Enterprise Architect

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op vast
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 7 juli Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer ACM_20220622_13
 • Plaatsingsdatum 23 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Richting geven aan ontwikkelingen binnen de digitale transformatie van de ACM. Meedenken over de visie op technologie. Het opstellen en verbeteren van de enterprise architectuur. Schakelen met verschillende partijen. Spreekt dit jou aan? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe Enterprise Architect!

Wat je doet als Enterprise Achitect
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een ambitieuze organisatie die veel te maken heeft met ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Om de toezichtstaken goed uit te kunnen voeren, gaat de ACM mee met deze digitale, maar ook technische en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zijn algoritmen en Kunstmatige Intelligentie van belang binnen het data gedreven toezicht, net als het binnenhalen, het beheren en delen van deze data.

Als Enterprise Architect help je de ACM met het realiseren van de strategische doelstellingen, de missie en visie. Hierdoor sta jij midden in de organisatie en schakel je met verschillende interne en externe stakeholders. Denk aan bijvoorbeeld aan: partners, leveranciers, klanten, overheden.

Het advies dat jij geeft is voor de hele organisatie. Het is dan ook jouw taak om de behoeften vanuit het primaire proces in samenhang te brengen met het IV domein en draagvlak te creëren voor gekozen oplossingen.
Je bent een overtuigende gezaghebbende gesprekpartner en denkt zowel vanuit de vraag als de behoefte. Je staat open voor- en biedt ruimte aan verschillende opvattingen en benaderingen.

Binnen de ACM lever je een belangrijke bijdrage aan de (technische) afspraken, de ACM brede voorzieningen en diensten en zorg je ervoor dat jouw collega's hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Dit doe je door inhoudelijk richting en sturing te geven wat zorgt voor een stabiel, betrouwbaar en veilig ICT-landschap. Daarnaast adviseer je bij de verdere professionalisering van het ICT-dienstenportfolio van de ACM.

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de leidende principes voor de inrichting en ontwikkeling van de Enterprise Architectuur. Dat betekent dat jij zorgt voor afstemming, samenwerking en integratie van Informatiearchitectuur, Data-architectuur, Applicatiearchitectuur en Technologiearchitectuur. Dit zodat het gehele ICT-landschap naadloos op elkaar aansluit, in lijn is met de I-strategie en voldoet aan de relevante kaders en wetgeving zoals de BIO en AVG. Je ondersteunt bij vernieuwingstrajecten door te adviseren over toe te passen kaders en het opstellen van niet-functionele requirements. Je denkt mee over oplossingsrichtingen en aangeboden scenario's.

Tenslotte stuur je als Enterprise Architect op tijdige oplevering van architectuurproducten aan de CIO en het i-beraad. Jij zorgt ervoor dat de architectuur correct wordt toegepast in de praktijk. Kortom: je bent bij uitstek een verbinder die continue schakelt tussen verschillende werelden. Je snapt dat je verantwoordelijk bent voor de EA en onderliggende architecturen en dat samenwerken de sleutel tot succes is.

Dit alles doe je natuurlijk niet alleen. Binnen de CIO-office werk je nauw samen met de informatiemanagers, informatiebeveiliging en andere relevante functionarissen. Tevens onderhoud je contacten andere ACM collega’s, met ICT-dienstverleners en de collega's van de departementen.

Wat maakt werken bij de ACM zo leuk?

 • Je werkt bij een mooie maatschappelijke organisatie aan actuele thema’s. Wat ons drijft? Markten beter laten werken voor mensen én bedrijven, nu en in de toekomst.
 • Je collega’s zijn inhoudelijk gedreven mensen die hard werken en houden van een grapje en gezelligheid. Binnen de organisatie zijn de omgangsvormen vriendelijk en hartelijk.
 • Om jouw persoonlijke en professionele groei te faciliteren, maken we veel tijd en aandacht vrij voor goede begeleiding. We willen dat je een baan hebt die jou energie geeft en bijdraagt aan de ontwikkeling van je talenten.
 • Collega’s ervaren bij de ACM een goede work/life balans.

Meer weten?
Wil je eerst meer informatie? Alexander Hielkema, Teammanager CIO Office (06-29674342) staat je graag te woord!

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De ACM bevordert kansen en keuzes voor bedrijven en mensen. De Directie Bedrijfsvoering draagt hieraan bij door het leveren van moderne producten en diensten die maximaal ten dienste staan van het primaire proces. Het HRM-beleid, financieel beheer, ICT-middelen, informatievoorziening, facilitaire ondersteuning en huisvesting sluiten aan op het probleemoplossend werken binnen de ACM en de daarvoor vereiste flexibele inzet van mensen en middelen. Daarnaast heeft de directie een centrale rol in het doorvertalen en handhaven van (wettelijke) kaders en richtlijnen op vrijwel alle gebieden van bedrijfsvoering waaraan ACM moet voldoen.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

De ACM draagt bij aan een gezonde economie door markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven. Wij willen marktproblemen oplossen en waar mogelijk voorkomen door het effectief en efficiënt inzetten van ons brede palet aan instrumenten. Dit doen we door toezicht te houden op: de mededinging in het algemeen (kartelvorming, marktmacht, fusies en overnames); een aantal specifieke sectoren waarbinnen onvoldoende ‘natuurlijke’ concurrentie bestaat (energie, vervoer, telecom, post, zorg en drinkwater); de rechten en belangen van consumenten.

De ACM kent negen organisatieonderdelen die nauw verbonden zijn. De toezichtsdirecties ‘Consumenten’, ‘Telecom, Vervoer en Post’, ‘Energie’, ‘Mededinging’ en ‘Zorg’, de directies ‘Juridische Zaken’, ‘Bedrijfsvoering’ en ‘Bestuur, Beleid en Communicatie’ en het Economisch Bureau. Bij de ACM werken vanuit Den Haag ruim 550 professionals. We opereren in en werken samen met verschillende hechte Europese netwerken van collega-autoriteiten.

De ACM valt onder de politieke verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het bestuur is zelfstandig en eindverantwoordelijk voor alle besluiten en de organisatie van de ACM. De ACM bepaalt zelf de prioriteiten en komt onafhankelijk van de overheid, bedrijfsleven en belangengroepen tot besluiten. Altijd in het belang van consumenten, burgers en bedrijven. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille, maar besluitvorming vindt collegiaal plaats binnen het bestuur. Het bestuur neemt collectief de verantwoordelijkheid voor de strategie en agenda van de ACM en een effectieve uitvoering daarvan.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Alexander Hielkema, Teammanager CIO Office

06-29674342

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rosanne Sirre, Coördinator Recruitment

06-31035821

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Chief Privacy Officer

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Manager HRM

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Financieel Econoom

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd