Ervaren Adjunct Officier van Justitie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

 • Stand­plaats Haarlem
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 4 april Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer OM-1294
 • Plaatsingsdatum 11 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het parket Noord-Holland is op zoek naar 2 ervaren Adjunct-Officieren van Justitie. Ben jij die ervaren adjunct-officier van justitie die toe is aan een nieuwe of volgende stap en het leuk vindt om te werken in een modern kantoor gelegen bij de Grote Markt in Haarlem? Dan komen wij graag met jou in gesprek!

Jij zorgt er mede voor dat binnen ZSM het werkproces goed verloopt. Je ondersteunt en adviseert op inhoudelijk vlak de ZSM-officier van dienst bij de beoordeling van zaken van verdachten in het vast - en niet vast proces. Aan de hand van de feiten en omstandigheden van de zaak, de justitiële documentatie en de informatie van de relevante ketenpartners, waardeer je de bewijsmiddelen en bereid je de definitieve routerings- en afdoeningsbeslissing voor. Tevens bestaat de mogelijkheid dat jij als ervaren collega binnen het ZSM werkproces zelfstandig de afdoeningsbeslissingen neemt. Collega’s leggen aan jou uiteenlopende zaken voor en jij neemt uiteindelijk een beslissing. Dit stem je af met de ketenpartners op ZSM en gebeurt onder eindverantwoordelijkheid van de arrondissementsofficier.

Je beoordeelt de informatie over schade en slachtoffers en de mogelijkheid om een schaderegeling te treffen. Daarnaast voer je in sommige zaken slachtoffergesprekken om het slachtoffer voor te bereiden op en te informeren over de zitting.

Je verwerkt de definitieve beslissing in de systemen, maakt de relevante documenten op en deelt de afdoeningsbeslissing aan de verdachte mede. In die zaken maak je de tenlastelegging en bereid je de enkelvoudige zittingen voor.

Uiteraard treed je als adjunct-officier op bij enkelvoudige zittingen en OM-hoor gesprekken. Je beoordeelt zelfstandig binnengekomen onderzoek wensen in de zaken die op jouw zitting staan en je neemt in je eigen zaken deel aan getuigenverhoren bij de rechtercommissaris.

Wij hebben diverse uitdagende en leerzame portefeuilles zoals Schiphol en Jeugd waar je kan komen te werken. Binnen deze portefeuilles werk je samen met een ervaren officier van justitie aan onderzoeken en ben je belast met opvangwerkzaamheden. Jij krijgt binnen deze portefeuilles de mogelijkheid om, in de rol van secretaris, samen met een ervaren officier van justitie bredere werkervaring op te doen. Je bent binnen de portefeuille nauw betrokken bij (de start van) een onderzoek. In het kader hiervan krijg je de mogelijkheid overleggen te voeren met de officier van justitie, de recherche of de koninklijke marechaussee over onderzoeken waaraan jij meewerkt. Je houdt je bezig met de procedure rondom de voorlopige hechtenis en je bereidt de voorgeleidingen bij de rechter- commissaris en raadkamerzittingen voor.

Je floreert in een dynamische werkomgeving en kan snel schakelen. Samenwerking met collega’s en ketenpartners is cruciaal en dit is iets wat je graag doet en goed kan. Je hebt geen van 9 tot 5 mentaliteit . Bij het beoordelen van zaken is voortdurende waakzaamheid noodzakelijk op volledigheid van formele en materiële vereisten. Daarnaast moet je scherp zijn op de specifieke omstandigheden bij elke zaak en in staat zijn om de context te zien zodat een passende interventie kan worden toegepast. Je bent in staat om je helder en overtuigend uit te drukken en je kunt goed onder druk werken en beslissingen nemen. Je kunt een vlot tempo van beoordelen combineren met zorgvuldigheid en kwaliteit.

Tot slot waarderen we dat je komt met verbetervoorstellen of initiatieven die de kwaliteit of het proces van de inhoudelijke werkzaamheden en/of de collegiale samenwerking bevorderen.

Jouw profiel:
Om voor deze functie in aanmerking te komen heb je werkervaring als adjunct-officier . Daarnaast verwachten wij van iedere adjunct officier de volgende competenties: durf, overtuigingskracht, initiatief, besluitvaardigheid, flexibiliteit, creativiteit, goede oordeelsvorming en communicatieve vaardigheden.

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Het aanleveren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is noodzakelijk. 
 • Heb je een arbeidsbeperking? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

 

Meer over de functiegroep Commissiesecretaris

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Werken bij het arrondissementsparket Noord-Holland betekent werken in een innovatief en resultaatgericht parket. Een parket dat ambitieus is op het gebied van digitalisering, cybercrime en intelligence based werken; waar flexibele, energieke en betrokken mensen graag willen werken. Deze medewerkers zetten zich met elkaar in voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in de politie-eenheid Noord-Holland en op de luchthaven Schiphol. Het arrondissementsparket Noord-Holland kent vier afdelingen: Administratie, Bedrijfsvoering, Interventies & Onderzoeken en Beleid & Strategie.

Interventies & Onderzoeken
De afdeling Interventies en Onderzoeken (I en O) van het parket Noord-Holland bestaat uit ongeveer 150 mensen. De afdeling is ingericht vanuit de verschillende portefeuilles en specialismen om zo tot een betere samenwerking en opbouw van kennis en expertise te komen. De afdeling bestaat uit vijf teams. In team 1 is ZSM ondergebracht en in team 2 onder andere het Schiphol team. In team 3 zijn zeden, huiselijk geweld, kindermishandeling, straf met zorg, reclassering, jeugd en het verplichte zorgteam (VZT) ondergebracht. Team 4 draait HIC onderzoeken, projectmatige onderzoeken en TGO’s. Team 5 is het ondermijningsteam. Als afdeling hebben we ervoor gekozen om de werkzaamheden die binnen een bepaald team zijn belegd, niet uitsluitend te laten verrichten door medewerkers uit dat team. Concreet heeft dit bijvoorbeeld tot gevolg dat ook collega’s uit team 2 en 3 ingezet worden op ZSM-diensten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ook in talent en groei. Lees hier meer.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Barbara van der Does, Teamleider

06-31749502

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Assia Ali Nouaman

06-36030527

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adjunct Officier i.o.

Openbaar Ministerie, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Maastricht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Secretaris IRC

Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 7 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Secretaris Verplichte Zorg

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd