Adviseur/(deel) projectleider ICT Renovatie Binnenhof

Ministerie van Algemene Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur Voor de duur van twee jaar met optie tot verlenging
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 11 juli Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer AZ-2022-011
 • Plaatsingsdatum 24 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Ben jij iemand met goed technisch overzicht en een verbindende ziel? Iemand die graag bijdraagt aan de ontwikkeling en bouw van ICT, automatiseringsbeleid en projecten? Iemand die de schouders zet onder projecten én die complexe zaken uitvoerbaar maakt? Dan zoeken wij jou!

De rol van adviseur / deelprojectleider ICT renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting van het ministerie van Algemene Zaken kenmerkt zich door een hoog niveau van dynamiek en complexiteit, waarbij op verschillende niveaus wordt geschakeld. De diversiteit van de projecten en de inhoud, in combinatie met de steeds veranderende omgeving, zorgt ervoor dat geen dag hetzelfde is. De nauwe samenwerking met de overige disciplines (informatiebeveiliging, fysieke Beveiliging, facilitair) om het geheel consistent te maken en te houden, maakt de functie breed en uitdagend.”

Functieomschrijving
Als ICT allrounder zorg je samen met de ICT afdeling van AZ voor een betrouwbare infrastructuur in de verschillende huisvestingsprojecten. Je adviseert gevraagd en ongevraagd over de technische mogelijkheden en standaarden op het gebied van ICT, draagt bij aan het ontwerp, bewaakt de uitvoer en toetst het eindresultaat met het overeengekomen PvE.

Als deelprojectleider ICT draag je, onder leiding van de projectmanager, bij aan (de aanpalende projecten van) de renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting. Je vormt de schakel tussen de interne gebruikers, de ICT afdeling van AZ en de opdrachtnemers en levert als zodanig een actieve inhoudelijke bijdrage aan het ontwerpproces en de realisatie van de renovatie en deelprojecten.
Hierbij kijk je niet alleen naar je eigen aandachtsgebied, maar werk je gezamenlijk met de andere projectleden van het projectteam aan kwalitatief hoogwaardige toekomstbestendige huisvesting voor de medewerkers en processen van AZ.

Je draagt bij en stelt Programma’s van Eisen (PvE) op voor het deelgebied ICT. Hiernaast zie je toe op het ontwerp en de operationele implementatie van het in het PvE gestelde ICT eisenpakket en de daaraan gerelateerde informatiebeveiligingsmaatregelen van de tijdelijke huisvesting en renovatie. Om te komen tot een consistent en optimaal pakket word je nauw betrokken bij de werkzaamheden van andere expertises (informatie- & fysieke beveiliging en facilitair).

Voor de tijdelijke werkplek én de gerenoveerde werkplekken op het Binnenhof implementeer jij als (deel)projectleider onder meer het externe verbindingenpakket tot aan de werkplek, de MER- en SER-ruimtes en alle interne connectiviteit. Zo zorg je dat onze medewerkers ongestoord en vanuit een goed beveiligde omgeving hun werk kunnen verrichten.

Het samenspel tussen de andere lopende ICT lijn-projecten en het deelproject ICT van de (aanpalende projecten van de) renovatie/tijdelijke huisvesting bewaak je nauwgezet. Je bewaakt de informatiebehoefte vanuit de projectteams en stuurt op een tijdige realisatie/verstrekking hiervan. Je stelt ook een verhuisplan op voor de ICT functionaliteit van het ministerie naar de tijdelijke huisvesting, en weer terug naar het Binnenhof waarbij je tracht het primaire proces van het ministerie zo onaangeroerd mogelijk te laten.

De verschillende deelprojecten worden gelijktijdig uitgevoerd. Hiervoor is het van belang dat je in staat bent om snel te schakelen als de situatie hierom vraagt zonder dat dit invloed heeft op de kwaliteit en continuïteit.

Je wordt namens de Directie Bedrijfsvoering (DBV) ingezet in de projectorganisatie van de tijdelijke huisvesting en renovatie. Je rapporteert de projectresultaten aan de projectmanager renovatie.
Gewenste startdatum is zo spoedig mogelijk. Hierbij wordt uitgegaan van een fulltime werkweek van 36 uur waarbij de dagelijkse aanwezigheid in gezamenlijkheid wordt besproken, hierbij worden de coronamaatregelen nauwgezet gevolgd.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering (DBV) is binnen AZ verantwoordelijk voor alle aspecten van de bedrijfsvoering. Binnen de gehele directie staat integriteit hoog in het vaandel en hanteren we het ‘bouw’-principe, waarin onze kernwaarden zijn vervat: betrouwbaar, onafhankelijk, uitlegbaar, waardigheid. Als deelprojectleider val je onder de projectmanager Renovatie, die onder de directeur DVB valt.

Als technische deelprojectleider ben je verantwoordelijk voor het beheerst opleveren van projectresultaten. Dat doe je natuurlijk niet alleen, maar in een projectteam met verschillende disciplines onder leiding van de projectmanager renovatie. Met je collega’s overleg je regelmatig om de samenhang tussen de projecten te bewaken en de kwaliteit ervan te verhogen. Aan de hand van informatie uit verschillende bronnen en in nauwe afstemming met de belanghebbende bepaal je de ideale projectaanpak voor ICT. Met als belangrijkste opgave: het treffen van voorbereidingen om de continuïteit van de integrale ICT dienstverlening te borgen.

Ministerie van Algemene Zaken

Algemene Zaken is het ministerie van de minister-president. Het is een relatief klein departement met circa 450 medewerkers en ons doel is om het algemeen regeringsbeleid te bevorderen. Onze belangrijkste taak is de ondersteuning van de minister-president bij de coördinatie van het algemene regerings- en communicatiebeleid. Bekende informatie- en adviesorganen zijn het Kabinet Minister-President, de Rijksvoorlichtingsdienst en de Dienst Publiek en Communicatie. Ook het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering, is onderdeel van ons ministerie. De directies Financieel-Economische Zaken en Bedrijfsvoering ondersteunen de activiteiten van deze organisatieonderdelen en ondersteunen eveneens een wisselend aantal onafhankelijke commissies.

Meer informatie over de organisatie (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-algemene-zaken).

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Priscilla Visser, projectmanager renovatie

06-52874887

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Petra Zwart, personeelsadviseur

06-11221294

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur/(deel) projectleider Facilitair en Techniek Renovatie Binnenhof

Ministerie van Algemene Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Technisch manager bouw- en renovatieprojecten

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ontwerper IT

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd