Digitaal toezichthouder

Over de ACM

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Contractduur : je begint met een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met uitzicht op vast. De proeftijd bedraagt één maand.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.662 - €7.094
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Financieel / economisch, Telecom, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 17 april Nog 1 dag
 • Vacaturenummer ACM/24/59/DSA
 • Plaatsingsdatum 29 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Wil jij bijdragen aan een veilige, voorspelbare en betrouwbare online omgeving? Wil jij een belangrijke rol spelen in een snel veranderende digitale economie en je bezig houden met actuele thema’s zoals dark patterns of de omgang van (sociale media) platforms met content van gebruikers? Dan is het digitale werkterrein bij de ACM wat voor jou!

Jouw rol als toezichthouder bij de ACM
De digitale economie speelt een steeds belangrijkere rol in ons dagelijks leven. Zowel consumenten als zakelijke gebruikers worden steeds afhankelijker van bijvoorbeeld online platforms. De ACM heeft een breed pakket aan nieuwe taken als gevolg van nieuwe Europese regelgeving. Een voorbeeld hiervan is de Digital Services Act (DSA of Digitaledienstenverordening). De ACM speelt als Digitaledienstencoördinator (DDC) een centrale rol bij de handhaving van de DSA. En hier kunnen we jouw inzet goed bij gebruiken! Dit is wat je bij ons gaat doen:

 • Het voorbereiden en uitvoeren van het toezicht op de DSA, een voorbeeld hiervan is de leidraad over de DSA die we op onze website hebben gepubliceerd;
 • Het uitvoeren van onderzoeken en handhavingsacties en het doen van studies naar relevante ontwikkelingen in de digitale economie;
 • Het voeren van gesprekken met alle relevante partijen; bedrijven, consumenten en maatschappelijke organisaties bijvoorbeeld;
 • Samenwerken met toezichthouders in binnen- en buitenland en het zorgen voor duidelijke communicatie en voorlichting richtingen consumenten en bedrijven.

In deze functie ligt het accent van jouw werk op de voorbereiding en uitvoering van het toezicht op de DSA. Daarnaast kun je ingezet worden op andere toezichtgebieden. Jouw werkpakket zal zeer afwisselend zijn. Dit alles doe je natuurlijk niet alleen. Je werkt altijd in multidisciplinaire teams aan diverse zaken, samen met collega’s vanuit verschillende specialismes: juristen, economen, data scientists, gedragsdeskundigen en technisch specialisten. De ACM kent ook een Taskforce Data en Algoritmen, waar we zelf digitale technieken ontwikkelen voor onderzoeksdoeleinden.
Iedereen kijkt vanuit het eigen perspectief en daar leer je veel van. Per zaak kan jouw rol verschillen; de ene keer ben je inhoudelijk medewerker en de andere keer leid of coördineer je het project. Dit maakt jouw werk afwisselend!

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Op 17 februari 2024 werd de Digital Service Act (hierna: DSA) volledig van toepassing en moeten aanbieders zich aan de regels uit de verordening houden. De verordening bevat regels voor tussenhandeldiensten en beoogt hiermee een veilige, voorspelbare en betrouwbare online omgeving te creëren. Daarnaast wil het innovatie vergemakkelijken en het verspreiden van illegale inhoud en de maatschappelijke risico’s van het verspreiden van schadelijke inhoud aanpakken.

De DSA bepaalt dat elke lidstaat een ‘Digitaledienstencoördinator’ (hierna: DDC) aanwijst voor de uitvoering, het toezicht en de handhaving van de verordening. De DDC is verantwoordelijk voor de coördinatie van toezicht en handhaving op nationaal niveau. De DDC draagt ook bij aan de samenwerking op EU-niveau, samen met de andere DDC’s, andere nationale bevoegde autoriteiten, de Digitaledienstenraad en de Commissie. De ACM is in Nederland de DDC.

Om de taken uit de DSA voor te bereiden, is een DSA programma opgericht. Dat programma is een samenwerking tussen de Directie Consumenten (DC) en de Directie Telecom, Vervoer en Post (DTVP). Bij DC zijn er twee teams en bij DTVP één team die is gericht op de DSA. Binnen die teams wordt er samengewerkt om de taken uit de DSA voor te bereiden en uit te voeren.

Over de ACM

De ACM draagt bij aan een gezonde economie door markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven. Nu en in de toekomst. Wij willen marktproblemen oplossen en waar mogelijk voorkomen door het effectief en efficiënt inzetten van ons brede palet aan instrumenten. Dit doen we door toezicht te houden op: de mededinging in het algemeen (kartelvorming, marktmacht, fusies en overnames); een aantal specifieke sectoren waarbinnen onvoldoende ‘natuurlijke’ concurrentie bestaat (energie, vervoer, telecom, post, zorg en drinkwater); de rechten en belangen van consumenten.

De ACM kent negen organisatieonderdelen die nauw verbonden zijn. De toezichtsdirecties ‘Consumenten’, ‘Telecom, Vervoer en Post’, ‘Energie’, ‘Mededinging’ en ‘Zorg’, de directies ‘Juridische Zaken’, ‘Bedrijfsvoering’ en ‘Bestuur, Beleid en Communicatie’ en het Economisch Bureau. Bij de ACM werken vanuit Den Haag een kleine 750 professionals. We werken samen met verschillende hechte Europese netwerken van collega-autoriteiten.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Over de ACM nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Toezichthouder veilig data delen

ACM (Autoriteit Consument & Markt)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 20 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Junior Gedragsdeskundige

Over de ACM
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 20 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Project Portfoliomanager

Over de ACM
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd