Directiesecretaris

Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau HBO bachelor, WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch, Personeel en organisatie, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 6 oktober Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/JZ/2022/660
 • Plaatsingsdatum 22 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij directie Juridische Zaken een vacature op de locatie Den Haag voor de functie Directiesecretaris (FGR: Adviseur Bedrijfsvoering S11). Het gaat hier om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden met zicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

In deze functie behoort hybride werken tot de mogelijkheden. Daarbij wordt verwacht dat je op locatie in [standplaats] aanwezig bent op momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is. Afstemming hierover gaat in overleg met je leidinggevende.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Dit brengt veelzijdige vraagstukken met zich mee die vragen om doortastende professionals die goed kunnen schakelen tussen de diverse managementniveaus en resultaatgericht te werk gaan in een voortdurend veranderende omgeving.

Wat ga je doen

“Als directiesecretaris vervul je een belangrijke verbindende rol tussen het tactische en operationele management en de uitvoering. Het leuke van de functie van directiesecretaris is de veelzijdigheid van onderwerpen waar je je vanuit jouw portefeuille(s) mee bezig houdt waarbij je afwisselend een coördinerende, adviserende en/of leidende rol hebt.”

Als directiesecretaris van het Management Team (MT) bij de directie Juridische Zaken (JZ) zorg je ervoor dat de directie en het management optimaal kunnen functioneren. Dit doe je op zowel organisatorisch als inhoudelijk vlak. Je adviseert de MT leden gevraagd en ongevraagd over zaken omtrent bedrijfsvoering en over beleidsmatige, procesmatige en politieke aspecten van het werk. Je handelt hierbij proactief en signaleert knelpunten. Afhankelijk van het onderwerp verschilt je rol daarbij van adviseur, coördinator, projectleider tot secretaris. Daarbij leg je relaties met ontwikkelingen in andere IND-directies, in de politiek en bij ketenpartners. Je bouwt actief aan een persoonlijk netwerk om snel zaken af te kunnen stemmen.

Je verricht zelfstandig werkzaamheden als secretaris van verschillende overleggen, zoals het overleg tussen MT JZ en Operationeel management en (als achtervang) het MT Juridische Zaken en het Formeel Overleg met de onderdeelcommissie JZ (medezeggenschap). Je bent hierbij verantwoordelijk voor de (administratieve) organisatie, de voorbereiding en de nazorg. Je stelt de agenda voor de vergaderingen op, zorgt voor de inhoudelijke verslaglegging en communicatie daarover, bewaakt gemaakte afspraken en stuurt waar nodig bij. Zo draag je bij aan een effectieve en efficiënte besluitvorming.

Samen met je collega-directiesecretarissen adviseer en ondersteun je het MT JZ bij de voorbereiding, uitwerking en uitvoering van het meerjaren-/jaarplan. Daarnaast ben je betrokken bij de realisatie van enkele directiebrede verbeterthema’s en projecten. Afhankelijk van het onderwerp doe je dit als projectleider, projectsecretaris of adviseur. Je rol kan dus zowel procesmatig als inhoudelijk zijn, bijvoorbeeld door uitlijnen van het proces, bewaken van de gemaakte afspraken en genomen besluiten en het opstellen van advies- en besluitvormingsnota’s. Ook heb je een ondersteunende rol in het samenstellen van de sturings- en verantwoordingsinformatie voor zowel het MT JZ als het operationeel management.

Je komt te werken bij de staf JZ. De directiesecretarissen binnen de staf JZ hebben hun eigen portefeuilles, maar zorgen wel onderling voor verbinding en samenwerking. In goed overleg wordt de continuïteit geborgd, neem je elkaar waar en kun je desgevraagd worden ingezet op andere portefeuilles en aandachtsgebieden. Er wordt flexibiliteit van je gevraagd, maar er is ook veel ruimte om je eigen werkzaamheden zelfstandig uit te voeren en je eigen ontwikkeling vorm te geven. De samenwerking met het MT en het operationeel management is informeel.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Juridische Zaken heeft een belangrijke rol bij het bewaken en bevorderen van de juridische kwaliteit in al het handelen van de IND en het waarborgen dat daarvoor de passende condities aanwezig zijn. Zowel bij de uitvoering van het toelatingsbeleid als in de activiteiten binnen de eigen bedrijfsprocessen levert JZ juridische expertise. We doen dat op zaaksniveau door het bepleiten van en adviseren in individuele zaken. Zaaksoverstijgend doen we dit door advisering en kaderstelling. Daarnaast signaleren en monitoren we de (juridische) kansen & risico’s (legal management en compliance).

De juridische vertegenwoordiging van de IND en ketenpartners (zoals COA, DT&V) in (hoger) beroepsprocedures bij de rechtbank, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en in procedures bij de internationale gerechtshoven, vormt een groot deel van onze werkzaamheden. Onze kennis en expertise van het vreemdelingenrecht zetten we ook proactief in, zodat besluiten in één keer goed genomen kunnen worden en de vreemdeling snel duidelijkheid krijgt op zijn aanvraag. We signaleren trends en potentiële verbeteringen. Samen met onze partners zetten we die in voor een effectief (keten)proces en beleid, met oog voor de mens achter de zaak.

De directie JZ heeft daarnaast bedrijfsjuridische expertise in huis. De werkzaamheden van deze adviseurs richten zich op het borgen van de juridische kwaliteit van het handelen van de IND binnen de eigen bedrijfsprocessen. Dit doen we onder andere bij aanbestedingen, privacyvraagstukken en gegevensverkeer.

Als directie JZ staan we voor samenwerking en verbinding met onze ketenpartners en stakeholders, en gaan we voor een hoge kwaliteit. We vinden het belangrijk een moreel fitte organisatie te zijn met betrokken en gedreven professionals, waarbinnen een open en veilig werkklimaat bestaat en waar voldoende ruimte geboden wordt voor een eigen geluid.

De directie Juridische Zaken bestaat uit 16 generieke teams, 3 ondersteuningsteams, 1 desk juridische ondersteuning en 4 specialistische teams. De directie en het management worden ondersteund door een staf.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Susan Westerbeek, (operationeel) manager staf JZ

06 50 09 40 24

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Anjena Chandoesing, adviseur Werving en Selectie

06 50 09 41 89

Solliciteren?

Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Procesvertegenwoordiger (permanente werving)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Bosch, Den Haag en Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Compliance Officer

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker Work Force Management (WFM)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd