Directeur – Bestuurder BRAK!/Directeur Pieter Vermeulen Museum

Gemeente Velsen

 • Uren per week 0
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Reageren voor 1 maart Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 3404
 • Plaatsingsdatum 14 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Directeur-bestuurder stichting BRAK! - directeur PVM
We zijn op zoek naar een directeur-bestuurder (DB) voor de stichting BRAK! en een directeur voor het Pieter Vermeulen Museum. Beide functies zijn parttime en worden door dezelfde persoon vervuld. Gedacht wordt aan een inzet van twee tot maximaal drie dagen per week in 2020.

De opgave voor de directeur - bestuurder BRAK! / directeur PVM:
In 2020 wordt het volgende verwacht van de directeur-bestuurder:
 • Het realiseren van wapenfeiten om aan te tonen dat het beoogde doel van impulsproject BRAK! wordt gerealiseerd (activiteiten, bezoekersaantallen, media-aandacht, partners, subsidies, etc.). Dit proces loopt goed en zal in verbinding gebracht moeten worden met de gebiedsontwikkeling 'Kustvisie'.
 • Gemeenschappelijke missie en visie opstellen voor het nieuwe BRAK! met PVM.
 • Opstellen Samenwerkingsovereenkomst tussen BRAK! en PVM om te komen tot één organisatie.
 • Bedrijfsplan PVM - BRAK!, waarin concreet wordt beschreven hoe we die missie gaan bereiken en wat daarvoor nodig is (o.a. organisatie, financiële middelen, exploitatie). Kortom: Het formuleren van de business case!
 • Een plan om partners te binden aan de BRAK! ontwikkeling. Bij voorkeur een aantal partners die bereid zijn BRAK! mee te dragen in realisatie en/of exploitatie. Verkennende gesprekken met mogelijke partners vinden ook in 2020 plaats.
Op basis van bovengenoemde informatie wordt de gemeenteraad gevraagd een go/no go besluit te nemen.

Functieomschrijving
 • Draagt de verantwoordelijkheid voor de (groei van de) stichting BRAK! ook na de fusie met PVM.
 • Draagt de verantwoordelijkheid om de belangen van PVM te vertegenwoordigen in het fusieproces met BRAK!.
 • De DB zorgt voor de (financiële) verzelfstandiging en professionalisering van de organisatie.
 • Zorgt voor 1 missie / visie waarin zowel PVM als BRAK! zich herkennen. Het programma wordt daarop afgestemd.
 • Zorgt dat het science centrum een belangrijke maatschappelijke, educatieve en sociale functie gaat vervullen in de regio IJmond en in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).
 • Werkt nauw samen met direct betrokkenen van gemeente Velsen (de opdrachtgever) enpartners.
 • Richt zich voor de BRAK! ontwikkeling onder andere op:
 • Algemene toekomstige organisatie
 • Programma
 • Communicatie
 • Fondsenwerving en relatiebeheer partners
 • Samenwerking
 • De directeur-bestuurder van BRAK!/directeur van PVM treedt in- en extern op als de vertegenwoordiger van BRAK! en PVM samen, teneinde de belangen van het science center, na de fusie, te behartigen en om te waarborgen dat de missie, visie, strategie en het beleid van het centrum over het voetlicht worden gebracht.

Functie-eisen

De directeur-bestuurder is ondernemend, een organisatietalent, communicatief vaardig, een netwerker, samenwerker en verbinder. Iemand die visie kan uitdragen en veerkrachtig is.
De persoon die wij zoeken:
 • Heeft grote affiniteit met het klimaatthema.
 • Heeft bij voorkeur ervaring met het opbouwen/starten van een science center c.q. museum met bijbehorende programmering.
 • Kan een vertaalslag maken vanuit missie en visie naar strategie en programma.
 • Is een verbinder en in staat om de verschillende organisatieculturen met elkaar te verbinden.
 • Is een ervaren, inspirerend voorman/-vrouw die er plezier in heeft alle stakeholders (en vrijwilligers) bij deze ontwikkeling te betrekken.
 • Heeft aantoonbare ervaring met fondsenwerving.
 • Heeft bij voorkeur een netwerk bij reeds aanwezige partners en bij aanvullende partijen (wetenschap, cultuur, overheid, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven) en weet nieuwe relevante netwerken aan te boren.
 • Is in staat om zowel professionals als vrijwilligers op een effectieve wijze te motiveren.
 • Heeft een betrokken, verbindende, motiverende en inspirerende leiderschapsstijl.
 • Kan enthousiasmeren en met overtuigingskracht projecten aanjagen en begeleiden.
 • Is gewend om te gaan met maatschappelijke organisaties en met politiek-bestuurlijke organen.

Arbeids­voorwaarden

 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 0
 • Maximaal aantal uren per week 0

Bijzonderheden

Wordt u enthousiast van bovengenoemde omschrijving, dan ontvangen we uw motivatie graag voor 29 februari 2020. Deze kunt u sturen naar: mgrapendaal@velsen.nl. Gesprekken met kandidaten vinden de eerste helft van maart plaats. Vragen of nadere informatie? Neemt u dan contact op met Frits Schutte, projectleider BRAK! van de gemeente Velsen (0650285518).

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Gemeente Velsen

SCIENCE CENTER BRAK! - IJMUIDEN
Het klimaat verandert. Als we willen dat Nederland niet onder water komt te staan moeten we ons aanpassen. Anders bouwen, anders werken, anders wonen, anders leven en anders denken. Aanpassen aan klimaatverandering is geen ver-van-mijn-bed-show, het is het belangrijkste verhaal van Nederland. En dat vertellen we in science center BRAK! en het Pieter Vermeulen Museum (PVM).

Voor klimaatadaptatie is creativiteit, vakmanschap en samenwerking nodig. In IJmuiden kijken we niet weg, maar nemen we de uitdaging aan. BRAK! en PVM gaan samen met wetenschappers, beleidsmakers, strandliefhebbers en het bedrijfsleven bouwen aan verandering.

Science center BRAK! en PVM zorgen voor bewustwording door voorlichting en wetenschappelijke en publieksactiviteiten te organiseren. Het Pieter Vermeulen Museum doet dit al door middel van een kindvriendelijk museum voor natuur- en milieueducatie. Dit sluit aan bij BRAK! dat bijdraagt aan de kennis die nodig is om ons aan te passen aan het klimaat. Kortom: het is de plek om elkaar te ontmoeten, waar je zelf experimenten mag uitvoeren en een praktische bijdrage kan leveren in de vorm van citizens science. Het is leuk, leerzaam en inspirerend.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

afdeling HR afdeling HR

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

afdeling HR afdeling HR

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Gemeente Velsen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directeur Internationale Zaken bij VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 2 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Secretaresse Directeur

Gemeente Tilburg
 • Stand­plaats Tilburg
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Directeur Parket-Generaal

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 17
 • Reageren voor 16 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd