Directiesecretaris / stafadviseur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 21 - 29
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Financieel / economisch, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 3 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer NVWA_20200316_12
 • Plaatsingsdatum 18 mei 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Daarvoor doen we onder meer onderzoek in onze laboratoria. Als directiesecretaris/stafadviseur in Utrecht ondersteun en adviseer je het divisiehoofd laboratoria. Zo draag je indirect bij aan het doel om mogelijke risico’s voor mensen, dieren en de natuur afdoende te beheersen.

Je zorgt er samen met je collega’s van de directiestaf Control en Personeel en Organisatie voor dat de divisiehoofden in control zijn. Daarvoor geef je inzicht in de uitputting, realisatie en benutting van middelen en maak je een vertaling naar de benodigde en beschikbare fte’s. Je duidt dit en adviseert het divisiehoofd. En te allen tijde bewaak je de kwaliteit van de ambtelijke en bestuurlijke procesgang. Daarbij signaleer je knelpunten en initieer je kwaliteitsverbeteringen. Ook bewaak je de voortgang van belangrijke dossiers en adviseer je het managementteam over actuele issues.

Je geeft het managementteam gevraagd en ongevraagd advies over het werkgebied van de divisie en de relatie met andere divisies binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). voor het divisiehoofd ben je ‘een extra paar oren en ogen’ binnen de organisatie. Je bent goed op de hoogte van wat er speelt, zet dit om in praktische voorstellen en zorgt voor een soepel verloop van de bestuurlijke en politieke processen van de divisie.

Het gaat daarbij vooral om de reguliere stukkenstroom, in- en externe overleggen, het beantwoorden van Kamervragen, de debatten in de Kamer en de begrotingsbehandeling. Ook zie je toe op de tijdige en kwalitatief goede aanlevering van de stukkenstroom. En je zorgt ervoor dat het divisiehoofd goed voorbereid is voor reguliere overleggen, zoals de interne NVWA-beraden en het periodiek overleg met de directeur Handhaven.

Verder heb je een ondersteunde rol in de sturing en verantwoording van de divisie. Je houdt het overzicht en bewaakt dat afspraken worden nagekomen. Als verbinder signaleer en agendeer je wat nodig is om de divisie goed te laten functioneren.

Naast deze divisie gerichte werkzaamheden kan je gevraagd worden om directie breed dossiers op te pakken.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevant wo-diploma en minimaal drie jaar ervaring in strategische advisering.
 • Je hebt affiniteit met inhoudelijke vraagstukken en weet inhoud en proces met elkaar te verbinden.
 • Je hebt ervaring met beheersmatige, organisatorische, sturings- en verantwoordingsvraagstukken.
 • Je hebt inzicht in hoe de politiek-bestuurlijke lijnen lopen en weet welke belangen er in de organisatie en de omgeving spelen.
 • Je kunt goed netwerken en weet je netwerk in te zetten om resultaten te behalen.
 • Je kunt mensen met verschillende achtergronden en inzichten met elkaar verbinden en anderen overtuigen van jouw ideeën.
 • Je kunt goed plannen en organiseren en werkt klantgericht.
 • Je kunt complexe zaken inzichtelijk maken, bedenkt creatieve oplossingen voor vraagstukken en kunt snel schakelen tussen verschillende dossiers.
 • Je vindt het leuk om jezelf te ontwikkelen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 21
 • Maximaal aantal uren per week 29

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Wanneer je solliciteert bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is het belangrijk dat je beschikt over de gevraagde opleiding(en) zoals omschreven in de functie-eisen. Geef dit duidelijk aan in je cv.
 • Wanneer je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan een kopie van je beschikking als bijlage mee met je sollicitatie.
 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de PUB-, ARAR- en NVP-sollicitatiecode.
 • Na de sluitingsdatum kunnen we je sollicitatie helaas niet meer in behandeling nemen.
 • We nemen je sollicitatie alleen in behandeling wanneer je op de juiste manier reageert via de sollicitatiebutton, en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De selectiecommissie behoudt zich het recht voor om referenties in te winnen, als de commissie dat voor de selectie nodig acht. Je wordt dan hiervan op de hoogte gesteld.
 • Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Met 5 divisies en ongeveer 1500 fte is Handhaven de grootste directie binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De directiestaf van de directie Handhaven ondersteunt het management op bestuurlijk, procesmatig en administratief gebied. Onder meer door inzicht te geven in uitputting en realisatie, benutting van middelen en vertaling daarvan naar benodigde en beschikbare fte’s stellen we hen in staat om ‘in control’ te zijn. Daarbij zorgen we voor tijdige en juiste sturingsinformatie, brengen we zowel oorzaken als gevolgen in beeld en adviseren we in dat verband over mogelijke verbeteringen.

Daarnaast bieden we ondersteuning op het gebied van strategisch advies, reflectie en coördinatie en ondersteunen we de betreffende directeur en leden van het managementteam. Met strategische advisering bedoelen we het adviseren van de directeur en het managementteam met betrekking tot politiek-bestuurlijke issues, sturingsvraagstukken, relatieonderhoud en vraagstukken op de inhoud van de directie.

Ook dragen we bij aan de sturing op kwaliteit en de voortgangsbewaking, afstemming en kwaliteit van besluitvorming, inclusief het proces met de ondernemingsraad. Tot slot coördineren we de stukken- en informatiestroom naar andere onderdelen van de organisatie.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat als onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur.

Wij streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker voor wil werken, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst of arbeidsbeperking. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever en het werk leuker.

Onze missie is het vergroten van de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, door hoge naleving van (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we in Nederland eten en andere producten kunnen kopen in het vertrouwen dat die veilig voor ons zijn. We mogen daarop vertrouwen omdat er wetten en regels zijn waar bedrijven zich aan moeten houden en die er voor zorgen dat zij het dierenwelzijn en de natuur niet aantasten. Dat gaat heel vaak goed, maar niet altijd. Daarom is het belangrijk dat we samen staan voor die veiligheid. Met ondernemers die zich aan de wetten en regels houden. Met consumenten die zelf ook goed opletten. En als NVWA, doordat wij de naleving door bedrijven controleren en bevorderen en doordat we toezien op de dier- en plantgezondheid. Met als doel mogelijke risico’s voor mensen, dieren en de natuur afdoende te beheersen.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties en opsporingsonderzoeken en goede dienstverlening en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden. We gaan uit van vertrouwen. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, merken weinig van ons. Maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als dat in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit vier directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie (i.o).

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Frank Mugge

06-52672410

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior concerncontroller

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Tactisch analist

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Toezichthoudend dierenarts

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Eigen woonplaats
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)