• Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 17 augustus Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BD22/HDBV/220343
 • Plaatsingsdatum 3 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als directiesecretaris heb je een uitdagende en verantwoordelijke functie, je vervult een centrale rol binnen de directie en het HDBV-cluster. Je ondersteunt de directeur van het Dienstencentrum en zijn MT op het terrein van bestuurlijke, strategische, organisatorische vraagstukken, zowel op de bedrijfsvoering als organisatieontwikkeling. Je draagt zorg voor het (doen) uitvoeren van diverse directiebrede werkzaamheden en bewaakt de voortgang ervan. Je doet dit primair in samenwerking en afstemming met de directeur DC, MT-leden en secundair met de overige collega’s van het DC. Daarnaast speel je een belangrijke rol in de samenwerking met de andere directies binnen het cluster wat valt onder de Hoofddirecteur Bedrijfsvoering.

Algemene omschrijving werkzaamheden directiesecretaris
• De directiesecretaris is lid van het MT en draagt zorg voor de inhoudelijke voorbereiding en verslaglegging van MT-vergaderingen en directiebrede bijeenkomsten. Draagt zorg voor het (doen) uitvoeren van actiepunten uit deze overleggen.
• De directiesecretaris speelt in op de verschillende thema’s die spelen binnen het DC dan wel binnen de Hoofddirectie bedrijfsvoering.
• De directiesecretaris houdt interne en externe veranderingen in de gaten die van invloed kunnen zijn op de verschillende strategische doelstellingen.
• De directiesecretaris coördineert en adviseert over annotaties voor diverse (inter)departementale overleggen. Draagt zorg voor het (doen) uitvoeren van actiepunten uit deze overleggen en de interne communicatie over en n.a.v. de overleggen.
• De directiesecretaris participeert in allerhande werkoverlegstructuren en vertegenwoordigt hierin het DC-belang.
• De directiesecretaris is het eerste aanspreekpunt voor derden van de directie en vertegenwoordigt daarbij het belang van het DC en zorgt waar nodig voor de juiste doorwijzing binnen de directie.
• De directiesecretaris adviseert gevraagd en ongevraagd de directeur en het MT met betrekking tot het bedrijfsvoeringsdomein. Het verder professionaliseren van de directie; is betrokken bij verbetertrajecten en organiseert in dat verband bijeenkomsten/ vergaderingen en themadagen.
• Het stroomlijnen van de interne communicatie en de informatievoorziening binnen de directie en daarbuiten.
• Het leveren van bijdragen aan: de coördinatie van introductie- en overdrachtsdossiers, de overleggen met de medezeggenschap, het opstellen van een directie jaarplan en de verantwoording daarover.
• De directiesecretaris bouwt een klant- en relatienetwerk (intern of extern) op en onderhoudt deze.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Dienstencentrum JenV
Het Dienstencentrum zorgt ervoor dat medewerkers van het bestuursdepartement ongestoord kunnen werken. Centraal staat ondersteuning bij en advisering over verschillende dienstverleningsdomeinen zodat er geen zorgen zijn over ict, inkoop, informatievoorziening, huisvesting, meubilair, catering, post of een schone werkomgeving. Je werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit de afdeling Bedrijfsvoering binnen het Dienstencentrum.

Het Dienstencentrum werkt dienstgericht. Er zijn op dit moment zes diensten: Facilitaire werkomgeving, Digitale werkomgeving, Informatiehuishouding, DigiJust, Inkoop en Identity & Accessmanagement. Een dienst is een samenwerkingsverband van collega’s uit verschillende afdelingen en directies om zo over de kolommen heen vanuit verschillende invalhoeken meer samen te werken om de dienstverlening verder te optimaliseren.

De afdeling Bedrijfsvoering (14 fte) verzorgt de ondersteuning van het Dienstencentrum
Een goede ondersteuning en aansluiting vanuit Bedrijfsvoering is cruciaal. Daar werkt onze afdeling elke dag hard aan. Onder de afdeling vallen vier teams, die nauw met elkaar samenwerken: team Managementondersteuning, team Financiën, team Communicatie en team Personeelszaken.

De afdeling BV ondersteunt de directeur en de vier leden van het managementteam, alle DC-projecten en -programma’s en de zes diensten van het Dienstencentrum. Bedrijfsvoering is daarbij o.a. verantwoordelijk voor de Informatiehuishouding op personeel en financieel gebied (P&C-cyclus).

BD/HDBV/DC/BV

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Maarten van Rooij

0622929595

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Maarten van Rooij

0622929595

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

BD/HDBV/DC/BV nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Secretaris CIO-Stelsel JenV

JenV/BD/PSGC/DIenI/Afdeling Beleid, Kennis en Innovatie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur digitaal informatiebeheer NCTV

NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 18 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Management ondersteuner bij directie Eigenaarsadvisering

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)