Directeur zorg en behandeling

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.340 - €7.532
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 28 september Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 2347
 • Plaatsingsdatum 30 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Bij de uitvoering van vrijheidsstraffen hoort ook de verantwoordelijkheid voor medische en psychische zorg. Het werk dat professionals daarvoor verzetten, is van grote betekenis. Niet alleen voor de meer dan 72.000 betrokkenen per jaar, maar evenzeer voor de samenleving. Als directeur zorg en behandeling vervul je daarin een sleutelrol.

Vanuit je persoonlijke bevlogenheid en kundigheid geef je als Directeur Zorg en Behandeling inhoud aan de zorgverlening van de Penitentiaire Inrichting Haaglanden. En daar breng je uitstekende managementkwaliteiten voor mee. Dat doe je namens het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).

De inrichting bestaat uit het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) en het Justitieel Centrum (JC) voor somatische zorg. Daarnaast is de inrichting gastheer voor de detentiecapaciteit van de internationale tribunalen. Deze unieke combinatie is onderscheidend.

Het PPC vangt gedetineerden met psychiatrische problematiek op, die elders in het gevangeniswezen niet te handhaven zijn en stabiliseert en behandelt hen. Het betreft gedetineerde patiënten met ernstige psychiatrische problematiek, veelal in combinatie met middelenmisbruik, persoonlijkheidsstoornissen en/of een verstandelijke beperking.

Het JC voor Somatische Zorg geeft uitvoering aan de behandeling van gedetineerde patiënten met zeer uiteenlopende somatische ziektebeelden en werkt nauw samen met het nabijgelegen Medisch Centrum Haaglanden. Binnen de muren van locatie Scheveningen bevinden zich ook de ‘United Nations Detention Unit’ van het Joegoslavië-tribunaal en het ‘Detention Centre’ van het Internationaal Strafhof.

Dit zijn huizen van bewaring bestemd voor het verblijf van verdachten in afwachting van hun berechting. De genoemde internationale instanties hebben de leiding over hun eigen huis van bewaring en passen hun eigen wet- en regelgeving toe, zoals  Rules of Detention. Het tribunaal en het strafhof nemen van de Dienst Justitiële Instellingen een pakket van diensten en faciliteiten af, waaronder het uitvoerend personeel en de medische zorg.

Als directeur zorg en behandeling ben je eindverantwoordelijk voor de (patiënten)zorg binnen de vestiging. Vanuit zorginhoudelijke expertise ondersteun je het managementteam bij het aansturen van de organisatie. Je adviseert over het te voeren behandelbeleid en waarborgt de optimale uitoefening van de forensische psychiatrie in brede zin.

Samen met de Directeur Somatische Zorg geef je vorm en richting aan de verdere integratie en samenwerking tussen de psychiatrische en somatische zorg binnen de inrichting. Dat doe je vanuit een duidelijke visie op zorg in detentie, uiteraard in lijn met het bestaande beleid van het NIFP. Je vormt een duale samenwerking met de Directeur (Plaatsvervangend Vestigingsdirecteur) van het PPC. 

Je bent als Directeur Zorg en Behandeling lid van het managementteam van de PI Haaglanden. Regelmatig voer je overleg met diverse ketenpartners en je neemt deel aan de landelijke overleggen over onder meer de ontwikkeling van penitentiaire psychiatrische zorg in de vier PPC's binnen DJI. Je neemt actief deel aan de vormgeving van een nieuw penitentiair zorgcentrum in locatie Scheveningen dat de komende jaren wordt gerealiseerd.

De ambitie is om in dit nieuwe penitentiair zorgcentrum, dat binnen een aantal jaren gerealiseerd moet zijn, efficiënte en kwalitatieve zorg te bieden aan een brede groep van gedetineerde patiënten.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau en een afgeronde opleiding tot medisch specialist (psychiatrie) of klinisch psycholoog.

 • Je bent BIG-en NRGD geregistreerd.

 • Je hebt een duidelijke visie over zorg binnen een gesloten setting.

 • Je hebt ruime ervaring in de omgang met psychisch gestoorde delinquenten en gedetineerden.

 • Je hebt ruime kennis van strafrecht en forensische psychiatrie.

 • Je hebt inzicht in politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen binnen justitie en aangrenzende beleidsterreinen.

 • Je staat open voor veranderingen.

 • Je bent sterk in het aansturen van organisaties en groepen.

 • Je hebt oog voor de ontwikkeling van je medewerkers.

 • Je geeft leiding op een verbindende, open, humorvolle en resultaatgerichte manier.

 • Je stuurt op constructief gedrag en bent gericht op samenwerking.

 • Je spreekt mensen makkelijk aan en formuleert heldere standpunten.

 • Je bent organisatie- en bestuurssensitief, en omgevingsbewust.

 • Je kunt goed netwerken en bent creatief.

 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.340 Max. €7.532 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Sollicitanten in dienst van het Rijk met een aanwijzing als (medisch)herplaatsingskandidaat verzoeken wij een voordracht van leidinggevende of trajectmanager aan te leveren en tevens een kopie van de aanwijzingsbrief.

De psychiaters van het NIFP leveren zorg aan justitiabelen binnen de DJI-inrichtingen van de divisie GW/VB.

Er is sprake van een AMS toelage (voor medisch specialisten) plus 5% management bonus.

Het betreft een functie die valt onder management development.

Een mentaliteit van permanente ontwikkeling en mobiliteit is vanzelfsprekend. Een assessment center test op basis van competenties maakt deel uit van de selectieprocedure, evenals een antecedenten- en veiligheidsonderzoek.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) / Gevangeniswezen. Het NIFP is een landelijke dienst van DJI.

De psychiaters van het NIFP leveren zorg aan justitiabelen binnen de DJI-inrichtingen van de divisie GW/VB. Zij werken binnen de inrichting samen met de inrichtingspsychologen, huisartsen en verpleegkundigen in het psycho-medisch overleg (PMO). NIFP psychiaters leveren onder andere zorg binnen Gevangeniswezen, maar hebben ook andere taken zoals het opstellen van Pro Justitia rapportages en indicatiestelling etc.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M. de Vries, Directeur Inhoud

08807 10102

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

0880754321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Verpleegkundig specialist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)