Ervaren Privacy Officer

Raad voor Rechtsbijstand

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.405 - €4.659
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 27 februari Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer RvR200001
 • Plaatsingsdatum 12 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Taken Privacy Officer
In het takenpakket van de Privacy Officer (PO) vallen in ieder geval onderstaande taken:

 • Je ondersteunt en adviseert de Raad bij het compliant krijgen en houden van de organisatie aan de AVG en andere relevante privacywetgeving.
 • Je adviseert de proceseigenaar of een beoogde nieuwe gegevensverwerking mogelijk is binnen de kaders van de privacywetgeving.
 • Je bent aanspreekpunt op het gebied van de beoordeling van de wenselijkheid van gegevensuitwisseling met derden.
 • Je ondersteunt - als er een rechtsgrond is om data uit te wisselen - bij de beoordeling van leveranciers en contractuele afhechting - bijvoorbeeld door het opstellen van een verwerkersovereenkomst.
 • Je coördineert de voorbereiding en begeleiding van PIA’s en levert expertise en advies voor de borging van de kwaliteit in het kader van de AVG.
 • Je vertaalt de in een PIA geconstateerde privacyrisico’s naar een organisatiebrede aanpak om daarmee om te gaan;
 • Je adviseert over privacy-risicomanagement bij majeure informatievoorziening (IV)-ontwikkelingen en -projecten.
 • Je werkt proactief aan optimalisatie van de privacy-risicomanagement processen bij de Raad.
 • Je adviseert bij de verwerkingen van persoonsgegevens die worden gedaan bij de organisatie; Je bent betrokken bij het bevorderen van privacybewustzijn binnen alle lagen van de organisatie en adviseert over strategische privacyvraagstukken.
 • Je werkt nauw samen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG), Security
  Officer (SO) en andere collega’s van de Raad op het gebied van privacy en
  gegevensverwerkingen.
 • Je neemt deel aan PO overleg binnen de (Justitie-)keten.

Functie-eisen

Wij vragen
Van een geschikte Privacy Officer verwachten wij dat je beschikt over de volgende
competenties en vaardigheden:

 • Je beschikt aantoonbaar over WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt aantoonbare kennis van de relevante actuele wet- en regelgeving en inzichten in het vakgebied van risicomanagement en compliance (modellen, methoden en technieken) de principes van privacy by design, de AVG-wetgeving en kan anderen hierin meenemen.
 • Aantoonbare ervaring met business impactsanalyse en/of het uitvoeren van PIA’s (GEB 2.0).
 • Certificering CIPP/e is een pré.
 • Kennis van het werkveld van de Raad is een pré.
 • Je hebt sterke beïnvloedings- en adviesvaardigheden.
 • Je schakelt gemakkelijk tussen de strategische, tactische en operationele niveaus binnen je organisatie en bent ook in staat een vertaalslag te maken door te verbinden met doorgewinterde juridische en/of technische gesprekspartners.
 • Je bent pragmatisch en hands on: je bent je bewust van wat er moet gebeuren, realistisch over wat er op welke termijn mogelijk is, en zet ook echt zaken in gang.
 • Je levert concrete, juiste, tijdige en volledige adviezen, planningen en (voortgangs)rapporten.
 • Je bent in staat om kennis, kunde en capaciteit om je heen te organiseren (en coördineren) die op dat moment nodig is.
 • Je begrijpt politiek/bestuurlijke gevoeligheden en bent in staat om daarbinnen je doelen te bereiken.
 • Je hebt bestuurlijk/strategisch inzicht: je hebt aantoonbare kennis en ervaring hoe de overheid en zbo’s functioneren.
 • Je handelt resultaatgericht en bent in staat complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen te doorgronden en te (laten) coördineren.
 • Je spreekt de taal van de klant, waaronder die van de IV, en je kunt deze werelden met elkaar verbinden.
 • Je bent organisatiesensitief en hebt overtuigingskracht, en je bent in staat een oordeel te vormen.
 • En natuurlijk beheers je de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift; gespreksvaardigheden horen daarbij.
 • Je kunt goed meedraaien in een team, en tegelijkertijd prima zelfstandig aan de slag. Daar hoort bij dat je denkt vanuit gezamenlijk belang en dat gaat soms verder dan de eigen organisatie - bijvoorbeeld ketenpartners, samenwerkingsverbanden.
 • ‘Afspraak is afspraak’ is voor jou de gewoonste zaak van de wereld.
 • Je hebt geen ‘9-tot-5’-mentaliteit en kunt prima je eigen grenzen bewaken. Soms gewoon “Nee” kunnen zeggen hoort daar ook bij.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  Inschaling vindt plaats afhankelijk van kennis en ervaring van de kandidaat. De Raad kent verder uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand.

 • Maand­salaris Min €3.405 Max. €4.659 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand is als zelfstandig bestuursorgaan en uitvoeringsorganisatie
van het ministerie van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk voor een belangrijke
steunpilaar in onze democratische samenleving: gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad
zorgt ervoor dat financieel minderdraagkrachtige burgers toegang hebben tot goede en
betaalbare rechtsbijstand en ondersteuning krijgen voor het oplossen van juridische
problemen. De rechtsbijstand wordt verleend door zo’n 8000 advocaten en mediators die
voldoen aan de voorwaarden om gesubsidieerde rechtsbijstand te verlenen.

Naast de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) voert de Raad ook de Wet
beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) en een deel van de Wet schuldsanering natuurlijke
personen (Wsnp) uit. De Raad voor Rechtsbijstand is een prettige en informele
organisatie met korte lijnen tussen management en medewerkers. Er werken ruim 280
medewerkers verdeeld over diverse vestigingen in het land en een centraal kantoor in
Utrecht.

Voor de uitvoering van genoemde wetten verwerkt de Raad een breed scala aan
(bijzondere) persoonsgegevens van onder andere rechtzoekende burgers en
(rechts)bijstandverlenende dienstverleners, waarbij leidend is de wet- en regelgeving
rondom de verwerking van persoonsgegevens: de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en andere relevante
privacywetgeving.

De Raad heeft vestigingen in Leeuwarden, Den Bosch en Utrecht. Je werkt vanuit het
centraal kantoor in Utrecht.

Raad voor Rechtsbijstand

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directiesecretaris

Raad voor Rechtsbijstand
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 8 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

AVG-jurist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Jurist die de privacygrenzen bewaakt

IKZ
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd