Detentie Inrichtingsbeveiliger Detentiecentrum Rotterdam

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Werkplekken 36
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €1.991 - €2.605
 • Niveau MBO - 4, MBO - 3, MBO - 2
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer DJI_305_18_LW24
 • Plaatsingsdatum 8 oktober 2019
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Detentiecentrum Rotterdam heeft de verantwoordelijkheid voor vreemdelingen die aan de grens geweigerd zijn, en voor illegale vreemdelingen en drugskoeriers. Door jouw werk als detentietoezichthouder draag jij bij aan een rechtvaardige en veilige samenleving. 

Het Detentiecentrum Rotterdam heeft door uitbreiding plaats gekregen voor 35,75 FTE Detentie Inrichtingsbeveiligers. 

Je bent als Detentie Inrichtingsbeveiliger verantwoordelijk voor de bewaking en beveiliging van de inrichting. Dit betreft zowel de interne beveiliging als de perimeter beveiliging. Hierover rapporteer je en draag je zorg voor een correcte en volledige overdracht.

Je werkzaamheden bestaan o.a. uit;

 • het verrichten van toegangs- en uitgangscontroles, het hiervoor onder andere controleren van legitimatiebewijzen, het in- en uitschrijven van bezoek, het controleren van in- en uitgevoerde goederen, het controleren van de in- en uitgaande voertuigen en het registeren hiervan;

 • het bedienen van binnen de inrichting in gebruik zijnde communicatiemiddelen, alarmmeldsystemen, brandmeldsystemen, camerasystemen, intercom- en oproepsystemen en elektrische deuren;

 • het verrichten van controlerondes, zoals nacht- en brandrondes;

 • het dagelijks, controleren van het gebouw en de cellen op veiligheidsaspecten;

 • het toezien op de naleving van veiligheids- en hygiëne gebonden regels;

 • het handelend optreden bij agressief gedrag en crisissituaties;

 • het handelend optreden ter voorkoming van pogingen tot suïcide, ontvluchting, onttrekking en gijzeling;

 • het houden van toezicht op en het begeleiden van transporten van personen geplaatst binnen de inrichting;

 • het houden van toezicht bij bezoek, luchten, transporten van bewoners geplaatst binnen de inrichting en andere activiteiten en het signaleren van dreigende ordeverstoringen en verdacht bezoek.;

Functie-eisen

 • Je bent minimaal in het bezit van een mbo 2-diploma of (bij voorkeur) mbo-3- of mbo-4-niveau in een relevante studierichting (Beveiliging of Zorg & Welzijn) geniet de vookeur.
 • Je bent minstens achttien jaar en hebt een evenwichtige persoonlijkheid.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands en beheerst bij voorkeur een tweede taal, die past bij de doelgroep.
 • Je kunt je makkelijk inleven in mensen van andere culturen en bent in staat zaken vanuit een ander cultureel perspectief te bekijken.
 • Je treedt zeker en met rust op en weet dit gedrag te handhaven, ook in lastige situaties.
 • Je bent in staat om je eigen gedrag kritisch te evalueren, staat open voor feedback van anderen, leert hiervan en past op grond hiervan je eigen gedrag of standpunten aan.
 • Je bent in staat te allen tijde de-escalerend te handelen en vermijd autoritair en competitief gedrag.
 • Je bent in staat je eigen gedragsstijl aan te passen, indien problemen of kansen zich voordoen, om zo het gestelde doel te bereiken.
 • Je bent fit en stressbestendig, en hebt geen bezwaar tegen onregelmatige diensten.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 4
 • Maand­salaris Min €1.991 Max. €2.605 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld en tijd (vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijke verlof uren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven.

 

Bijzonderheden

 • Je motivatie en cv ontvangen wij graag via de link op www.werkenvoornederland.nl.
 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Als je bij ons in dienst komt, vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.
 • Een fysieke vaardigheidstoets (sporttest), medische keuring, en een capaciteiten- en persoonlijkheidstest maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Voor deze functie worden meerdere vacatures opengesteld.
 • De functie van detentietoezichthouder kent een tweetal rollen. Voor deze vacature gaat het om detentietoezichthouder in de rol van portier (schaal 4).

Meer over de functiegroep (Inrichtings)beveiliger

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Detentiecentrum (DC) Rotterdam is een zelfstandige vestiging en maakt onderdeel uit van de sector gevangeniswezen/vreemdelingenbewaring. De vreemdelingenbewaring is onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is onder andere verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Binnen de Detentiecentra (locaties in Rotterdam en Zeist) zorg jij er als detentie inrichtingsbeveiliger voor dat vreemdelingen en justitiabelen die er verblijven op een zo humaan mogelijk manier hun detentie doorbrengen.

De vreemdelingenbewaring draagt bij aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Dat gebeurt door op humane en doeltreffende wijze de vreemdelingenbewaring ten uitvoer te brengen, en een bijdrage te leveren aan de voorbereiding op het vertrek uit Nederland. Het streven is om maximale bewegingsvrijheid te bieden aan de ingeslotenen, met inachtneming van de orde en veiligheid. De ingesloten vreemdelingen worden tijdens hun verblijf in de gelegenheid gesteld om, met het oog op hun vertrek uit Nederland, materiele en emotionele zaken te regelen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

088 07 54321

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Detentietoezichthouder (portier) Detentiecentrum Zeist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Complexbeveiliger (AID'er)

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Detentie inrichtingswerker DC Zeist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd