Expert cybersecurity en cybercrime

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 9 september Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer BD19/IJenV/190207
 • Plaatsingsdatum 20 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Bij de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) werken we dagelijks aan de digitale weerbaarheid van Nederland. Jij neemt hier als expert cybersecurity en cybercrime een gezaghebbende positie in. In een complex politiek-bestuurlijk krachtenveld werk jij aan een veilige samenleving.

Als expert cybersecurity en cybercrime treed je binnen het gelijknamige team op als projectleider in complexe, multidisciplinaire onderzoeken. Hierbij overleg je met relevante beleidsafdelingen en werk je nauw samen met collega’s van de Inspectie, die contact onderhouden met dezelfde organisaties op aanpalende toezichtgebieden. Binnen het team vervul je een gezaghebbende professionele expertrol op het gebied van cybersecurity, informatiebeveiliging en het bestrijden van cybercrime. Jij bent als specialist goed op de hoogte van relevante technische en bestuurlijke ontwikkelingen, trends en dreigingen op het gebied van cybersecurity, informatiebeveiliging en het bestrijden van cybercrime. Die kennis weet jij als geen ander te vertalen naar het toezichtbeleid en de toezichtpraktijk.

Tevens draag je bij aan de verbetering van het toezicht door ontwikkeling van en advisering over risicomanagement en de vertaling ervan in systeem-, proces- en productrisico’s. Jouw inbreng is voor een groot deel bepalend voor het niveau van toezichtproducten van de Inspectie JenV op het gebied van cybersecurity en cybercrime.

Je signaleert, volgt en evalueert ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity en cybercrime op de voet. Hierbij voer je impactanalyses uit en zoek je verbinding met experts in (inter)nationaal verband. Om je kennis op peil te houden heb je contact met collega’s en relevante informatiebronnen en personen. Die kennis en informatie breng je vervolgens over op het team en overige collega’s.

In jouw functie onderhoud je veel contacten met experts, in- en externe collega’s, platforms, instituten en kennisorganisaties. Hierbij breng je technische kennis en inzicht in vanuit een gezaghebbende positie. Ook fungeer je als inhoudelijk aanspreekpunt voor de opzet van gezamenlijke inspecties en strategieën richting andere toezichthouders. Het team waarin je werkt zit nog in de opbouwfase. Dat betekent dat je volop mogelijkheden krijgt om te pionieren, waarbij er veel aandacht en ruimte is voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire opleiding afgerond, bijvoorbeeld in de richting (technische) informatica of wiskunde.
 • Je hebt gedegen kennis van relevante wet- en regelgeving en technische en bestuurlijke ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity en cybercrime.
 • Je hebt basiskennis van ethical hacking en pentesting, forensisch digitaal onderzoek, loganalyse, netwerkanalyse, datamining, besturingssystemen, netwerken en protocollen, cryptografie en monitoringtools.
 • Je bent aantoonbaar vaardig in het vertalen van complexe technische en bestuurlijke ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity en cybercrime naar de opzet van het toezichtbeleid.
 • Je bent vaardig in het vervullen van een gezaghebbende professionele expertrol op het gebied van cybersecurity, informatiebeveiliging en/of het bestrijden van cybercrime en bent in staat vanuit deze rol de adviezen of uit te zetten lijn uit te dragen en te verdedigen.
 • Je bent vaardig in het leiden van projecten in complexe multidisciplinaire onderzoeken en in het opereren in een politiek-bestuurlijk krachtenveld.
 • Je bent vaardig in het omgaan met gerubriceerde informatie.
 • Je kunt ook bij tegengestelde belangen de goede verstandhouding bewaren en tegelijkertijd gezaghebbend optreden en een professionele afstand te bewaren.
 • Je bent analytisch en goed in staat afwegingen te maken, om op basis daarvan tot een realistisch oordeel te komen.
 • Je bent een echte netwerker, kunt goed samenwerken en bent sterk in het plannen en organiseren van je eigen werk.
 • Je bent creatief, bedenkt nieuwe mogelijkheden om tot resultaat te komen, je kunt anderen overtuigen van een bepaald standpunt en je weet dit goed te onderbouwen en uit te leggen.
 • Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke ontwikkelingen en benut deze kennis effectief.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Integriteit van onze nieuwe collega’s is van groot belang. Om die reden maakt een veiligheidsonderzoek A deel uit van het sollicitatieproces. De duur van het onderzoek neemt minimaal acht weken in beslag.
 • Meer informatie over het onderzoek kun je vinden op https://www.aivd.nl/onderwerpen/veiligheidsonderzoeken.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Per 1 februari 2019 hebben we drie eenheden Toezicht die als volgt zijn ingericht:

 • Rechtsbescherming en Executie.
 • Politie en Crisisbeheersing.
 • Migratie, Cyber en Security.

Bij het toedelen van medewerkers aan projecten, bepalen de hoofdinspecteurs en medewerkers in onderling overleg welke eenheid hun thuisbasis is. Elke medewerker kan binnen verschillende eenheden Toezicht werken.

Toezicht wordt gedefinieerd als het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Na het vormen van een oordeel daarover, kunnen we interveniëren als dat nodig is.

Rijksinspecties oefenen wisselende combinaties van verschillende soorten toezicht uit, en rapporteren ook in bredere zin over trends en ontwikkelingen die zij signaleren binnen het terrein waarop zij toezicht houden.

Eenheid Toezicht Migratie, Cyber en Security

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De Inspectie Justitie en Veiligheid is opgericht in 2012 en houdt toezicht op de taakuitvoering van de organisaties die binnen het domein van Justitie en Veiligheid vallen, zoals politie, de veiligheidsregio’s, justitiële inrichtingen, reclassering, jeugd en de vreemdelingenketen. Het toezicht van de inspectie geeft antwoord op de vraag of wet- en regelgeving in de praktijk wordt nageleefd. Daarmee verschaft de Inspectie de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken inzicht of beleid en/of regelgeving in de praktijk de gewenste resultaten oplevert. Onafhankelijk uitgevoerd toezicht draagt bij aan het vertrouwen van burgers in het functioneren van organisaties en instellingen binnen het domein veiligheid en justitie. Medewerkers van de Inspectie worden aangesteld op het niveau van de Inspectie.

De Inspectie heeft eind 2016 haar koers voor de periode 2017-2020 vastgesteld. De koers houdt in dat de Inspectie zich steeds meer richt op de werking van ketens, netwerken en stelsels. Dit doet zij door steeds nadrukkelijker risicogerichte, thematische onderzoeken en incidentonderzoeken te verbinden aan systematische analyses van (onderdelen van) het toezichtdomein. De opbrengsten van deze activiteiten vormen gezamenlijk de basis voor periodieke beelden, waarmee de Inspectie inzicht geeft in de uitvoeringspraktijk, en op stelselniveau benoemt wat goed gaat en waar zich risico’s voordoen. Dit biedt uitvoering en beleid handvatten om waar nodig bij te sturen. Zo levert toezicht een betekenisvolle bijdrage aan de totale (maatschappelijke) opdracht waar JenV voor staat.

Om de koers te realiseren is een kwalitatief en kwantitatieve versterking van de Inspectie nodig. Van nieuwe medewerkers wordt verwacht dat zij actief bijdragen aan het realiseren van de koers en zowel in- als extern gezaghebbend en taakvolwassen opereren.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Angela van der Putten, Directeur/Hoofd Inspecteur

06-50094066

Jos Groot, Coördinerend/specialistisch Inspecteur

06-31013666

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Judith Goedhart- Wessels, Senior HR-Adviseur

06-51561698

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Digitaal auditor

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Forensisch digitaal onderzoeker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior Inspecteur (met affiniteit toezicht digitale veiligheid)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)