Detentietoezichthouder (portier) Detentiecentrum Zeist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Soesterberg
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €1.991 - €2.605
 • Niveau MBO - 4, MBO - 3, MBO - 2
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer DJI_085_19_LW26
 • Plaatsingsdatum 12 november 2019
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De detentiecentra Rotterdam, Schiphol en Zeist zijn verantwoordelijk voor vreemdelingen die aan de grens geweigerd zijn, en voor illegale vreemdelingen en drugskoeriers. Door jouw werk als detentietoezichthouder bij het detentiecentrum Zeist draag jij bij aan een rechtvaardige en veilige samenleving voor iedereen.

Jij zorgt als portier voor de beveiliging van het complex en de gebouwen van het detentiecentrum. Je verleent toegang aan het personeel en aan externen. Hierbij controleer je onder andere bezoekerslijsten en identiteitsbewijzen en bedien je het X-rayapparaat om kleding en tassen te controleren. Verder ben je verantwoordelijk voor het aansturen van de alarmcentrale en leg je contact met de veiligheidsorganisaties. Daarnaast houd je toezicht op camerabeelden en treed je op bij ongeregeldheden.

Functie-eisen

 • Je bent minimaal in het bezit van een mbo 2-diploma of mbo-3- of mbo-4-niveau in een relevante studierichting (Beveiliging of Zorg & Welzijn) geniet de voorkeur.
 • Je bent minstens achttien jaar en hebt een uitgebalanceerde, evenwichtige persoonlijkheid.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands en beheerst bij voorkeur een tweede taal die past bij de doelgroep.
 • Je treedt zeker en met rust op en weet dit gedrag te handhaven, ook in lastige situaties.
 • Je kunt snel schakelen en bent een multitasker.
 • Je bent in staat om je eigen gedrag kritisch te evalueren, staat open voor feedback van anderen, leert hiervan en past op grond daarvan je eigen gedrag of standpunten aan.
 • Je bent in staat op elk moment de-escalerend te handelen en je vermijdt autoritair en competitief gedrag.
 • Je bent in staat je eigen gedragsstijl aan te passen als er zich problemen of kansen voordoen, om zo het gestelde doel te bereiken.
 • Je hebt kennis van de drie monotheïstische wereldreligies (islam, christendom en jodendom) en de gebruiken die daarbij horen.
 • Je bent fit en stressbestendig bij calamiteiten, en hebt geen bezwaar tegen onregelmatige diensten.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 4
 • Maand­salaris Min €1.991 Max. €2.605 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld en tijd (vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijke verlof uren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven.

Als gevolg hiervan worden de aanstellingen van ambtenaren per 1 januari 2020 omgezet naar arbeidsovereenkomsten. Daarnaast is het civiele arbeidsrecht en de cao Rijk van toepassing.

Bijzonderheden

 • Solliciteren? Upload je motivatie en cv via de link op www.werkenvoornederland.nl of www.mobiliteitsbank.nl.
 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Het gaat hier om meerdere fte.
 • Als je bij ons in dienst komt, vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.
 • Een fysieke vaardigheidstoets (sporttest), medische keuring, en een capaciteiten- en persoonlijkheidstest maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Voor deze functie worden meerdere vacatures opengesteld
 • De functie van detentietoezichthouder kent een tweetal rollen. Voor deze vacature gaat het om detentietoezichthouder in de rol van portier (schaal 4).

Meer over de functiegroep (Inrichtings)beveiliger

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Detentiecentrum is een zelfstandige organisatie en maakt onderdeel uit van de divisie Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring (GW/VB).  De Divisie Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring is onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen welke onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid valt. 

Het Detentiecentrum heeft twee locaties, één in Rotterdam en één in Zeist. Op beide locaties verblijven vreemdelingen die het land moeten verlaten en beschikbaar worden gehouden voor uitzetting. De meeste van hen verblijven hier op grond van een bestuursrechtelijke maatregel.  Daarnaast bieden beide locaties ruimte voor ingeslotenen op strafrechtelijke titel. Daarmee fungeren onze locaties als extra capaciteit voor het Gevangeniswezen.

Het Detentiecentrum draagt bij aan een rechtvaardige en veilige samenleving door het beleid zo humaan en doeltreffend mogelijk uit te voeren en ingeslotenen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun vertrek uit Nederland. Met inachtneming van de orde en veiligheid krijgen ingeslotenen maximale bewegingsvrijheid.  Zij krijgen tijdens hun verblijf de gelegenheid om, materieel en emotioneel zaken te regelen voor hun vertrek. 

DC Rotterdam is vanuit de Vreemdelingbewaring verantwoordelijk voor volwassen mannen, DC Zeist draagt de verantwoordelijkheid voor gezinnen, vrouwen en minderjarige alleen reizenden. Tevens huisvest DC Zeist verschillende doelgroepen waaronder arrestanten en is DC Rotterdam verantwoordelijk voor het regime Huis van Bewaring.

Daarnaast gebeurt er op het terrein van Detentiecentrum Zeist ontzettend veel. Het wordt als één van de locaties gebruikt door het Opleidingsinstituut en DV&O, het wordt gebruikt voor selectiedagen door Werving en Selectie en Bureau Integriteit en Dienst Terugkeer en Vertrek maken gebruiken van kantoorruimtes.

Momenteel is DC Zeist met een professionaliseringsslag bezig wat moet gaan resulteren in een nieuw O&F rapport met een aangepaste organisatie structuur en voor de vestiging enkele gewijzigde afdeling-/functiebenamingen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J.A. van Ooijen, Teamleider

08807-20100

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Detentie Inrichtingsbeveiliger Detentiecentrum Rotterdam

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Detentie inrichtingswerker DC Zeist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Detentietoezichthouder Gesloten Gezinsvoorziening (GGV)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zeist
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)