Directeur Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 48 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €7.474 - €9.976
 • Niveau Universitair oude stijl, Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Internationaal
 • Reageren voor 7 oktober Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 1353
 • Plaatsingsdatum 16 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De afgelopen jaren zijn geopolitiek en economie steeds meer verweven geraakt. Het directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (DGBEB) is het economisch geweten in deze complexe omgeving. Het DG bevordert een sterke Nederlandse concurrentiepositie, een open wereldeconomie en duurzame globalisering. We helpen bedrijven op een verantwoorde manier geld te verdienen en spelen in op internationale economische ontwikkelingen. We zijn verantwoordelijk voor het Nederlandse beleid op onderwerpen zoals handel(spolitiek), maatschappelijk verantwoord ondernemen, exportcontrole, economische veiligheid, economische weerbaarheid en economische diplomatie. Op al deze onderwerpen trekken we samen op met collega’s binnen en buiten BZ. Het DG bestaat uit drie directies: Internationaal Ondernemen (DIO), Economische Advisering en Beleidsontwikkeling (EAB) en Internationale Marktordening en Handelspolitiek (IMH).

De directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek heeft ongeveer 60 medewerkers verdeeld over drie afdelingen: Handel en Investeringen, Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Exportcontrole Strategische Goederen. De directie is verantwoordelijk voor handelspolitieke dossiers, de onderhandelingen over handelsakkoorden en investeringsovereenkomsten en voor de bestendiging van het mondiaal handelsstelsel. Op IMVO is de directie verantwoordelijk voor het IMVO beleid voor bedrijven en het hiermee samenhangende nationaal contactpunt (NCP). Ook zijn we nauw betrokken bij regelgeving in de EU op gebied van due diligence. Onze exportcontrolewerkzaamheden gaan over de controle van zogenaamde dual-use goederen, de uitvoering van sancties en de inbreng in EU regelgeving op beide terreinen. Ook maken we het beleid op geavanceerde technologie in de context van nationale en economische veiligheid. Binnen een breed veld aan stakeholders hebben we hierin een coördinerende rol.

Hoewel de werkzaamheden verschillen, hebben de afdelingen thema’s als duurzaamheid, (economische) veiligheid en weerbaarheid gemeen. Op economische veiligheid, kritieke grondstoffen, en het beleidskader voor exportcontrole wordt intensief samengewerkt met EAB en breder binnen het ministerie en daarbuiten. Met DIO wordt samengewerkt op handelsmissies, en bij de ondersteuning van bedrijven op terrein van IMVO.

Rondom een flink aantal thema’s is het maatschappelijke en politieke debat sterk toegenomen. Geopolitieke spanningen zorgen voor nieuwe uitdagingen. Dit maakt advisering van de bewindslieden en de ondersteuning van de bewindslieden in uiteenlopende gremia, maar zeker ook in het parlement, een belangrijk onderdeel van het werk van de directeur IMH.

De opgave

De directeur IMH vormt samen met de plaatsvervangend directeur, de afdelingshoofden en de strategisch adviseur het MT. De directie heeft behoefte aan een ervaren manager. Ook zoeken we iemand die de hoofdlijnen van de complexe dossiers snel beheerst en zich op overtuigende wijze kan positioneren.

Als directeur IMH ben je verantwoordelijk voor:

 • integrale aansturing van de directie, gezamenlijk met het MT en in harmonie met andere directies binnen en buiten de BEB;
 • realisatie van de (strategische) doelen van de directie, en van het DG. Daarbij heb je aandacht voor de beschikbare capaciteit en middelen;
 • strategische kijk op, en ontwikkeling van, een duurzaam en verantwoordelijk beleid dat bijdraagt aan de welvaart, weerbaarheid en veiligheid van Nederland. Doelgerichte inzet van de expertise van de directie op deze terreinen. Borgen van een goede samenwerking en afstemming met de BZ directies, het postennetwerk, andere ministeries, internationale partners, bedrijven en het maatschappelijk middenveld;
 • goede invulling van de rol als adviseur van de bewindspersonen; daarbij zijn zowel tegen denken, als het kunnen uitdragen van politieke besluiten relevante kwaliteiten;
 • het borgen van een veilige werkomgeving binnen IMH; waarbij je aandacht hebt voor elkaar, de sociale cohesie, de werkdruk, en een respectvolle omgang onderling;
 • Een zelfstandige rol in het MTBEB waar je laat zien dat je over de grenzen van de directie kijkt, naar het brede belang van de BEB.
 • Je hebt ruime ervaring in beleidsontwikkeling in een internationale context; een economische achtergrond is een pré.
 • Je hebt een leidinggevende functie in een ambtelijke, politiek-bestuurlijke omgeving, bij voorkeur op directeursniveau.
 • Je beschikt over (interdepartementale) managementervaring en coachende vaardigheden. Je kunt inspireren, motiveren en delegeren.
 • Je hebt affiniteit met - en ervaring in - de Nederlandse positionering in multilaterale organisaties en met de communicatie daarvan in Nederland.
 • Je beschikt over goede netwerkvaardigheden en je kunt het Nederlands standpunt overtuigend uiteenzetten in internationale fora.
 • Je bent een teamspeler, open, besluitvaardig, standvastig, flexibel, met strategisch inzicht.
 • Je bent betrokken, een verbinder met aandacht voor het welzijn van je mensen.
 • Je hebt oog voor de belangen van het (internationaal opererende) bedrijfsleven, maar ook voor de opvattingen van maatschappelijke organisaties.
 • Je hebt ervaring met het Nederlandse parlementaire proces, met het managen en organiseren van de administratieve vereisten die daarbij horen en met een soepele ondersteuning van bewindslieden daarin.
 • Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politieke verhoudingen en voor de mogelijke schuring tussen Nederlandse maatschappelijke wensen en internationale mogelijkheden.
 • Salaris­niveau schaal 17
 • Salaris­omschrijving

  Je salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring.

 • Maand­salaris Min €7.474 Max. €9.976 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 48 maanden
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Voor meer informatie over de vacature:
Michiel Sweers, Directeur Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (DGBEB) te bereiken via 070-3486636 of Caroline Kollau, Directeur Internationale Marktordening en Handelspolitiek (IMH) te bereiken via 070-3487136.

Solliciteren
Stuur jouw sollicitatie uiterlijk 6 oktober 2023 naar ons toe. Een selectieassessment en veiligheidsonderzoek B maken onderdeel uit van de selectieprocedure. Deze procedure loopt tegelijkertijd ook intern.

Diversiteit

Het ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, functiebeperking, kennis en competenties. We nodigen je uit om in je motivatie aan te geven op welke wijze je je hiervoor zult inzetten.

Rijksbrede visie op publiek leiderschap

In de rijksbrede Visie op publiek leiderschap is gesteld dat er kernkwaliteiten zijn waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (DGBEB) bestaat uit drie directies: Internationaal Ondernemen (DIO), Economische Advisering en Beleidsontwikkeling (EAB) en Internationale Marktordening en Handelspolitiek (IMH). BEB kent een informele sfeer. Collegialiteit, vertrouwen, een goede balans tussen werk en privé, vakinhoudelijke kennis, en korte lijnen staan hoog in het vaandel. Veel van de thema’s staan in de politieke belangstelling. Bij inhoudelijke besprekingen zitten ook de verantwoordelijke medewerkers bij de bewindspersonen aan tafel.

De directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek heeft ongeveer 60 medewerkers verdeeld over drie afdelingen: Handel en Investeringen, Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Exportcontrole Strategische Goederen. De directie is verantwoordelijk voor handelspolitieke dossiers, de onderhandelingen over handelsakkoorden en investeringsovereenkomsten en voor de bestendiging van het mondiaal handelsstelsel. Op IMVO is de directie verantwoordelijk voor het IMVO beleid voor bedrijven en het hiermee samenhangende nationaal contactpunt (NCP). Ook zijn we nauw betrokken bij regelgeving in de EU op gebied van due diligence. Onze exportcontrolewerkzaamheden gaan over de controle van zogenaamde dual-use goederen, de uitvoering van sancties en de inbreng in EU regelgeving op beide terreinen. Ook maken we het beleid op geavanceerde technologie in de context van nationale en economische veiligheid. Binnen een breed veld aan stakeholders hebben we hierin een coördinerende rol.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Michiel Sweers, DGBEB

Caroline Kollau, directeur IMH

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Miguette Jadoul, Secretaris Commissie Top Functies

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator Nationale Implementatie Sustainable Development Goals (SDG)

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager CIO-office

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Programmacoördinator IMVO Steunpunt en andere IMVO werkzaamheden

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd