• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €3.662 - €5.586 (bruto)
 • ICT, Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 7 juni 2024 Nog 12 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: NLA-637, Plaatsingsdatum: 17 mei 2024

Informatiegestuurd en risicogericht werken helpt ons om arbeidsmarktfraude tegen te gaan en arbeidsomstandigheden te verbeteren. Algoritmes die hierbij worden gebruikt ontwikkelen we zorgvuldig en verantwoord. Zorg jij samen met onze data scientists voor een complete, transparante en uitlegbare beschrijving en goede beheersing van onze algoritmes (verantwoord AI)?

Data en analyses helpen ons om te vinden waar de risico’s het grootst zijn (binnen sectoren of thema’s) en waar we onze inspanningen dus het beste op kunnen richten. Ons data science lab voert daarvoor vraag gestuurde, innovatieve data science projecten uit.

Samen met het team bewaak je de voortgang van de totstandkoming van alle documentatie gedurende het ontwikkelproces. Jij weet precies wanneer welke documenten gereed moeten zijn en organiseert dat de juiste adviseurs betrokken worden. Je schrijft mee waar mogelijk, en toetst de door adviseurs aangeleverde documentatie op consistentie. Als spin in het web houd je de status bij van alle Lab projecten en producten en zorg je dat betrokkenen op de hoogte zijn van de voortgang. Jij signaleert wanneer er in het kader van algoritme life cycle management acties nodig zijn.

Wanneer een informatieproduct naar de productiefase gaat draag je bij aan de uitvoering van het assessment van het algoritme, dat een vereiste is voor in productie name en opname in het interne algoritmeregister. Samen met de eigenaar en ontwikkelaars van het algoritme zorg je bijvoorbeeld voor een publieksversie van de omschrijving van het algoritme en dit stem je af met onze communicatieafdeling. Voordat overgegaan wordt naar de productiefase wordt een interne audit uitgevoerd. Jij zorgt dat dit proces soepel verloopt en de juiste collega’s aan zijn gehaakt.

Als documentatieregisseur coördineer je het interne algoritmeregister voor heel de Arbeidsinspectie en verzorg je de communicatie rondom dit register. Je legt uit hoe het werkt, en beantwoordt vragen vanuit de organisatie. Je zorgt dat het register actueel blijft. Daarnaast onderhoud je contact met de eigenaren en beheerders van algoritmes en informeert hen wanneer er acties nodig zijn.

Het komt ook voor dat algoritmen door een externe partij worden ontwikkeld in opdracht van de arbeidsinspectie. Ook in die situatie adviseer je de projectleider, zodat de juiste documenten tijdig worden opgeleverd. En daarbij houd je de status bij van de aangeleverde documentatie.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de Arbeidsinspectie werken we in programma’s en projecten. We houden onder andere toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, productveiligheid van professionele producten, het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon. We sporen fraude en georganiseerde criminaliteit op binnen de keten van werk en inkomen.

Jij gaat aan de slag bij het team Data Science Lab, onderdeel van afdeling Analyse en Onderzoek (A&O) van de directie Informatie Voorziening. Deze directie is onder andere verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, waaronder de informatievoorziening. De afdeling A&O bestaat uit het team Data-analyse en Bronnen, het team Analyse en drie teams Onderzoek. De afdeling ontwikkelt informatieproducten voor de verschillende programma’s van de Arbeidsinspectie.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2012 zijn de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samengevoegd. Eerst onder de naam Inspectie SZW en sinds 1 januari 2022 onder de naam: Nederlandse Arbeidsinspectie. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Xandra van de Putte

06-20829378

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team P&O/Instroom

06-11493650

Team Recruitment SZW

070-3336680

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinspectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teammanager Nederlandse Arbeidsinspectie

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur blootstelling gevaarlijke stoffen, regio Zuid West

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats woonplaat is standplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 4 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur blootstelling gevaarlijke stoffen, regio Midden

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats woonplaats is standplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 4 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd