Docent en laboratoriummedewerker elektrotechniek

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

 • Stand­plaats Den Helder
 • Contractduur Het betreft een contractsduur van 3 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.767 - €4.387
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 2 september Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer 568897
 • Plaatsingsdatum 5 augustus 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

De werkzaamheden bestaan enerzijds uit het geven van onderwijs binnen de technische leerlijn elektrotechniek en anderzijds in het ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van metingen en practica binnen het laboratorium.

Het onderwijs bestaat uit:

 • het verzorgen van onderwijs voor de vaktechnische leerlijn voor de vakopleiding TD-officier aan de hand van de onderwerpen die ook onderdeel zijn van het curriculum hbo-elektrotechniek;
 • grondslagen elektrotechniek over netwerktheorie die vereist is voor het rekenen aan elektronische schakelingen om daarmee vraagstukken over elektronische schakelingen op te lossen;
 • vervolg elektronica over de functionele toepassing van (vermogens)elektronica aan boord van schepen;
 • het ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van practica en/of meetonderzoeken voor het bijbrengen van basisvaardigheden voor het uitvoeren van metingen en het vastleggen van deze metingen in meetverslagen binnen het bacheloronderwijs.
 • het op elektrotechnisch gebied ondersteunen van het themaproject, waarbij de studenten een technisch project moeten realiseren voor het uitvoeren van een opdracht, zoals het ontwikkelen en bouwen van een op afstand bedienbaar voertuig voor het uitvoeren van een spionageopdracht of het ontmantelen van een explosief.

De werkzaamheden ondersteunend aan het onderzoek in het elektrisch laboratorium bestaan uit:

 • het elektrotechnisch ondersteunen van metingen op de verbrandingsmotoren in het lab. Momenteel voert het research center een groot onderzoek uit naar de ombouw van twee verschillende typen motoren naar methanolverbrandingsmotoren. Hiervoor worden veel metingen uitgevoerd waarvoor deels elektrotechnische kennis vereist is. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van een ervaren meettechnicus;
 • het elektrotechnisch ondersteunen van metingen aan de twee windtunnels in het lab voor aerodynamisch en stromingsleer onderzoek. Hiervoor is diverse meetapparatuur in het lab beschikbaar, zoals een particle imaging velocimetry laser-opstelling, kracht- en koppelmetingen en lichtbrekingstechnieken om schokgolfpatronen zichtbaar te maken;
 • het elektrotechnisch ondersteunen van metingen aan batterijsystemen voor onderzoek en voor een batterijpracticum;
 • het elektrotechnisch ondersteunen van het ontwikkelen van een hybride energieopwekkingssysteem met generatoren en batterijen en het voorbereiden van metingen aan dit systeem.

Je werkt hierbij samen met een aantal collega-laboratoriummedewerkers in de disciplines werktuigbouw, thermodynamica en elektrotechniek en systeemintegratie en met een aantal onderzoekers voor het onderzoek in het research center Military Technology. Verder werk je samen met een aantal ervaren docenten in het voorbereiden en uitvoeren van het (vaktechnisch) onderwijs.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en dat daarnaast twee leden kent, een portefeuillehouder onderwijs en een directeur bedrijfsvoering. De FMW omvat drie capaciteitsgroepen die elk worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Technische Wetenschappen. Vanuit deze capaciteitsgroepen wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd. Binnen deze capaciteitsgroepen komen de volgende functies voor: hoogleraar, universitair hoofddocent, universitair docent en docent.

Je verricht je werkzaamheden binnen de capaciteitsgroep Militaire Technologische Wetenschappen (MTW) van de FMW van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Deze capaciteitsgroep verzorgt wetenschappelijk bachelor- en masteronderwijs voor alle technische afstudeerrichtingen van de officiersopleidingen van Defensie en verzorgt vaktechnisch onderwijs voor de functieopleidingen van alle technische officieren van de Koninklijke Marine. Daarnaast wordt wetenschappelijk onderzoek verricht op het gebied van voortstuwing en energiesystemen van schepen en boten van Defensie, zowel vanuit de deeldisciplines werktuigbouw, thermodynamica. stromingsleer en elektrotechniek als vanuit de discipline systeemintegratie. Het research center Military Technology en het energiesystemenlaboratorium van de NLDA heeft een belangrijke rol in het project MENENS dat onderzoek doet naar methanol als duurzame brandstof voor klimaatneutrale energiesystemen voor schepen. Hybride elektrische voortstuwing en gelijkspanning-distributiesystemen spelen een belangrijke rol in dit project.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 68.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

KLTZ R.D. Geertsma

06-51994219

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer R. van Nimwegen

06-20793297

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Schriftelijk solliciteren

Je reactie op de vacature "Docent en laboratoriummedewerker elektrotechniek" ontvangen wij graag. Stuur je curriculum vitae met begeleidende brief onder vermelding van vacaturenummer "568897" naar:

Herculeslaan 1
3584 AB
Utrecht

Relevante vacatures

Universitair hoofddocent supplychainmanagement

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 22
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 9 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Innovatiemanager onderwijs

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Opleidingsontwikkelaar Koninklijke Militaire Academie (KMA) Breda

Ministerie van Defensie, Koninklijke Marechaussee
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 36-38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd