Dealmaker/ Senior en Coördinerend Beleidsmedewerkers

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur Voor de duur van het project
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Onderwijs / opleiding, Volkshuisvesting, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Natuur / milieu, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 15 augustus Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BFR/2022/21
 • Plaatsingsdatum 27 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Stel je eens voor dat jij een impuls kan geven aan de brede welvaart van een hele regio. Dat je samenwerkingen op gang brengt die de kracht van de regio versterken. En dat je de kwaliteit van leven, wonen en werken in jouw regio verbetert. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is op zoek naar 2 Dealmakers voor verschillende regio’s. Wil jij impact maken in jouw regio, lees dan snel verder!

OVER REGIO DEALS
Als Dealmaker ga je aan de slag met Regio Deals. Hierin werken regionale overheden samen met de Rijksoverheid, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Per regio is er een andere opgave om aan te werken, bijvoorbeeld:

 • Het bestrijden van onderwijsachterstanden en bevorderen van een betere leefbaarheid in dorpen en steden in de Parkstad Limburg;
 • Investeren in een innovatieve economie en een vitale leefomgeving aan de oevers van de rivieren in de regio Drechtsteden-Gorinchem;
 • Meer technisch geschoold personeel in de regio Twente dat kan werken met de nieuwste technologieën, zoals drones.

Het kabinet heeft opnieuw 900 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nieuwe Regio Deals

WAT GA JE DOEN
Als Dealmaker draag je bij aan de succesvolle uitvoering van een aantal van de 30 reeds bestaande Regio Deals en werk je aan de totstandkoming van nieuwe Regio Deals in de tranche die naar verwachting in 2023 van start gaat.

 • Je signaleert kansen voor innovatieve doorbraken en bouwt aan nieuwe interbestuurlijke samenwerkingen;
 • Je coördineert meerdere complexe projecten of deals tegelijkertijd (voorbereiding, aansturing en uitvoering);
 • Je stemt producten, diensten en initiatieven af met de relevante omgeving en zorgt voor resultaat;
 • Je bent een verbindende schakel tussen de medeoverheden, partners en de Rijksoverheid;
 • Je werkt in goede afstemming met de inhoudelijke afdelingen, de politieke en ambtelijke leiding. Dit houdt ook in dat je een soms een Tweede Kamerdebat zal voorbereiden, of bijvoorbeeld Kamervragen beantwoordt;
 • Je adviseert over voorstellen voor verbetering en bijstelling van beleid;
 • Bij ontwikkeling van beleid en advisering houd je rekening met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid (maatschappelijke impact, tempo, schaalbaarheid etc.);
 • Soms zul jij in de lead zijn bij een deal en bewaak je de BZK/Rijksagenda en soms zal dat een andere partij zijn, zoals een gemeente of een ander ministerie.

2 VACATURES
Als directie Bestuur, Financiën en Regio’s bouwen we aan een nieuw team regiodeals en hebben plaats voor nog 2 Dealmakers om samen dit team vorm te geven. We zoeken mensen voor verschillende regio’s in het land. Je werkt tenminste 1 dag in de week in Den Haag maar bent voor de overige tijd vooral actief in de regio.

Een overzicht van bestaande Regio Deals en de resultaten die daarin geboekt worden, vind je op www.krachtvanderegio.nl

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

DG Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsorde
Het directoraat-generaal heeft als aandachtgebied het borgen van het democratisch fun¬dament van de samenleving, (herstel van) vertrouwen van burgers in de overheid, grondrechten en verkiezingen, versterken van democratische instituties en versterken van interbestuurlijke samenwerking, het bestuur zelf, de financiële verhoudingen en gebiedsgericht (samen-)werken. Onder dit directoraat-generaal vallen de huidige directies Democratie en Bestuur, Bestuur, Financiën en Regio’s en Constitutionele Zaken en Wetgeving.
De functie van directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat (hierna: DGOBDR) is een nieuwe functie binnen BZK. De DGOBDR draagt bij aan het versterken van het gebiedsgericht werken en regionale interbestuurlijke samenwerking om zo een weerbare en robuuste democratie te bewerkstelligen. De DGOBDR geeft daarnaast vorm aan de realisatie van interdepartementale thema’s en is ver¬antwoordelijk voor directoraat-generaal overstijgende portefeuilles in de Bestuursraad.
Afdeling Bestuur, Financiën en Regio's (BFR) Samen met jouw collega’s van de beleidsdirectie Bestuur, Financiën en Regio's (BFR) draag je bij aan goed binnenlands bestuur. Binnen BFR vinden we, naast resultaten boeken en innoveren, jouw als mens belangrijk. Er heerst een open en gelijkwaardige cultuur binnen ons team. Jouw eigen verantwoordelijkheid stimuleren we graag. En we vinden het belangrijk om oog te houden voor elkaars welzijn. Momenteel streven we naar ’50-50’ balans tussen thuis- en op kantoor werken.

Binnen ons team zorgen we dat taken tijdig en goed worden vervuld en maatschappelijke en regionale opgaven worden gerealiseerd. Naast de Regio Deals hebben we ook een aantal uitvoerende en toezichthoudende taken op gemeenten en provincies.

DG Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsorde

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dirk Spannenburg wnd afdelingshoofd Regio en Leefbaarheid

06-27102170

Emily Brons, Recruiter

06-82157475

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker financieel toezicht

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Breed inzetbare beleidsmedewerkers Wonen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Programmamanager - kwartiermaker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd