Econoom – Team Handhaving, Klachten & Geschillen

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op vast
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Financieel / economisch, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 8 juli Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer ACM_20220623_11/12
 • Plaatsingsdatum 24 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ga jij als econoom aan de slag met actuele thema’s waarbij je het verschil kan maken voor mensen en bedrijven? Zie jij jezelf in de rol van toezichthouder? Wil jij meewerken aan het voorkomen en oplossen van problemen? Dan is de vacature van econoom bij het team Handhaving, Klachten & Geschillen echt iets voor jou!

Wat ga je doen?
Actueel en relevant werk? Zeker weten! Als econoom werk je over de volle breedte van de directie Telecom, Vervoer en Post. Je speelt een belangrijke rol in het betaalbaar, duurzaam en toekomstbestendig houden van deze sectoren. Om je een idee te geven van vraagstukken waar je aan gaat werken:

‘Hanteren online platforms eerlijke voorwaarden voor zakelijke gebruikers?’ ‘Mag een netwerkprovider bepaald internetverkeer voorrang geven?’ ‘Blijft postvervoer betrouwbaar en is er sprake van eerlijke concurrentie op de pakketmarkt?’ ‘Mag een luchthaven coronaverliezen doorrekenen in de tarieven voor luchtvaartmaatschappijen?’ ‘Worden de marges uitgehold van toegangsvragers tot het netwerk waarvan zij afhankelijk zijn?’

Je bent onderdeel van het team Handhaving, Klachten & Geschillen. In dit team richt jij je op het bewaken van eerlijke concurrentie en het onderzoeken van knelpunten in de verschillende markten. Jouw team kan op verzoek of uit eigen beweging een handhavingsonderzoek starten, bijvoorbeeld wanneer er een vermoeden is dat regels worden overtreden of dat sprake is van misbruik van een economische machtspositie. Ook kun je denken aan het behandelen van geschillen, als marktpartijen het niet met elkaar eens zijn, of het behandelen van klachten die worden ingediend door bedrijven. In juridische procedures bij de rechtbank werk je mee aan het verdedigen van onze keuzes als toezichthouder.

Afwisseling genoeg! Het leuke is dat je altijd aan meerdere zaken tegelijk werkt en het werk is een mooie mix van zowel kort- als langlopende projecten. Aan de hand van economische theorieën, modellen en analyses ontrafel je de marktwerking en denk je mee over passende interventies. Vanuit onze visie van probleemoplossend toezicht zet je een breed instrumentarium in om te zorgen dat ongewenst gedrag wordt aangepast. Zo bereik je soms resultaat met een stevig gesprek of een aanwijzing hoe het beter moet. Maar ook het opleggen van een last onder dwangsom of boete kan de aangewezen route zijn. Je verliest daarbij de bredere juridische en politiek-bestuurlijke context niet uit het oog.

Maar dit doe je niet alleen. Het is altijd teamwork. Per casus is de samenstelling van het team verschillend, zodat je steeds met andere collega’s samenwerkt. Interessant is dat je collega’s verschillende achtergronden hebben: juristen, criminologen, economen/econometristen en gedragsbeïnvloeders. Iedereen kijkt vanuit het eigen perspectief en daar leer je veel van. Samen werk je aan concrete oplossingen die gedragsverandering in de markt teweeg brengen.

Wat maakt werken bij de ACM zo leuk?

 • Je werkt bij een mooie maatschappelijke organisatie aan actuele thema’s. Wat ons drijft? Markten beter laten werken voor mensen én bedrijven, nu en in de toekomst.
 • Je collega’s zijn inhoudelijk gedreven mensen die hard werken en houden van een grapje en gezelligheid. Binnen de organisatie zijn de omgangsvormen vriendelijk en hartelijk.
 • Om jouw persoonlijke en professionele groei te faciliteren, maken we veel tijd en aandacht vrij voor goede begeleiding. We willen dat je een baan hebt die jou energie geeft en bijdraagt aan de ontwikkeling van je talenten.
 • Collega’s ervaren bij de ACM een goede work/life balans.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Over de Directie Telecom, Vervoer & Post:

De directie Telecom, Vervoer en Post (TVP) is verantwoordelijk voor regulering en toezicht in markten voor onder meer vast en mobiel bellen, internet, openbaar vervoer, luchtvaart en post en pakketten. Dit zijn sectoren met volop nieuwe ontwikkelingen. Door de toenemende rol van data en ICT, zowel nationaal als Europees, ontstaan nieuwe markten en verhoudingen op die markten. Dat stelt ons voor nieuwe vraagstukken. Denk aan de uitrol van glasvezel en 5G, de rol van app stores of de opkomst van Mobility as a Service (MaaS). De directie TVP bestaat uit vier teams en is voortdurend in beweging. De medewerkers binnen de directie houden zich bezig met alle marktregulerende taken, zoals het vaststellen van tarieven en andere voorwaarden om marktwerking in deze sectoren te bevorderen en de belangen van de eindgebruikers te beschermen. We registreren alle partijen en monitoren zaken als omzet, groei en innovatie. Ook behandelen we klachten en geschillen en onderzoeken we mogelijk misbruik van economische machtsposities op de telecom-, vervoer- en postmarkten.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

De ACM draagt bij aan een gezonde economie door markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven. Wij willen marktproblemen oplossen en waar mogelijk voorkomen door het effectief en efficiënt inzetten van ons brede palet aan instrumenten. Dit doen we door toezicht te houden op: de mededinging in het algemeen (kartelvorming, marktmacht, fusies en overnames); een aantal specifieke sectoren waarbinnen onvoldoende ‘natuurlijke’ concurrentie bestaat (energie, vervoer, telecom, post, zorg en drinkwater); de rechten en belangen van consumenten.

De ACM kent negen organisatieonderdelen die nauw verbonden zijn. De toezichtsdirecties ‘Consumenten’, ‘Telecom, Vervoer en Post’, ‘Energie’, ‘Mededinging’ en ‘Zorg’, de directies ‘Juridische Zaken’, ‘Bedrijfsvoering’ en ‘Bestuur, Beleid en Communicatie’ en het Economisch Bureau. Bij de ACM werken vanuit Den Haag ruim 550 professionals. We opereren in en werken samen met verschillende hechte Europese netwerken van collega-autoriteiten.

De ACM valt onder de politieke verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het bestuur is zelfstandig en eindverantwoordelijk voor alle besluiten en de organisatie van de ACM. De ACM bepaalt zelf de prioriteiten en komt onafhankelijk van de overheid, bedrijfsleven en belangengroepen tot besluiten. Altijd in het belang van consumenten, burgers en bedrijven. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille, maar besluitvorming vindt collegiaal plaats binnen het bestuur. Het bestuur neemt collectief de verantwoordelijkheid voor de strategie en agenda van de ACM en een effectieve uitvoering daarvan.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jantine de Goei, Manager Directie TVP

06-29834540

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Vera van Etten, Senior Corporate Recruiter

06-50183904

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel Econoom

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager HRM

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Chief Privacy Officer

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd