Domeinarchitect

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Gouda
 • Werkplekken 3
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 1 augustus
 • Vacaturenummer 3041
 • Plaatsingsdatum 3 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als domeinarchitect bij de Dienst Justitiële Inrichtingen lever je een belangrijke bijdrage aan de IV- en ICT-processen binnen de strafrechtketen. Je bent namelijk dé verbindende schakel tussen architectuur, informatie- en projectmanagement en de processen in de praktijk. Zo maak je highlevelkeuzes over de juiste oplossingen.

De Directie Informatievoorziening in Gouda ontwikkelt en beheert een omvangrijk en complex IV- en ICT-landschap met tientallen systemen en applicaties. Het is aan jou als architect om de samenhang te bewaken. En om toekomstgericht te kijken welke ontwikkelingen nodig zijn en hoe we die kunnen vormgeven. Zo draag je er bijvoorbeeld aan bij dat justitiabelen online zelf hun afspraak bij de kapper kunnen regelen, of dat zij met verlof kunnen dankzij de geavanceerde elektronische enkelbanden. Dat zij via het digitale patiëntendossier de juiste zorg krijgen. En dat de uren- en salarisadministratie van alle DJI-medewerkers goed geregistreerd wordt. Onze oplossingen zijn zo divers, dit maakt dat geen werkdag voor jou hetzelfde is.

Jij opereert als ‘spelverdeler’ binnen een multidisciplinair team dat ook uit een informatiemanager en verdiepingsmanager, projectleiders, het functioneel beheer en dienstenmanagement bestaat. Eisen, wetten en kaders veranderen voortdurend en jij bewaakt de samenhang tussen nieuwe projecten in het veranderportfolio. Je borgt de richtlijnen voor de enterprise-architectuur en definieert principes die richting geven aan de project- en solutionarchitecturen.

Daarnaast ontwikkel je een meerjarige businessinformatiestrategie en daarop gebaseerde roadmaps. Hierin zet je de lijn van de huidige situatie naar de nieuwe uit en zorg je dat die secuur wordt gevolgd. Een andere primaire taak? Het inhoudelijk aansturen van de projectarchitecten, met wie je nauw optrekt en voor wie jij de juiste projectkaders opstelt en de projectarchitecturen valideert.

Marco Zondervan over zijn baan als projectarchitect:
“Mijn werk is hartstikke veelzijdig. De ene keer ondersteun ik een update van de enterprise-architectuur, een ander moment realiseer ik een koppeling tussen twee systemen en weer een andere keer overleg ik online – hopelijk kan dat straks weer op locatie – met een afdelingshoofd van een penitentiaire inrichting over een nieuw systeem. Ook leuk: we krijgen de kans bij te dragen aan organisatieontwikkeling en input te geven voor de I-strategie.”

Hier lees je het hele interview met Marco.

Meer over de functiegroep Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Informatievoorziening (DI) is dé expert die zorgt voor IV binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Bij DI beheren en ontwikkelen we applicaties waarmee we de ruim 15.000 DJI-medewerkers en ketenpartners als het OM en de politie ondersteunen in hun dagelijkse werk. Maar we zijn er natuurlijk ook voor de 11.000 justitiabelen die aan de zorg van DJI zijn toevertrouwd. We beheren dan ook een gigantisch IV-landschap. Wat het extra uitdagend maakt, is dat de meeste applicaties ook onderling met elkaar communiceren.

Informatiemanagement en Architectuur
Informatiemanagement en Architectuur (IMA) vervult, als intermediair, de regiefunctie tussen organisatievraag en IV-aanbod. Daarnaast zijn we de strategische adviseur van de hoofddirectie, divisiedirecteuren, portefeuillehouders en andere DJI-stakeholders. We adviseren over de (initiële) inrichting en doorontwikkeling van bedrijfsprocessen en externe samenwerkingsverbanden met behulp van moderne en innovatieve IV. Onder je collega’s zijn onder meer informatiemanagers, senior businessanalisten en consultants en architecten. Per organisatiedomein en in teamverband werkt ieder vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en expertise. We werken ook nauw samen met de overige drie afdelingen binnen DI: Projecten en Implementatie, Functioneel Beheer en Dienstenmanagement en het CIO-office.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer E. Bril, corporate recruiter

06-51050985

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Functioneel beheerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Leveranciersmanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Verpleegkundig forensisch therapeutisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd