Docent/Lecturer (logistiek) Informatie Management

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

 • Stand­plaats Breda
 • Contractduur 24 maanden (proeftijdaanstelling)
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.767 - €4.387
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 3 september
 • Vacaturenummer 371885
 • Plaatsingsdatum 22 juli 2021
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Als docent ben je belast met belast met het voorbereiden, uitvoeren en toetsen van reguliere onderwijsonderdelen in de basisfase van het MBW bachelorprogramma, teneinde de leerdoelen van deze onderwijsonderdelen te realiseren. Deze activiteiten zullen onder andere omvatten Informatie Management (bachelor level, gegeven op locaties Breda en Den Helder), en het begeleiden van studenten bij practica en werkcolleges.'
Je bent secundair belast met een onderzoeksopdracht. In dat kader: en je voert wetenschappelijk onderzoek uit door :
- het zorg dragen voor realisatie van een specialistisch onderzoeksproject met een aantoonbaar grensverleggend karakter;
- het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek; het verzamelen, analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens;
- het openbaar maken van onderzoeksresultaten door het opstellen en realiseren van wetenschappelijke publicaties, het houden van conferentievoordrachten en presentaties e.d. met een brede wetenschappelijke uitstraling;
- het onderhouden van contacten met referenten en collega-onderzoekers (o.a. in het kader van ontvangen van feedback, verbeteren/ aanpassen van publicaties en profilering van het kennisgebied);
Je onderzoeksbijdragen zijn gefocussed op de digitale en data en informatie gedreven tranformaties binnen de supply chain cq asset keten. Je wilt en kunt internationaal publiceren op dit gebied in academische erkende journals. 

Functie-eisen

Kennis/Opleidingseisen:

Je hebt WO werk- en denkniveau, een afgeronde academische opleiding (doctoraal of WO Master) binnen het domein bedrijfskunde (Informatie Management) met een sterk aantoonbare interesse in supply chain-en assetmanagement vraagstukken, of een academische opleiding in supply chain- en assetmanagement met aantoonbare sterke interesse in Informatiemanagement.
Je hebt een sterke achtergrond in empirische onderzoeksmethoden.

Je bent in het bezit van een Basis Kwalificatie Onderwijs.

Ervaring:

Je hebt excellente schrijfvaardigheden in academisch Engels zoals aangetoond door submissions/ geaccepteerde publicaties in relevante, hoogwaardige internationale wetenschappelijke journals.
Je hebt ervaring met het verzorgen van onderwijs of trainingen.

Competenties:

 •  Analytisch
 •  Communicatief
 •  Interpersoonlijk sensitief

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €2.767 Max. €4.387 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 24 maanden (proeftijdaanstelling)
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Houd er rekening mee dat het afhandelen van jouw sollicitatie vertraagt in verband met de richtlijnen voor COVID-19. Ook worden sollicitatiegesprekken op een alternatieve wijze ingevuld of uitgesteld. Als je tot de genodigden hoort, informeren wij je hierover. Excuses voor het ongemak.
 • Uw sollicitatiebescheiden worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaard-termijn die de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

De vacature staat open voor OR/ data science opgeleide academici met aantoonbare interesse in supply chain- en assetmanagement, en het omgekeerde: academici opgeleid in supply chain- en assetmanagement met interesse in het toepassen van OR/ data science in een van deze domeinen.

Alleen kandidaten met een paspoort van een NAVO land komen in aanmerking voor genoemde functie.
Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de aanstellingsprocedure.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).
De doelstelling van de FMW is het verzorgen van de wetenschappelijke bacheloropleidingen Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen & Technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding Military Strategic Studies. De faculteit verzorgt daarnaast onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA; namelijk KIM, KMA, IDL en ECLD. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.

De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en dat daarnaast twee leden kent, een portefeuillehouder onderzoek en een portefeuillehouder onderwijs. De FMW omvat 3 capaciteitsgroepen die worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen (KW), Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) en Militaire Technische Wetenschappen (MTW). Vanuit deze capaciteitsgroepen wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd. Binnen deze capaciteitsgroepen komen de volgende functies voor: hoogleraar, universitair hoofddocent (UHD), universitair docent (UD) en docent.

Binnen de capaciteitsgroep MBW zijn er leerstoelen op de volgende terreinen: Militaire Logistiek, Defensie Economie, Militair Leiderschap & Gedrag, Militaire Ethiek en Organisatiekunde & Management. De capaciteitsgroep MBW kent de volgende UHD-functies: Bestuurlijke informatievoorziening, Supply Chain Management, Externe Organisatie, Human Factors & Veiligheid, HRM, Organisatieverandering en Krijgsmacht & Samenleving.
De UD-functies en de docentfuncties (zowel burger als militair) binnen de capaciteitsgroep MBW zijn gekoppeld aan de verschillende leerstoelen.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Prof. dr. P.C. van Fenema

06-11888375

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer R.J.M. van Nimwegen

06-20793297

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Schriftelijk solliciteren

Je reactie op de vacature "Docent/Lecturer (logistiek) Informatie Management" ontvangen wij graag. Stuur je curriculum vitae met begeleidende brief onder vermelding van vacaturenummer "371885" naar:

Herculeslaan 1
3584 AB
Utrecht

Relevante vacatures

Universitair docent militair recht

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Informatiespecialist

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

medior medewerker arbo, veiligheid & milieu

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd