Financial auditor Douane

Directoraat-generaal Douane

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Financieel / economisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 9 oktober Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 1209848
 • Plaatsingsdatum 13 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een uitdagende en verantwoordelijke baan? Reken maar! Als financial auditor zie je erop toe dat de ontvangsten voor de grote geldstroom tijdig, juist en volledig zijn. Je ziet toe op de kwaliteit van deze processen. Risicomanagement en naleving van interne en externe regelgeving staan hierbij centraal. 

Dit doe je bij de Douane

Je komt te werken binnen de afdeling Risk & Compliance als onderdeel van de directie Finance & Control. De afdeling Risk & Compliance is een nieuwe afdeling binnen de directie en daarmee volop in beweging en opbouw. De afdeling is beleidsbepalend en kaderstellend met betrekking tot de (structuur en methodiek van) beheersing van risico’s van de Douane. Verder toetst de afdeling Risk & Compliance onafhankelijk en objectief om zekerheid te verkrijgen over de ingestelde controle- en risicobeheersing in de procesuitvoering van aangifte, inning en afdrachten van alle ‘grote’ geldstromen. 

Als financial auditor voor de grote geldstroom zie je erop toe dat de ontvangsten tijdig juist en volledig zijn en onderhoud je hierover contact met collega’s binnen de Douane en met collega’s van het Ministerie van Financiën. Binnen de Douane zijn verschillende ketens verantwoordelijk voor een juiste en volledige ontvangst van deze Accijnzen en Douanerechten. Je ziet toe op de kwaliteit van de processen en dat ze in de keten zijn geborgd. Je (onder)houdt het zicht op de ontwikkeling van de ontvangsten, zoekt naar verklaringen voor mee- en tegenvallers en bewaakt de hiervoor opgestelde begroting. Je draagt bij aan de ontwikkeling van managementinformatie om je rol als financial auditor goed te kunnen vervullen. Gedurende het jaar beoordeel je het verloop en de ouderdom van de uitstaande vorderingen en toets je de daaronder liggende processen van de 1e lijn. De Douane heeft meerdere (innings)administraties. Je ziet erop toe dat wordt vastgesteld dat die administraties op elkaar aansluiten. Verder beoordeel je maandelijks de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de afdrachten aan de EU. Daarnaast ben je aanspreekpunt voor de interne en externe toezichthouders (waaronder Auditdienst Rijk, Algemene Rekenkamer, DG Budget (Europese Unie) en Europese Rekenkamer). 

Een bijzondere baan, omdat …

 • je een onafhankelijke positie hebt die je goed kunt combineren met een adviserende rol, waarbij je oog hebt voor verschillende, soms tegenstrijdige belangen.
 • je een bijdrage kunt leveren aan de besluitvorming door helder, integraal en kort weer te geven wat de consequenties zijn.
 • je intuïtief te werk kunt gaan en je analytische vermogen op hoofdlijnen inzet: je ziet verbanden en bent in staat snel door te dringen tot de kern.
 • je in een professionele omgeving werkt waar jij je kunt ontwikkelen en doorgroeien.
 • je snel in actie kunt komen en veel kunt samenwerken. Hierbij houd je zowel het organisatiebelang als de relatie voor ogen en blijf je toegankelijk.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Ik richt me op het toezicht van de volledigheid en juistheid van de grote geldstroom. Samen met collega’s binnen de organisatie zoek ik naar verklaringen voor mee- en tegenvallers en bewaak de begroting. Die samenwerking en afwisseling in werkzaamheden, dat geeft me energie.” Erik, Senior Adviseur bij R&C

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau, bij voorkeur in de richting van (bedrijfs)economie, Registercontroller (RC).
 • Je hebt minimaal 3 jaar soortgelijke ervaring.
 • Je hebt affiniteit met cijfers, grote databestanden en Excel en een stevige drive om jezelf de complexe materie van de Douane snel eigen te maken, deze te vertalen in sturingsvraagstukken en de implementatie ervan ter hand te nemen.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Jouw competenties

 • samenwerken
 • doorzettingsvermogen
 • resultaatgericht
 • omgevingssensitiviteit
 • flexibel
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving Inschaling vindt plaats in de bij de functie behorende salarisschaal. Bij het ontbreken van relevante kennis of ervaring kan tijdelijk een lagere salarisschaal worden toegepast.
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Voor bepaalde functies is een screening voor een VOG politiegegevens (VOG P) van toepassing. Als de vereiste VOG niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Werknemers die op een luchthaven gaan werken, moeten (waar van toepassing) ook een veiligheidsonderzoek ondergaan. Een 'verklaring van geen bezwaar' is dan ook een vereiste.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Midden/eind oktober vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure. 


Let op: de Douane is niet geaccrediteerd voor de praktijkopleiding registeraccountant.   

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv. 

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.
Bij voldoende geschikte reacties, sluiten wij deze vacature eerder.

Standplaats:
De voorkeur gaat uit naar hybride werken, dus vanuit huis en twee dagen per week op kantoor in Rotterdam, aan de Laan op Zuid.

Wet banenafspraak:
De Douane zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

Directoraat-generaal Douane

Het werkterrein van de Douane is opgedeeld in 8 regiokantoren, het Douane Landelijk Kantoor (DLK) en een drietal landelijke onderdelen. De regiokantoren bevinden zich in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Groningen, Arnhem en Eindhoven en twee op de luchthaven Schiphol. Het Douane Landelijk Kantoor (DLK) in Rotterdam ziet toe op eenheid van beleid en uitvoering op het gebied van handhavingsbeleid, operaties, financiën en control, informatiemanagement en bedrijfsvoering en bewaakt de samenhang binnen Douane Nederland. Het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) stuurt de handhaving aan op basis van risicobeheersing. Douane Centrale Processen (DCP) beheert vanuit Apeldoorn de douanesystemen en zorgt voor geautomatiseerde ondersteuning van de heffings- en inningsprocessen van de Douane en de Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) levert producten en diensten op het bedrijfsvoeringsterrein aan de douanekantoren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Sebastiaan Sintemaartensdijk, kwartiermaker IT & Operations

06 - 46 61 22 36

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Chandni Kailas, adviseur Werving & Selectie (afwezig 2 t/m 6 oktober)

06 - 15 52 85 71

Solliciteren?

Directoraat-generaal Douane nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior financial auditor Douane

Directoraat-generaal Douane
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

IT Auditor Douane Schiphol Cargo

Directoraat-generaal Douane
 • Stand­plaats Schiphol
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 16 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

IT Auditor Douane Eindhoven

Directoraat-generaal Douane
 • Stand­plaats Eindhoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 16 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd