Directeur Datafundamenten en Analytics

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €6.174 - €8.431
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 30 oktober Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer BABD 397-21
 • Plaatsingsdatum 13 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgave
Je bent als directeur van de corporate dienst Datafundamenten en Analytics het boegbeeld van de Belastingdienst op het gebied van analytics. Zowel binnen de Belastingdienst als naar buiten toe informeer je over het informatiegestuurd werken bij de Belastingdienst, mogelijk gemaakt door big data en analytics. Door in goede verbinding te staan met jouw netwerk weet je stakeholders te overtuigen van de meerwaarde van de inzet van analytics-producten in hun proces of keten.

De toeslagenaffaire heeft binnen de Belastingdienst het bewustzijn vergroot over hoe we omgaan met data en analytics. Als directeur ben je naast een aanjager van vooruitgang ook een van de hoeders van het zorgvuldig en verantwoord gebruik van privacygevoelige data in analytics. Binnen de Belastingdienst worden analytics steeds belangrijker. Je zorgt ervoor dat analytics-producten, zoals dashboards en signaalmodellen, bijdragen aan het oplossen van vraagstukken in het primair proces. Dit doe je in nauwe samenwerking met de primaire directies.

Datafundamenten en Analytics (DF&A) is in korte tijd gegroeid tot een directie met zo’n 350 medewerkers. De organisatie komt in een nieuwe fase waarin het belangrijk is om zaken te bestendigen; dat het huis op orde is om van daaruit verder te bouwen. Je zorgt voor rust, continuïteit, transparantie en voorspelbaarheid. Ook het vakgebied analytics ontwikkelt zich in hoog tempo. Als directeur zorg je ervoor dat DF&A aangesloten blijft op de ontwikkeling van het vakgebied.

Om de stap voorwaarts te kunnen blijven maken is innovatie onontbeerlijk. Twintig procent van de capaciteit van DF&A is daarom bestemd voor innovatie. Als directeur stuur je op de juiste inzet van capaciteit en middelen. Ook blijf je alert op de aansluiting tussen de innovatie van analytics en de vraagstukken in het primair proces van de Belastingdienst.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de https://www.algemenebestuursdienst.nl (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen. Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

onze Visie op publiek leiderschap

de criteria voor de Alemene Bestuursdienst

algemenebestuursdienst.nl/vacature-en-loopbaan/abd-profiel

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Belastingdienst is bezig met een ingrijpende koersverandering, waarbij termen als “burger en bedrijven centraal”, “de menselijke maat” en “fundamentele transitie dienstverlening” de richting aangeven. Centraal in de strategie van de Belastingdienst staat het streven om de vrijwillige naleving van burgers en bedrijven te bevorderen. Het primair proces van de Belastingdienst vereist het gebruik van veel gegevens. Een meer op burgers en bedrijven gerichte Belastingdienst vraagt dat doorlopend wordt gewerkt aan het juiste gebruik van gegevens en het maken van goede, verantwoorde analyses.

De missie, visie & strategie van DF&A sluiten hierop aan: de potentie van analytics ontsluiten door aantoonbaar de gewenste effecten in de primaire processen en directies van de Belastingdienst te bereiken. Tegelijkertijd waarborgen dat aan de wettelijke en maatschappelijke eisen ten aanzien van het gebruik van data en de ontwikkeling/inzet van algoritmes wordt voldaan.


DF&A draagt bij aan de efficiency en de effectiviteit van de Belastingdienst door het veilig, verantwoord en juist toepassen van (geavanceerde) data-analyses. DF&A beschikt over een grote hoeveelheid data, gekoppeld en voor analytics doeleinden beschikbaar in een IT-platform. Dit faciliteert de ontwikkeling en implementatie van innovatieve en datagedreven producten en middelen. Deze producten en middelen dragen bij aan een betere vrijwillige naleving door burgers en bedrijven.


De corporate dienst DF&A bestaat uit de onderdelen: Delivery, Operatie & exploitatie, Kwaliteit, Innovatie en het Bureau Directeursondersteuning. DF&A kent een vaste formatie van ongeveer 315 FTE en een flexibele schil tussen 30 en 40 FTE. Daarnaast is de directeur DF&A voorzitter van het domein analytics, waar in gezamenlijkheid met Douane en Toeslagen gewerkt wordt aan het onder architectuur ontwikkelen van een veilig analytics platform.

De opgave

Je bent het boegbeeld van de Belastingdienst op het gebied van analytics. Zowel binnen de Belastingdienst als naar buiten toe informeer je over het informatie-gestuurd werken bij de Belastingdienst, mogelijk gemaakt door big data en analytics. Door in goede verbinding te staan met jouw netwerk weet je stakeholders te overtuigen van de meerwaarde van de inzet van analytics-producten in hun proces of keten.


De Toeslagenaffaire heeft binnen de Belastingdienst het bewustzijn vergroot hoe om te gaan met data en analytics. Als directeur ben je naast een aanjager van vooruitgang ook één van de de hoeders van het zorgvuldig en verantwoord gebruik van privacygevoelige data in analytics.
Binnen de Belastingdienst wordt analytics steeds belangrijker. Je zorgt ervoor dat analytics producten, zoals dashboards en signaalmodellen, bijdragen aan het oplossen van vraagstukken in het primair proces. Dit doe je in nauwe samenwerking met de primaire directies.

DF&A is in korte tijd gegroeid tot een directie met zo’n driehonderdvijftig medewerkers. De organisatie komt in een nieuwe fase waarin het belangrijk is om zaken te bestendigen; dat het huis op orde is om van daaruit verder te bouwen. Je zorgt voor rust, continuïteit, transparantie en voorspelbaarheid.


Het vakgebied analytics ontwikkelt zich in hoog tempo. Als directeur zorg je ervoor dat DF&A blijft aangesloten op de ontwikkeling van het vakgebied. Om de stap voorwaarts te kunnen blijven maken is innovatie onontbeerlijk. Twintig procent van de capaciteit van DF&A is daarom bestemd voor innovatie. Als directeur stuur je op de juiste inzet van capaciteit en middelen. Ook blijf je alert op de aansluiting tussen de innovatie van analytics en de vraagstukken in het primair proces van de Belastingdienst.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Janet Helder, pDG Belastingdienst

06-55236420

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Claudia van Mourik, MD-consultant ABD

06-50035820

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directeur Informatievoorziening en Databeheersing/CIO Belastingdienst

Ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 17
 • Reageren voor 31 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Afdelingshoofd Dienstverlening en Juridische Advisering bij SSO O&P

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Directeur Gegevens bij de directie Centrale Administratieve Processen (CAP)

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)