Directiesecretaris

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 25 mei Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BD22/DGRR/220210
 • Plaatsingsdatum 11 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je dagen zijn nooit hetzelfde als directiesecretaris bij de directie Veiligheid en Bestuur van het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag. Je hebt echt een spilfunctie binnen de organisatie.

Je maakt als secretaris deel uit van het managementteam (MT). Dat betekent meer dan voorbereiden en verslagleggen van de wekelijkse overleggen. Samen met de voorzitter bepaal je de agenda, je geeft adviezen, zorgt voor de opvolging en voortgang van gemaakte afspraken, je bereidt heisessies voor en zorgt voor een goede planning. Je weet uitstekend wat er speelt binnen de directie en daarbuiten.

Je bent ook het aanspreekpunt voor de collega’s en bent geïnteresseerd in waar zij zich mee bezighouden. Daarmee kun je zorgen voor verbinding. Tegelijkertijd weet je ook goed om te gaan met vertrouwelijke informatie en heb je discretie hoog in het vaandel staan.

Je hebt een hands-onmentaliteit en kunt overzicht en structuur organiseren. Je zorgt ervoor dat processen zoals de begroting, jaarplannen, jaarverslagen, planning en control en parlementaire zaken goed en tijdig verlopen. Daarbij werk je veel samen met de secretarissen van andere directies en de DG-staf.

Samen met het MT ga je aan slag met het maken en uitvoeren van een organisatieontwikkelingsplan voor de directie. De directie Veiligheid en Bestuur werkt namelijk aan haar organisatie op terrein van opgavegericht werken, diversiteit en inclusie, strategie en kennis, ambtelijk vakmanschap, hybride werken et cetera. De MT-leden zijn portefeuillehouders voor de verschillende thema's en de medewerkers van de directie zijn betrokken bij de uitwerking. Je werkt nauw samen met de directeur, bijvoorbeeld op de portefeuilles strategie en organisatieontwikkeling. Je vindt het een uitdaging om daarover mee te denken en ideeën om te zetten in concrete acties. Dat betekent dat jij als secretaris bijdraagt en verbanden legt tussen de verschillende thema's en het overzicht bewaakt. Dat de collega’s hierbij betrokken worden is voor jou vanzelfsprekend. Samenwerken staat bij de directie Veiligheid en Bestuur hoog in het vaandel. De sfeer is goed en we staan altijd voor elkaar klaar.

Binnen de directie Veiligheid en Bestuur is het ook belangrijk dat medewerkers zowel inhoudelijke als sociale initiatieven kunnen inbrengen en bijdragen aan het uitvoeren daarvan. Hier heeft de secretaris ook een rol. Dat kan variëren van het organiseren van de jaarlijkse strandsessie tot een digitale pubquiz. Er is altijd wat te doen en daarbij is er in jouw functie veel ruimte voor eigen ideeën.

Natuurlijk krijg je de ruimte om de directie, je collega’s en onze dossiers goed te leren kennen. We werken hybride en er ligt een uitgebreid inwerkprogramma voor je klaar en je wordt goed begeleid door je persoonlijke buddy.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je gaat aan de slag bij de directie Veiligheid en Bestuur in Den Haag. Onze directie zorgt voor de (wettelijke) toerusting van de burgemeester voor zijn openbareordetaken en voor het aanpakken van criminaliteit tegen en gefaciliteerd door het bedrijfsleven. We ondersteunen het lokale bestuur in de aanpak van maatschappelijke veiligheidsvraagstukken door relevante partners bij elkaar te brengen en waar nodig de regie te voeren. Het beleid dat we als directie maken, stelt het lokaal bestuur en het bedrijfsleven in staat te om de weerbaarheid tegen onveiligheid en criminaliteit te vergroten.

Vanuit deze kerntaak hebben we grote betrokkenheid bij een aantal ambities uit het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Denk aan maatregelen tegen ondermijning, de preventieve (wijk)aanpak, regiodeals, de experimenten rond de productie van wiet en het prostitutiebeleid. Daarnaast richten we ons op vraagstukken rond openbare orde, de bestuurlijke aanpak, het toezicht op en handhaving van de leefomgeving, en de ontwikkelingen in publiek-private samenwerking.

We werken vanuit de beleidsafdelingen Bestuurlijke Aanpak en Integrale Lokale Veiligheid. Onder onze directie valt bovendien het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum dat samen met tien regionale centra diverse partners ondersteunt bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt, voorop. Wij willen dat iedereen bij Justitie en Veiligheid zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Christa Pronk

06-20012157

Bertine Steenbergen

06-25736529

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker schaal 11

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsadviseur aanpak illegale online content

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker cybercrime (S13/S12)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)