Directiesecretaris

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 18 mei Nog 1 dag
 • Vacaturenummer IW FIB 2021-095
 • Plaatsingsdatum 24 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Krijg jij energie van ontzorgen? Sta je bekend als degene die altijd haar/zijn zaakjes op orde heeft? Ben je een ster in organiseren en structureren? Dan hopen we dat jij onze nieuwe collega wordt! Als directiesecretaris heb je een centrale functie binnen de concerndirectie Informatievoorziening (CDIV). Je maakt deel uit van het managementteam (MT) van CDIV en je bent de rechterhand van de directeur en de spin in het web van de directie. Het perspectief is dat je je in de komende jaren zowel inhoudelijk als in inschaling ontwikkelt.

CDIV is een nieuwe directie waaraan we met veel energie en enthousiasme bouwen. Een proactieve en innovatieve speler op het gebied van digitalisering: dat wil het ministerie van IenW zijn. CDIV levert daar een grote bijdrage aan en daarin is een belangrijke rol voor jou weggelegd. Je bent de komende jaren de rechterhand van de directeur op het gebied van bedrijfsvoering en adviseert gevraagd en ongevraagd op het gebied van besluitvorming, innovatie en uitvoering van de dienstverlening van de directie. Dit doe je vanuit een breed perspectief op bedrijfsvoering, waarbij het ‘waarom’ in het oog wordt gehouden. Je schakelt moeiteloos en met plezier met je collega’s van CDIV.

Je helpt onder meer te komen tot de koers van de nieuwe directie, een meerjarig strategisch personeelsplan en inhoudelijke jaarplannen. Je maakt deel uit van het MT, je stelt de MT-agenda op en maakt verslag van de vergaderingen. Onderdeel van je MT-rol is zorgen voor een goede aansluiting tussen de (strategische) planning van het MT in lijn met de strategische planning van de bedrijfsvoeringsdirecties Financiën en P&O (concerndirecties en uitvoeringsdirecties). Je bent een centraal en laagdrempelig aanspreekpunt voor bedrijfsvoering binnen CDIV en je werkt nauw samen met de directiesecretarissen van de andere bedrijfsvoeringsdirecties (concerndirecties en uitvoeringsdirecties).

Je hebt grote affiniteit met digitalisering en informatievoorziening. Het perspectief is dat je jezelf persoonlijk en inhoudelijk ontwikkelt. Naar verwachting is de rol van directiesecretaris vooral in de eerste twee jaar een fulltimebaan. Het is de bedoeling dat je na die eerste bouwfase stap voor stap inhoudelijke taken binnen CDIV oppakt. Een functie met perspectief dus!

Functie-eisen

 • Je beschikt over universitair werk- en denkniveau;
 • Je hebt affiniteit met digitalisering en informatievoorziening;
 • Je volgt actief (of gaat dat doen) de ontwikkelingen binnen het domein bedrijfsvoering;
 • Je durft kritisch en helder te adviseren;
 • Je bent een verbinder en door jouw toegankelijkheid gaan deuren open;
 • Je kunt goed organiseren en zaken procesmatig aanpakken;
 • Je bent een bouwer, hebt energie en ambitie.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Voor rijksmedewerkers in vaste dienst geldt het dienstverband ‘arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd’.

 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

IenW wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te behalen voor Nederland.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De hoofddirectie Financiën en Integrale Bedrijfsvoering staat voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering voor IenW: flexibel en wendbaar met een stabiele basis, waarbij de opgave van IenW centraal staat. De hoofddirectie bestaat uit drie concerndirecties: Financiën, Mens en Organisatie, Informatievoorziening (IV) en de directie Uitvoering en Decentrale Advies en Control (UDAC).

Op dit moment bestaat de concerndirectie Informatievoorziening (IV) uit ongeveer 20 fte. De bedoeling is om dit het komende jaar uit te bouwen tot zo’n 35 fte. De concern chief information security officer (CISO), de functionaris gegevensbescherming (FG) en de beveiligingsautoriteit (BVA) vallen ook onder deze directie. De hoofdtaken van de concerndirectie op het gebied van IV zijn strategievorming, kaderstelling en control.

IV is een dominant kritische succesfactor voor beleid, uitvoering en inspectie geworden. De sturing en beheersing van IV-activiteiten bij ministeries - waaronder het ministerie van IenW - kan echter beter. De komende jaren wordt Rijksbreed langs een drietal lijnen gewerkt aan versterking van de IV-functie:

 • (ook) strategische advisering aan de voorkant (IV in het hart van beleid, uitvoering en inspectie) in plaats van (alleen) control aan de achterkant;
 • opstellen van meerjarige departementale IV-plannen en het tegelijkertijd met de departementale begrotingen aanbieden op Prinsjesdag van die IV-plannen aan het parlement;
 • versterken van kennis en vaardigheden door meer aandacht te schenken aan het lerend vermogen van de IV-functie.

We verwachten dat die trajecten meerdere jaren in beslag nemen. Voor de CIO’s van de ministeries betekent dit dat zij een belangrijk deel van hun tijd bezig zijn met veranderen en kwartier maken. Zo ook de CIO van IenW. Belangrijk daarbij is dat IenW een grote organisatie is, bestaande uit veel verschillende onderdelen. Voor een succesvolle verandering richting een volwassenere sturing en beheersing van IV-activiteiten, is een goede afstemming met al die onderdelen essentieel.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M.M. van den Broek MSc (Rian)

06-11585071

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer P. van den Heuvel

06-43645801

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Tactisch Preventiemedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Junior/ Senior Beleidsmedewerker Bodemkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerker gunning treinvervoer NS

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 25 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd