt ervoor dat je bij DJI, of bij eventuele andere rijksonderdelen, makkelijk kan solliciteren. Slechts enkele velden zijn verplicht om in te vullen. Met je account kan je ook de status van je sollicitatie inzien, handig toch? Meer informatie hierover vind je in onze sollicitatieprocedure.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 • Voor alle functies binnen DJI is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. DJI vergoedt de kosten voor de aanvraag van een VOG. Wil je weten of je recht hebt op een VOG? Dat kan je hier checken: vogcheck.justis.nl
 • Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden, DJI biedt goede faciliteiten om thuis te werken. 
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financiën & Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de inrichting van en sturing op de financiële processen en prestaties van de divisies binnen DJI (primair Jeugd, Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring) en de control op de gestelde kaders. De directie zorgt ervoor dat er voldoende financiële middelen binnenkomen, legt verantwoording af over de besteding, toetst op rechtmatige, doelmatige en doeltreffende aanwending en analyseert de managementinformatie. De directie is de controller van de divisiedirecteuren.

De afdeling Control & Informatie ondersteunt de divisiedirecteuren in hun sturingsrelatie met de hoofddirectie. De afdeling verzorgt bovendien de interne P&C-cyclus met het veld, analyseert de door inrichtingsdirecteuren (Gevangeniswezen, Jeugd en Vreemdelingenbewaring) aangeleverde informatie, adviseert hierover en ondersteunt de divisiedirectie in hun managementgesprekken met het veld. De afdeling Control & Informatie is verder verantwoordelijk voor de inrichting van en de regie op het managementinformatiesysteem Metis, het uitvoeren van benchmarks in het veld en uitvoeren van risicomanagement. Binnen de afdeling C&I wordt belang gehecht aan een goede onderlinge sfeer, die het fundament vormt voor actiegerichte samenwerking.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer M.M. Hofland, afdelingshoofd

06-52809173

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw H. Sissing, corporate recruiter DJI

06-15454158

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel adviseur IV

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Businesscontroller

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Specialist record to report

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Meerdere locaties
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 28 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd