• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 Jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 14 juli Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer LOGIUS/2022/50
 • Plaatsingsdatum 22 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wij zoeken een ervaren ICT’er met een focus op data. Heb jij de ambitie om de gegevensuitwisseling tussen burgers en bedrijfsleven en de overheid, door middel van standaardisatie en het verhogen van de datakwaliteit, te verbeteren?
Dan gaan wij graag met jou in gesprek!

Om digitale informatie te begrijpen en uit te kunnen wisselen, is het noodzakelijk dat we bekend zijn met elkaars manier van vastleggen van gegevens. Dit geldt zeker voor een rapportageketen als SBR, waarmee burgers en bedrijven elk jaar miljoenen berichten uitwisselen met overheid en banken.
Standaardisatie van de manier waarop metagegevens worden beschreven is hierbij randvoorwaardelijk.
Afspraken maken over welke metagegevens minimaal nodig zijn, wat hun definitie is en over de manier waarop die gegevens binnen de organisatie worden vastgelegd en beheerd.
Binnen het Standard Business Reporting (SBR) programma, een stelsel van afspraken voor de gegevensuitwisseling tussen burgers en bedrijfsleven en de overheid wordt gebruik gemaakt van de (Extensible Business Reporting Language (XBRL) standaard.

Met XBRL is het mogelijk om gegevensspecificaties op een gestructureerde wijze vast te leggen in de vorm van taxonomieën. Een taxonomie is een gestructureerd digitaal gegevenswoordenboek dat in het gegevensuitwisselingsproces gebruikt wordt om de kwaliteit van de data te waarborgen.

XBRL is een standaard die o.a. door de Europese Commissie wordt voorgeschreven voor de financiële verantwoording door beursgenoteerde ondernemingen. Ook op het terrein van duurzaamheid zullen rapportages in XBRL formaat verplicht gaan worden gesteld.

Logius speelt een belangrijke rol binnen het SBR-programma. Wij ondersteunen onze afnemers op velerlei fronten.

Het Kenniscentrum XBRL van Logius is o.a. verantwoordelijk, samen met onze afnemers, voor de (jaarlijkse) aanpassing van de gegevensspecificatie en de vertaling daarvan naar een XBRL-taxonomie. Vervolgens zorgen wij samen met onze collega’s de implementatie van de taxonomie op Digipoort, de infrastructuur die beschikbaar is voor de gegevensuitwisseling. Wij zijn de vraagbaak voor alle vragen op XBRL-gebied voor alle overheidsorganisaties, die gebruik maken van de standaard.

Verder zijn wij binnen de SBR-Governance structuur verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de standaarden binnen het SBR-programma.

Het takenpakket bestaat uit een aantal onderdelen:

Beheer Nederlandse Taxonomie Architectuur

 • Beheer van de (technische) NTA regels waaraan XBRL taxonomieën moeten voldoen
 • Beheren van de SBR Filing Rules
 • Beheren van de Consistente Presentatie (CP) richtlijnen

Beheer (onderdelen) van de Nederlandse Taxonomie

 • Opstellen gegevensspecificaties
 • Samen met externe leverancier ontwikkelen van de XBRL taxonomie
 • Valideren van taxonomieën die aangeleverd worden door derde

Onderhoud In-house ontwikkelde XBRL tooling (in Python)

 • Beheer van de XBRL validatie software
 • Uitvoeren en coördineren van experimenten voor SBR Vernieuwing

Ondersteuning SBR Stelsel

 • Communicatie met marktpartijen
 • Advisering over XBRL gerelateerde vraagstukken
 • Deelname aan diverse gremia binnen de SBR-Governance

Ontwikkeling van de XBRL Standaard

 • Deelname aan werkgroepen binnen XBRL International
 • Opdoen en behouden kennis van de XBRL standaard

Meer over de functiegroep Expert Iv

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Programmacoördinatie, Stelselregie en Standaarden is een net opgerichte directie bestaande uit de afdelingen Programma-Epics, Stelselregie, Standaarden en het Bureau Forum Standaardisatie. De directie draagt zorg voor de leveringsbetrouwbaarheid van programma’s en epcis en wil hiermee het vertrouwen uit de omgeving vasthouden en verder versterken. Tevens
heeft de directie een stevige regierol op het gebied van stelselontwikkeling, stelselbeheer en standaarden. Ten eerste via de afdelingen Stelsels en Standaarden, ten tweede met het voeren van het secretariaat voor het Forum voor Standaarden. Beiden met een interne én externe focus, zowel publiek als publiek-privaat.

Afdeling Programma’s en Epics
De afdeling bestaat uit Programma Managers (Epic Owners),Programma Secretarissen en het Agile Project Management Office die samen verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de diverse initiatieven van Logius en haar Stakeholders. De afdeling vertaalt het portfolio van Logius door naar concrete activiteiten en programma’s. Bij de uitvoering wordt gestuurd op resultaten, betrouwbaarheid, afhankelijkheden het op de juiste wijze inbedden van de realisatie in de Logius organisatie. Hierbij wordt de SAFe 4Logius werkwijze gehanteerd. Hierbij staat een transparante, backlog gestuurde werkwijze centraal en hanteren we agile uitgangspunten en methodes.

Logius

Logius is de dienst digitale overheid, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We hebben eigen producten en diensten voor de digitale overheid. Daarnaast beheren we standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening. En zijn we actief betrokken bij meerdere afsprakenstelsels.

Dankzij onze diensten kunnen bijvoorbeeld alle mensen inloggen met DigiD, en hun gegevens bekijken in MijnOverheid en bedrijven gestandaardiseerd gegevens uitwisselen met overheden. We leveren onze diensten aan publieke dienstverleners zodat zij onder andere veilig digitaal post kunnen sturen, meldingen uit basisregistraties ontvangen en hun toegankelijkheid kunnen toetsen. We werken in het hart van de digitale overheid. En daar zijn we trots op.

Onze rol binnen de digitale overheid
Onze dagelijkse praktijk is het verbinden van overheid, burgers en bedrijven. Logius zorgt ervoor dat digitale dienstverlening voor zoveel mogelijk organisaties beschikbaar is. Vanuit onze expertise adviseren we en denken we mee over nieuwe kansen die het digitale tijdperk biedt. Dat doen we in gesprek met opdrachtgevers, afnemers en ook met burgers en bedrijven. Zo zorgen we samen voor een digitale overheid die werkt voor iedereen.

Onze missie
Logius gelooft in een overheid die altijd, overal en voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. Daarom bieden we publieke organisaties producten en diensten waarmee we er samen voor zorgen dat burgers en bedrijven digitaal zaken kunnen regelen met de overheid. Dat doen wij vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Peggy Vreede

06-15042726

Aad Bergman

06-21162432

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Eefje Klaassen, senior recruiter

06-15042726

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Logius nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Implementatieconsultant e-procurementstandaarden

Logius
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Administratief procesondersteuner

Logius
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Project management ondersteuner Financiën/ Release train ondersteuner

Logius
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd