Directiesecretaris Kernenergie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 7 februari Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer DGKE_20230123_11/12a
 • Plaatsingsdatum 24 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Trekt een politieke en dynamische beleidsomgeving je aan? Ben je nieuwsgierig en ben je breed geïnteresseerd?
Dan is de functie van directiesecretaris voor de iets voor jou!

Wil je graag werken aan een dossier dat heel Nederland in zijn greep houdt, namelijk de verduurzaming van Nederland? Voel je er wat voor om in een hecht team samen te werken aan de mogelijkheden voor kernenergie bij het realiseren van deze ambities voor CO2-reductie in de energiesector? Ben je resultaatgericht, hou je van het verder vormgeven van onze programma-directie en het MT, als de programma-directie in brede zin, te ondersteunen, dan is deze functie echt iets voor jou.

Het kabinet heeft aangekondigd dat ook na 2030 het nodig is om ambitieus door te gaan met CO2 reductie en in te zetten op een reductie van 70% in 2035 en 80% in 2040. Om dit te kunnen realiseren, treffen we in deze kabinetsperiode voorbereidingen voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Kernenergie kan in de energiemix een aanvulling zijn op zon, wind en geothermie en kan worden ingezet voor de productie van waterstof. Ook maakt het ons minder afhankelijk van de import van gas. Daarom blijft de kerncentrale in Borssele langer open, met uiteraard oog voor de veiligheid. Daarnaast zetten we momenteel de benodigde stappen voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales. We werken eraan om deze kabinetsperiode onder andere definitieve keuzes te maken met betrekking tot locatiekeuze, techniekkeuze, financierinsconstructie, en om marktpartijen aan te trekken die de kerncentrales kunnen ontwikkelen. Dit alles doen we in een complex veld van lokale, regionale, nationale en internationale betrokkenen. Daarnaast investeren we in de kennisinfrastructuur van kernenergie en zorgen we voor veilige, permanente opslag van kernafval.

Als directie-secretaris ben je de spil van de programma-directie op diverse fronten. Je bewaakt de voortgang van belangrijke dossiers en adviseer je het managementteam over inhoudelijke en bedrijfsmatige onderwerpen die de programma-directie raken. Je hebt affiniteit met bedrijfsvoering, zoals informatiebeheer en informatieveiligheid, de jaarplan-en verantwoordingscyclus, financiën en personele zaken. Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden van de agenda van het (brede) MT-overleg, en overleggen binnen de DGK&E. Je draagt zorg voor heldere communicatie aan de directie over genomen besluiten en zaken die spelen. Je vervult daarnaast de rol van contactpersoon voor het coördineren en inhoudelijk voorbereiden van diverse trajecten, zoals begrotingsvoorbereiding van EZK, jaarplanning en verantwoordingscyclus. Je voorziet het MT gevraagd en ongevraagd van advies en hebt een goede antenne voor datgene dat speelt binnen de programma- directie.

Je weet wie inhoudelijk verantwoordelijk is, wie waarmee bezig is, weet de juiste personen daarop te vinden en de verbinding te creëren en dat gecombineerd met het bezighouden met het reilen en zeilen van dag tot dag.

Kortom: je bent graag een spin in het web en goed op de hoogte van wat er speelt. Deze informatie zet je om naar praktische voorstellen. Je houdt ervan om strategisch na te denken en steekt ook je handen uit de mouwen. Je bent van nature een verbinder, signaleert en agendeert wat nodig is om de programma-directie Kernenergie goed te laten functioneren en bij te dragen aan een goede sfeer in het team. Je vindt het leuk om een goed netwerk op te bouwen, zowel binnen de directie als binnen het ministerie van EZK.
We realiseren ons dat Iedereen anders is en juist de verschillen in mensen helpen ons om nog een betere werkgever en organisatie te worden. Daarom zijn we benieuwd naar wie jíj bent!

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding.
 • Je kunt zelfstandig werken en kan goed overweg met beheersmatige, organisatorische, sturings- en verantwoordingsvraagstukken.
 • Je kunt zowel mondeling als schriftelijk, helder en overtuigend communiceren.
 • Je hebt een proactieve, creatieve en flexibele instelling, kunt goed plannen en organiseren, hebt overtuigingskracht en beschikt over een analytisch vermogen.
 • Je beschikt over organisatie-sensitiviteit en aandacht voor een prettige sfeer in de werkomgeving.
 • Je bent een verbinder die met alle relevante collega’s binnen EZK, makkelijk contact legt, informatie ophaalt en een werkzame relatie kan opbouwen.
 • Je bent in staat om (zelf) creatieve oplossingen te vinden, indien nodig.

Competenties:

 • Plannen en organiseren
 • Creativitei
 • Omgevingsbewustzijn
 • Analytisch en conceptueel denken
 • Netwerken, samenwerken en verbinden
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.
 • Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans bestaat tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen;
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De programma-directie Kernenergie houdt zich in nationaal en internationaal verband bezig met kernenergie binnen de context van het energie- en klimaatbeleid. Daarbij gaat het ook om het realiseren van de ambitie uit het coalitieakkoord van het kabinet met betrekking tot het openhouden van de kerncentrale Borssele en het zetten van de benodigde stappen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. De directie houdt zich ook bezig met het versterken van de kennisinfrastructuur op het gebied van stralingsbescherming en nucleaire kennis, stimuleren van innovatie voor nucleaire organisaties. De programmadirectie is een nieuwe directie in ontwikkeling, kent nu een formatie van ca 20 medewerkers waarvan een groot deel de afgelopen periode is begonnen aan deze uitdagende opgave. De verwachting is dat de directie de komende jaren nog zal uitbreiden.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Maaike van Asten, Plaatsvervangend directeur Programma-directie Kernenergie

06 55 42 31 39

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Linda Huisinga-Snijders

06 29 67 79 03

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsadviseur Kernenergie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 7 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Beleidsmedewerker Juridisch

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 13 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Financieel-Economisch

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 13 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)