Deelgebiedsmanager Zuid-Holland Programma Landelijk Gebied

 • 's-Gravenhage
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • €4.466 - €6.323 (bruto)
 • Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 25 juni 2024 Nog 10 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 4536, Plaatsingsdatum: 3 juni 2024

De provincie heeft op 1 juli 2023 het Voorontwerp Gebiedsprogramma Zuid-Holland Programma Landelijk Gebied vastgesteld. Daarmee komen we een stap dichter bij de uitvoering van Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Wij zoeken hiervoor een verbindende en daadkrachtige deelgebiedsmanager voor deelgebieden in het kerngebied Veenweiden. In deze rol zet je strategie om in uitvoering en coördineer je dit. Ben je benieuwd wat dit inhoudt?

Dit ga je doen
De provincie is gestart met het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG) om de opgaven in het landelijk gebied integraal en gebiedsgericht aan te pakken. Met dit programma wil de provincie de doelen in het landelijk gebied bereiken voor natuur (VHR en stikstof), voor water (KRW, Nitraat- en Grondwaterrichtlijn), klimaat en landbouw en landgebruik (volgend uit het Klimaat- en Coalitieakkoord). We onderscheiden drie kerngebieden: Veenweiden, Zuid-Hollandse Delta en Kust & Duinen. Binnen die kerngebieden liggen in het totaal 16 deelgebieden. Voor elk van die deelgebieden dient de komende jaren een breed gedragen en integraal uitvoeringsprogramma te worden ontwikkeld en met concrete projecten. En daar ga jij aan bijdragen!

Je belangrijkste taak als deelgebiedsmanager is het ontwikkelen van een strategie en de uitvoering daarvan voor ‘jouw’ deelgebied. De uitvoering start al tijdens het ontwikkelen van de strategie. Je identificeert dan kansen voor low-regret projecten en zorgt dat deze van idee naar uitvoering gaan. Dat doe je in nauwe samenwerking met de relevante gebiedspartners in het betreffende gebied.

Welke werkzaamheden kun je verwachten?
 • Je stelt een integraal uitvoeringsprogramma op. Hierin neem je de overkoepelende ambities, doelen en maatregelen in op en zoek je zoveel als mogelijk aansluiting op andere gebiedsagenda’s en initiatieven. Hier ga jij op zoek naar kansen voor jouw deelgebied;
 • Je organiseert de benodigde overlegstructuren op deelgebiedsniveau en zorgt ervoor dat deze overleggen effectief zijn. Dit is op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau;
 • Je verzorgt het relatiebeheer met de regionale belanghebbenden binnen jouw deelgebied. Dat betreft mede overheden zoals waterschappen en gemeenten. Maar ook maatschappelijke organisaties die de agrarische, natuur- en milieusector vertegenwoordigen, evenals de relevante ondernemers en koepelorganisaties in het deelgebied;
 • Je schakelt tussen deze belanghebbenden en je kunt verplaatsen in hun belangen, zonder de provinciale doelstellingen uit het oog te verliezen;
 • Je koppelt projectinitiatieven aan de doelstellingen in het deelgebied en zorgt dat deze belegd worden en van idee naar uitvoering komen.
 • Je bent de contactpersoon naar buiten toe vanuit de provincie Zuid-Holland;
 • Je coördineert de werkzaamheden in jouw deelgebied en bent daarbij alert op de samenhang met wat in andere (deel)gebieden gebeurt;
 • Je adviseert en legt verantwoording af aan de kerngebiedsmanager van het kerngebied waarin jouw deelgebied ligt.

Dit maakt de functie interessant
 • Het ZH-PLG is een programma in opbouw. Er is veel ruimte om hier naar eigen inzicht vorm aan te geven in overleg met de kerngebiedsmanager en je collega deelgebiedsmanagers;
 • Je verbindt beleidsontwikkeling aan de uitvoering van maatregelen en draagt hiermee bij aan de realisatiekracht van de provincie;
 • Je werkt dicht op het politieke hart van de organisatie;
 • Je bouwt een groot intern en extern netwerk op;
 • Je maakt impact op het gebied waar je in werkt.

Dit is jouw profiel
Je hebt een energieke en open persoonlijkheid en je bent gericht op samenwerking. Je zoekt de verbinding met andere onderdelen en je vindt het niet erg dat er ook nog veel onduidelijk is. Je bent omgevingsbewust en bestuurlijk sensitief. Je hebt kennis van de opgaven in het landelijk gebied, weet wat er in het gebied speelt en kent de belangen van medeoverheden en maatschappelijke partners. Elke partij heeft eigen belangen en die kunnen soms tegenstrijdig zijn met elkaar en/of met die van de provincie. De kunst is om dan naar een gezamenlijke aanpak te zoeken en effectief te anticiperen op de omstandigheden. Soms met de uitgestoken hand, soms ook de scherpte opzoekend om helderheid te bieden vanuit de provinciale kaders.

Je bent inhoudelijk breed onderlegd en procesvaardig. Daarnaast ben je nieuwsgierig, wat voor ons inhoudt dat je een open houding hebt met een brede oriëntatie en interesse.

Daarnaast neem je het volgende mee:
 • Minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • Kennis van de politiek-bestuurlijke gevoeligheden die gepaard gaan met dit programma;
 • Ervaring met leidinggeven in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Ervaring met opstarten en het monitoren van nieuwe beleidsprogramma’s;
 • Een visie op een integrale manier van samenwerken;
 • Je organisatorisch skills en relatiegerichte manier van werken. Je bent dan ook een fijne sparringpartner voor je collega’s;
 • Ervaring (met de partners) in een bepaald deelgebied is een pre.

Dit bieden we
 • Salarisniveau: Salarisschaal 12
 • Maandsalaris exclusief IKB: min. € 4.466 - max. € 6.323
 • Jaarsalaris inclusief IKB: min. € 65.590 - max. € 92.853
 • Een jaarlijkse salarisverhoging van 3% tot aan het einde van je schaal
 • Dienstverband: Tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op vast
 • Minimum aantal uur: 36

Daarnaast krijg je:
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 22,37% bovenop jouw salaris. Dit kun je onder andere inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris;
 • De mogelijkheid om thuis je werkplek goed in te richten. Denk aan een bureau, beeldscherm en andere voorzieningen;
 • Een persoonlijk budget voor duurzame inzetbaarheid van € 5.000,- per 5 jaar. Ook kun je gebruik maken van ons interne trainingsaanbod van de PZH Akademie;
 • De ruimte om je werkweek flexibel in te delen. Samen met je collega’s bepaal je waar je werkt. Deels vanuit huis en deels op het provinciehuis. Dat geeft een goede werk- privébalans;
 • Bij ons is een fulltime werkweek 36 uur. Wil je meer werken? Dat kan in overleg, met een maximum van 40 uur. Je bouwt dan wekelijks extra verlof op.

Er zijn nog veel meer interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. Hier vertellen we je er graag meer over.

Hier ga je werken
Ons prachtige landschap met al zijn water, bomen, planten- en diersoorten staat onder druk. Niet alleen door de klimaatverandering, maar ook doordat er steeds meer mensen bijkomen. Samen met onze bedrijven en het verkeer stoten we te veel stikstof uit. Tegelijkertijd is er ook behoefte aan meer ruimte voor woningen en bedrijvigheid. Aan ons als provincie de taak om daarin het evenwicht te bewaken. Je wordt onderdeel van één van de kerngebiedsteams waar je samen met de kerngebiedsmanager, de omgevingsmanager, inhoudelijke experts en je collega deelgebiedsmanagers kennis en ervaringen uitwisselt.

Het team waarin je komt te werken moet nog (deels) gevormd worden en jij kunt hier nog veel aan bijdragen.

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Sacha van Altena, peoplemanager professioneel team Proces- en Programmamanagement, via 06-20558173 of met Peter Verbon, programmamanager, via 06-11868663.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Dan kun je Lauren Riethoff, corporate recruiter, bellen of appen op 06-50171507.

Wanneer wij een match zien plannen wij direct een kennismakingsgesprek in. Het kan dus zijn dat de vacature eerder wordt gesloten. Wacht dus niet te lang met reageren!

Sollicitaties of cv’s die door (tussenkomst van) werving – en selectiebureaus worden ingediend, worden niet geaccepteerd. Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over de provincie
De provincie Zuid-Holland is niet alleen een mooi stukje Nederland, maar ook een interessante overheidsorganisatie. Als middenbestuur zitten we letterlijk tussen de Rijksoverheid en de gemeenten in. Praktischer dan het Rijk en een grotere scope dan een gemeente. Groot genoeg om echte impact in de regio te maken en klein genoeg voor korte lijnen, een platte organisatie en veel ruimte voor eigen inbreng van medewerkers. Samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners werken we aan oplossingen. Werken bij de provincie betekent dat jij hier een rol in speelt.

Als werkgever hebben wij vertrouwen in onze mensen en hun expertise. We zorgen goed voor je en je krijgt veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Maar je moet het wel zelf willen regelen en zelf keuzes durven maken. De kaders zijn niet altijd duidelijk. Je moet bij ons een beetje van zwemmen en persoonlijke ontwikkeling houden. Ook hechten we veel waarde aan diversiteit en inclusie. We streven naar een organisatie waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond of arbeidsvermogen. Om die reden moedigen we iedereen aan te solliciteren die zich kan identificeren met het vacatureprofiel hierboven.

Provincie Zuid-Holland

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Lauren Riethoff

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Lauren Riethoff

Solliciteren?

Provincie Zuid-Holland nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strateeg bereikbaarheid

Provincie Zuid-Holland
 • Stand­plaats 's-Gravenhage
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 17 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior financieel adviseur water, klimaat en natuur

Provincie Zuid-Holland
 • Stand­plaats 's-Gravenhage
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Chief Information Security Officer (CISO)

Provincie Zuid-Holland
 • Stand­plaats 's-Gravenhage
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd