Facilitair medewerker techniek

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Nijmegen
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.482 - €3.097
 • Niveau MBO
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening
 • Reageren voor 30 september Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 40163
 • Plaatsingsdatum 15 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als je als facilitair medewerker érgens met uiteenlopende klussen te maken krijgt, dan is het wel bij het Facilitair Bedrijf van de Dienst Justitiële Inrichtingen. En dus ook bij jeugdinrichting Den Hunnerberg in Nijmegen. Het ene moment verwissel je een lampje in een gevangeniscel. Het andere moment verhelp je een storing in het bewakingssysteem. Kun je je voorstellen hoe onmisbaar jij bent voor de medewerkers én ingeslotenen van de inrichting?

In Den Hunnerberg verblijven jongeren tussen de 12 en 24 jaar die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen. Al snel ken jij de locatie op je duimpje. Want uit alle hoeken van de organisatie zetten medewerkers hun meldingen in ons digitaal meldsysteem: het Facilitair portaal. Sluit de deur van de personeelsfietsenstalling niet goed meer? Is er een toilet verstopt? Of werkt de intercom niet zoals het moet? Jij gaat erop af om het probleem te beoordelen en op te lossen. En je schakelt onze vaste externe onderhoudspartij in bij complexere reparaties aan technische installaties.

Bij storingen en meldingen handel je volgens vaste procedures en afspraken. Je weet bijvoorbeeld welke meldingen je zelf oplost en welke je uitbesteedt aan externen. Daarnaast zorg je voor de naleving van de arbo- en milieuregels binnen de organisatie. En je ziet erop toe dat externen zich aan deze regels houden als ze in jouw pand werkzaamheden verrichten.

Elke dag opnieuw ben je je ervan bewust dat je in een bijzondere omgeving werkt. Gereedschap kan in de inrichting natuurlijk niet rondslingeren. Veiligheid gaat boven alles. En met dat in je achterhoofd hoef je niet lang na te denken over welke klussen  prioriteit krijgen. Is de veiligheid in het geding, bijvoorbeeld doordat een afdelingsdeur niet goed sluit? Dan geef je de reparatie hiervan voorrang boven het bijwerken van een beschadiging in het stucwerk. Is een klus afgerond? Dan werk je zorgvuldig de administratie bij en bespreek je de voortgang en kwaliteit met de coördinator facilitaire zaken.

Meer over de functiegroep Medewerker Facilitair Management

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Gaat het om facilitaire dienstverlening, dan kent het Rijk vier concerndienstverleners: Dienst Justitiële Inrichtingen, Belastingdienst, Rijkswaterstaat en FMHaaglanden. Het Facilitair Bedrijf DJI is dé facilitaire dienstverlener voor specialties en kantoorlocaties van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wij hebben de twee afdelingen: Dienstverlening en Regie, Advies en Projecten. Jouw functie valt onder de afdeling Dienstverlening.

De hoofdtaken van de afdeling Dienstverlening zijn:

 • Sturen op de dienstverlening aan klanten zoals het inrichten van de werkprocessen en het afhandelen van klantcontacten in het Klanten Contact Centrum;
 • Leveren van adequate facilitaire producten en diensten ter ondersteuning van het primaire proces van de verschillende onderdelen van het ministerie;
 • Borgen van de verwevenheid van de facilitaire dienstverlening met het primaire proces;
 • Coördineren en monitoren van werkzaamheden van facilitaire leveranciers;
 • Leveren en uitvoeren van producten en diensten conform de producten- en dienstencatalogus;
 • Uniformeren en harmoniseren van de dienstverlening in de praktijk voor alle locaties en panden, en het efficiënt inrichten van de processen;
 • Eerste aanspreekpunt zijn voor de klant en gebruiker op het gebied van facilitaire dienstverlening.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch-psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Shared Service Center
Het Shared Service Center (SSC) is de uitvoeringsorganisatie van DJI op het gebied van HRM-dienstverlening, Inkoop, Contact en Services, Financiën en Rapportage en het Facilitair Bedrijf. Wij voeren deze processen uniform en adequaat uit in opdracht van de hoofddirectie. Daarnaast bedienen wij ook andere organisaties binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Rijk.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw J. van Burick, facilitair manager

06-55268036

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Facilitair medewerker Services

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Nijmegen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

HR-adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag, werklocatie: Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 18 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker inkoop somatische zorg

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 16-24
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)