Directiecontroller (Senior adviseur Bedrijfsvoering, Planning & Control)

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Vacaturenummer DT&V/P&O/2023/003
 • Plaatsingsdatum 25 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is op zoek naar een directiecontroller op het hoofdkantoor in Den Haag.

Wij zijn per direct op zoek naar enthousiaste adviseur die het leuk vindt om een bijdrage te leveren aan een mooie en maatschappelijk relevante opgave. Als directiecontroller treed jij op als een volwassen en professionele gesprekspartner.

Wij bieden jou alle kansen om je te verdiepen in de wereld van planning & control, politiek, uitvoering en beleid. Wij zoeken jong talent, maar ook mensen met wat langere ervaring in een controllersfunctie.
Binnen onze dienst spelen veel verschillende vraagstukken. Onderhandelen over financiële keuzes? Monitoren of doelstellingen en resultaten worden bereikt? Advies uitbrengen over budgetverdeling? Of liever data verzamelen en analyseren? Waar ligt jouw expertise?

Als adviseur informeer en adviseer je de besluitvormers in de voorbereidings-, ontwikkelings-, implementatie-, uitvoerings- en/of evaluatiefase vanuit de de brede blik van een controller. Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband en je onderhoudt een breed in- en extern netwerk. Social skills zijn welkom! Als een duizendpoot onderhoud je contact met jouw netwerk binnen de controllersfunctie.

Je denkt aan de voorkant oplossingsgericht mee en daagt uit door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het management. Je bent nieuwsgierig: Je signaleert concrete verbeterpunten en risico’s. Je speelt in op onverwachte omstandigheden en op de uitkomsten van onderhandelingsprocessen of bijvoorbeeld op verschuiving in beleidsdoelen. Je draagt bij aan innovatie, doorontwikkeling van de planning & controlcyclus en sturing van de organisatie en weet de juiste knoppen in te drukken en onze organisatie verder te helpen.

 • Je hebt een volledige afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur Bedrijfseconomie, Bedrijfs- of Bestuurskunde en bij voorkeur aangevuld met een controllersopleiding (zoals RA, RC, CPC);
 • Kennis van financieel management, procesinrichting en -beheersing en bedrijfsvoering in brede zin;
 • Je bent een onafhankelijke, sterke persoonlijkheid en bent in staat hoofd- en bijzaken te scheiden;
 • Je kunt een netwerk opzetten en onderhouden;
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uitdrukken.

Je herkent je daarnaast in de volgende competenties
Jij neemt het initiatief, anticipeert en kunt goed zelfstandig maar ook goed samenwerken. Je neemt vanzelfsprekend de rol van specialist op je. Je beschikt over een pro-actieve houding en je hebt doorzettingsvermogen, waardoor resultaten worden geboekt; Daarnaast kun je ook de rust en het overzicht bewaren en ben je in staat objectief en kritisch de zaken te analyseren en van verschillende kanten te bekijken, ook in ad hoc situaties. Verder ben je in staat verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen werkdruk door adequaat te plannen en te organiseren;

Tenslotte vinden wij het belangrijk dat je een prettige, op samenwerking gerichte, collega bent die een bijdrage wil leveren aan het team en zich als een vis in het water voelt op een dynamische afdeling.

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Salarisniveau: schaal 12 (aanloopschaal 11)

  Salarisomschrijving: je salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring
  Maandsalaris: Min. € 3.503,- en max. € 6.045,- bruto per maand

  Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op omzetting in onbepaalde tijd.

  Max. aantal uren per week: 36 uur

 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Als DT&V willen we een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving. En we zijn dus altijd op zoek naar (toekomstig) medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als onderdeel van de rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

In de selectieprocedure hebben herplaatsing kandidaten en verplichte VWNW-kandidaten binnen de Rijksoverheid een voorrangspositie. Mocht je tot één van deze doelgroepen behoren, wordt verzocht de aanwijzingsbrief bij de sollicitatiebrief te voegen.

Detachering vanuit een Rijksoverheidsorganisatie behoort tevens tot de mogelijkheden. Tijdelijk ter beschikking gestelde arbeidskrachten (waaronder uitzendkrachten) worden eveneens uitgenodigd om te solliciteren.

Een functiegericht assessment (op basis van competenties) kan deel uitmaken van deze selectieprocedure. Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag vereist.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering (BV) draagt zorg voor een groot aantal ondersteunende activiteiten voor de hele DT&V.

De directie Bedrijfsvoering bestaat uit een zestal teams: Planning & Control (P&C), Regie, Beheer en Analyse (RB&A), Huisvesting & Facilitaire dienstverlening (H&F), Business Information Technology (BIT), Communicatie (COM), en Personeel, Organisatie en Ontwikkeling (PO&O).

In deze functie maak je deel uit van het team P&C. Het team geeft advies op procesverbeteringen van de organisatie op alle niveaus. Verder coördineert het team de P&C-cyclus, stelt bedrijfvoeringskaders voor en monitort deze. Tot slot voert het team audits en controles uit.

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering is het onze uitdaging om zorg te dragen voor een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek, zodat vreemdelingen rechtmatig en respectvol kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Onze insteek is dat iemand zelfstandig terugkeert, met of zonder onze hulp. Als iemand niet zelf terugkeert dan kunnen wij gedwongen vertrek organiseren.
Onze specifieke kennis en ervaring op de vertrekprocessen (zelfstandig en gedwongen vertrek) en onze netwerken (van lokaal tot internationaal), zijn daarbij onontbeerlijk en worden door ons breed ingezet.

De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het migratiebeleid zoals dat is vastgesteld. Wij doen dit als onderdeel van de migratieketen in nauwe samenwerking met onze collega-overheidsdiensten zoals de IND, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, het COA, de Ministeries van JenV en BZ en gemeentes en wij werken intensief samen met maatschappelijke
organisaties. Daarnaast werken we samen met verschillende Europese en internationale partners.

Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Als organisatie zijn wij flexibel en werken vraaggericht voor de maatschappij samen met de partners. Wij voeren ons werk professioneel uit en stellen de vreemdeling in het vertrekproces centraal. Wij zijn een verbindende, vindingrijke en lerende organisatie met bekwame medewerkers. Hierbij werken we vanuit onze waarden Professionaliteit, Eigenaarschap en Samenwerken.

Het Directieteam van de Dienst Terugkeer & Vertrek bestaat naast een algemeen directeur uit een vijftal directeuren. Een directeur Strategisch Advies en Juridische Zaken, een directeur Bedrijfsvoering en een drietal directeuren die samen verantwoordelijk zijn voor de resultaatgebieden van het primaire proces: voorbereiden zelfstandig vertrek, voorbereiden en effectueren van het gedwongen vertrek, de internationale samenwerking en de ondersteuning daarvan.

Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

André Nieuwenhout, manager P&C

06-30890092

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling HR

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programma-/Projectsecretaris

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Hr-ondersteuner

De Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Bestuursadviseur Planning en Control

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd