Docent/Lecturer (logistiek) Informatie Management

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

 • Stand­plaats Breda
 • Contractduur 24 maanden (proeftijdaanstelling)
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.767 - €4.387
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 11 november
 • Vacaturenummer 371885
 • Plaatsingsdatum 14 oktober 2021
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Als docent ben je belast met belast met het voorbereiden, uitvoeren en toetsen van reguliere onderwijsonderdelen in de basisfase als de werkveldspecifieke stroming van het MBW bachelorprogramma, teneinde de leerdoelen van deze onderwijsonderdelen te realiseren. Deze activiteiten zullen onder andere omvatten kwantitatieve aspecten van cq mede ten behoeve van Logistiek Management en het begeleiden van studenten bij werkcolleges (bachelor niveau, gegeven op de locaties in Breda en Den Helder). De docent zal een rol spelen in het inhoud geven aan het verbeteren van de datageletterdheid zoals recent verwoord in de Profielschets Officier (opvraagbaar).

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).
De doelstelling van de FMW is het verzorgen van de wetenschappelijke bacheloropleidingen Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen & Technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding Military Strategic Studies. De faculteit verzorgt daarnaast onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA; namelijk KIM, KMA, IDL en ECLD. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.

De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en dat daarnaast twee leden kent, een portefeuillehouder onderzoek en een portefeuillehouder onderwijs. De FMW omvat 3 capaciteitsgroepen die worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen (KW), Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) en Militaire Technische Wetenschappen (MTW). Vanuit deze capaciteitsgroepen wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd. Binnen deze capaciteitsgroepen komen de volgende functies voor: hoogleraar, universitair hoofddocent (UHD), universitair docent (UD) en docent.

Binnen de capaciteitsgroep MBW zijn er leerstoelen op de volgende terreinen: Militaire Logistiek, Defensie Economie, Militair Leiderschap & Gedrag, Militaire Ethiek en Organisatiekunde & Management. De capaciteitsgroep MBW kent de volgende UHD-functies: Bestuurlijke informatievoorziening, Supply Chain Management, Externe Organisatie, Human Factors & Veiligheid, HRM, Organisatieverandering en Krijgsmacht & Samenleving.
De UD-functies en de docentfuncties (zowel burger als militair) binnen de capaciteitsgroep MBW zijn gekoppeld aan de verschillende leerstoelen.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Prof. dr. P.C. van Fenema

06-11888375

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer R.J.M. van Nimwegen

06-20793297

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Schriftelijk solliciteren

Je reactie op de vacature "Docent/Lecturer (logistiek) Informatie Management" ontvangen wij graag. Stuur je curriculum vitae met begeleidende brief onder vermelding van vacaturenummer "371885" naar:

Herculeslaan 1
3584 AB
Utrecht

Relevante vacatures

Onderwijskundige/begeleider/mentor

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 29 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker inkoopondersteuning

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Cateringbeheerder

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Dongen
 • Uren per week 25
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd