Directiesecretaris

Dienst ICT Uitvoeringen (DICTU)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 7 februari Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer DICTU_20220414_11
 • Plaatsingsdatum 24 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Verbindende en snel schakelende directiesecretaris van directie Strategie en CyberSecurity.
Ben je een verbinder, kun je snel schakelen en krijg je energie van een spilfunctie? Dan zoekt DICTU jou! We zoeken een ‘spin-in-het-web’ die de performance van het management team, het bereiken van onze resultaten en onze verbinding met de omgeving maximaal ondersteunt. Persoonlijke drive, lef en kennis van en ervaring binnen een ambitieuze IT organisatie zijn essentieel.

Coördinatie:
De directiesecretaris:

 • Verzorgt de voorbereiding, agenda en afhandeling van het MT-overleg en IBoD (Integraal Beveilidings overleg DICTU). Dit houdt onder andere in: het opstellen van een agenda, actie-/besluitenlijst en verslag.
 • Borgt de kwaliteit van nota’s of van andere aan te leveren stukken.
 • Bewaakt de voortgang van acties die voortvloeien uit het MT/ IBoD.
 • Zorgt voor eenduidige communicatie van besluitvorming naar de organisatie.
 • Verzorgt de begeleiding van de wekelijkse standup.
 • Beheert, als onderdeel van het team divisie- en directiesecretarissen, de informatiestroom voor de voorbereiding, implementatie en navolging van het besluitvormingsproces binnen DICTU.
 • Coördineert de uitvoering van het strategieproces en zorgt voor de totstandkoming en het beheer van bedrijfsvoeringproducten (betreffende de eigen directie), te denken valt aan de managementafspraken, jaarplan en rapportages.
 • Coördineert de tweemaandelijkse mijlpalenrapportage voor SCS.
 • Bereidt externe overleggen/presentaties proactief voor, in afstemming met de betrokken partijen (desgewenst neemt de directiesecretaris deel naast de directeur). Achteraf ontvangen deze partijen terugkoppeling.

Advisering:
De directiesecretaris:

 • Adviseert de directeur en de daarbij behorende (lijn)managers bij de besluitvorming, implementatie en uitvoering van processen–vanuit een organisatiebreed overzicht, om de samenhang hiervan te waarborgen.
 • Ondersteunt op een zelfstandige en proactieve wijze de directeur bij alle voorkomende werkzaamheden.
 • Opereert in brede zin als sparringpartner voor de directeur met betrekking tot het te volgen strategisch beleid.
 • Zoekt samen met de adviseur van Planning en Control naar mogelijkheden voor professionalisering van de verantwoording.

Verbinding:
De directiesecretaris:

 • Fungeert als gewaardeerd verbinder binnen de organisatie, door nauw samen te werken met zowel lijn- als stafafdelingen.
 • Stelt zich op als centraal aanspreekpunt van de directie en als rechterhand van de directeur, voor zowel in- als externe relaties.
 • Verzorgt de inhoud van de driewekelijkse directienieuwsbrief en het up tot date houden van de de intranetsite van SCS.
 • Een afgeronde HBO/WO opleiding, bijvoorbeeld bedrijfskundige informatica.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare relevante ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Ervaring als gespreksbegeleider en kennis van agile werken en visueel management is een pré.
 • Affiniteit met ICT.
 • Kennis van de (rijks)overheid en (rijks)uitvoeringsorganisaties is een pré.
 • Daarnaast heb je een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Je bent integer en weet om te gaan met vertrouwelijke informatie. Je bent in staat en hebt de durf om de dialoog te faciliteren. Je beschouwend en analyserend vermogen helpt je daarbij. Je bent een doener die goed kan plannen en organiseren en snel kan schakelen. Je bent op overtuigende wijze in staat de verbinding te leggen met de andere directies. Van jou wordt verwacht dat je actief optreedt en zelf initiatieven neemt om de voortgang te bewaken en bij te sturen als dat nodig is. Je bent creatief in het bedenken van oplossingen en laat je zelf niet gemakkelijk uit het veld slaan.

Competenties:

 • Organisatiesensitiviteit
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Een assessment kan onderdeel zijn van het selectieproces.

Na de periode van de tijdelijke arbeidsovereenkomst is de intentie de overeenkomst voor onbepaalde tijd voort te zetten. Direct een contract voor onbepaalde tijd behoort tot de mogelijkheden.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

SCS geeft in continue afstemming met het directieteam richting aan DICTU middels strategieontwikkeling door van buiten naar binnen te kijken, samenwerking met relevante partijen binnen en buiten de Rijksoverheid vorm te geven, kennis te delen en te organiseren, met een maximale focus op innovatie en kwaliteit van het dienstenportfolio en vooral met aandacht voor de kennis, kunde en betrokkenheid van alle DICTU collega’s om de DICTU ambitie waar te kunnen maken. We hanteren hierbij een scherpe en proactieve aanpak.
SCS is de ‘navigator’ voor de ontwikkeling van DICTU middels de ontwikkeling en uitwerking van de bedrijfsstrategie, het strategisch dienstenportfolio, informatiebeveiliging en bedrijfsrisicomanagement.
SCS geeft conform het DICTU beleidsproces op alle dimensies richting, stelt kaders en organiseert toezicht in samenwerking met de andere directies.

Dienst ICT Uitvoeringen (DICTU)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

DICTU is een van de grootste ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. Ruim 1.600 gedreven professionals werken in Den Haag, Assen en Zwolle vol enthousiasme en met focus op de klant aan voor Nederland belangrijke IT-systemen.

Wij ondersteunen vooral de ministeries van EZK en LNV, inclusief hun uitvoeringsorganisaties zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Daarnaast leveren wij bepaalde ICT-diensten ook aan andere organisaties binnen het Rijk.

DICTU legt zich toe op het ontwikkelen en beheren van systemen en applicaties en de bijbehorende dienstverlening. Dat kunnen bedrijfsvoeringsapplicaties, websites en apps zijn, maar ook digitale werkplekken en applicaties op het gebied van subsidies, inspecties en registers. Wij maken daarbij gebruik van moderne technieken en ontwikkelingen zoals Cloud, Mobile en Big Data.

Wij stellen kwaliteit, betrouwbaarheid, continuïteit en informatieveiligheid centraal. Niet voor niets voldoen onze processen en systemen aan de internationale beveiligingsnorm ISO 27001. De Nederlandse burger mag erop vertrouwen dat de data en systemen die DICTU beheert niet in verkeerde handen komen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marion Hermans-Koelemij

06-11284325

Solliciteren?

Dienst ICT Uitvoeringen (DICTU) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior strategisch adviseur digitalisering

Dienst ICT Uitvoeringen (DICTU)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 20 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Divisiesecretaris

Dienst ICT Uitvoeringen (DICTU)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 17 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior strategisch adviseur business development

Dienst ICT Uitvoeringen (DICTU)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 20 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd