Datascienstist Specialist

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 13 oktober Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/IV/2022/626
 • Plaatsingsdatum 15 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Informatievoorziening (IV) één vacature van Datascientist Specialist (FGR: Senior Adviseur Bedrijfsvoering S13). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen Nederlander worden. Dit brengt veelzijdige vraagstukken die vragen om de juiste focus en zorgvuldigheid rondom data en informatie.

Data speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving zo ook voor de IND. Door het steeds verdergaand digitaliseren van onze processen neemt het belang en de hoeveelheid van data toe. Dit vraagt dat we onze data goed onderhouden, actualiseren, beheren en beveiligen, oftewel een optimaal functionerend datamanagement die voorziet in betrouwbare data op de juiste plaats en tijd.

Met de afdeling Datadiensten, binnen de Directie Informatievoorziening (IV), is een centrale afdeling binnen de IND-organisatie die de regie voert over de data.

Hiermee kan de IND:

De waarde van gegevens beter benutten

 • Gegevens beschikbaar maken voor o.a. moderne interactie met burgers en bedrijven, informatie gestuurd werken en management-informatie;
 • Daarnaast zorgdragen voor de benodigde datakwaliteit hiervoor.

De risico’s rondom het gebruik van gegevens beter beheersen

 • Zicht op welke gegevens we verwerken, voor welke doelen en wat de betekenis van die gegevens is;
 • Voorkomen van onbeheerste deling/verspreiding van gegevens.

We hebben namelijk binnen de IND de afgelopen jaren geëxperimenteerd met diverse Datascience technieken. Uit deze experimenten is gebleken dat toepassing van deze technieken de IND kunnen helpen bij het efficiënter en effectiever invullen van haar publieke opgave. Als IND en daarmee ons Datascience team zijn we nu in de volgende fase beland qua volwassenheid en zoeken dan ook uitbreiding van het team bestaande uit Data analisten, Datamodelleurs en Datascientisten.

Wat ga je doen

“Werken bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) betekent werken in een multidisciplinair en complex beleidsterrein dat voortdurend in de politieke belangstelling staat. Als Datascienstist specialist behandel je thema’s die ertoe doen. Met jouw inzet lever je, in samenwerking met de Data analist en Datamodelleur, een belangrijke bijdrage aan het uiteindelijke resultaat en lever je daarmee een waardevolle bijdrage aan onze samenleving”.

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:

 • Uitvoeren van complexe analyses op grote databestanden met behulp van mathematische modellen, ondersteunende analytische software en deze analyses om te zetten in interactieve presentaties, bv. dashboards;
 • Proactief adviseren van de opdrachtgever, waarbij jouw advies krachtig ondersteund wordt door datagedreven rapportages en pakkende presentaties;
 • Combineren en integreren van gestructureerde databestanden met niet-gestructureerde bestanden (zoals een Word document);
 • Ontsluiten van de data  met behulp van geavanceerde search algoritmes;
 • Zorgen voor generieke output van de modellen, onafhankelijk van de kanalen (website, intranet, apps) zodat dit geïntegreerd kan worden in andere informatiesystemen;
 • Je kunt goed plannen en organiseren en je houdt het overzicht als de werkzaamheden anders verlopen dan was verwacht;
 • Meedenken met de data analist en datamodelleur en waar nodig neem je taken waar; Er wordt verwacht dat je team-overstijgend kijkt voorbij je eigen specialisme.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Afdeling Datadiensten

De werkwijze binnen deze afdeling bestaat uit multidisciplinaire teams waarbij de business, datastewards, en andere afdelingen van de directie IV goed zijn aangesloten. Hiermee is databeheer sturend in het gebruik van deze modellen binnen de verschillende scrum (Agile) teams. De afdeling datadiensten houdt zich onder meer bezig met het beheer van begrippen, regels en gegevens, geavanceerde data-analyses, dataontsluiting en -kwaliteitsmanagement. De afdeling datadiensten bestaat uit 3 teams, de Senior Datascience specialist is werkzaam binnen het team Data Expertise Centrum.

De hoofdtaken van de afdeling Datadiensten zijn:

 1. Het registreren, beoordelen en doorgeleiden van alle verzoeken en vragen omtrent data die bij de afdeling Datadiensten binnenkomen (loketfunctie).
 2. Het beheren van IND breed toepasbare modellen (begrippen, gegevens, regels, meta-data) ten behoeve van het gebruik ervan in onder meer het primaire proces (INDiGO), data-analyses, stuurinformatie en verantwoordingsrapportages. Hiermee is databeheer sturend in het gebruik van deze modellen binnen de verschillende Agile teams.
 3. Het leveren van geavanceerde data analyse diensten zoals textmining, voorspellende modellen en doelgroepensegmentatie. Hiermee worden met name programma’s als Informatie Gestuurd Werken en andere innovatieve trajecten gefaciliteerd.
 4. Het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot dataontsluiting en kwaliteitsmanagement, zoals het monitoren op inconsistenties in de data die de IND in en uit gaat.

Team Data Expertise Centrum

Het team bestaat uit 8 personen en levert geavanceerde data-analyse diensten zoals textmining, werkvoorraad voorspellingsmodellen en doelgroepensegmentatie. Hiermee worden met name innovatieve trajecten en de afdeling Business Intelligence gefaciliteerd. De medewerkers binnen het team Data expertise centrum analyseren, verwerken, modelleren en visualiseren data om bruikbare nog onbekende informatie te ontdekken ten behoeve van het ondersteunen van bestaande processen en besluitvorming.

Binnen het Data expertise centrum vallen diensten als:

 • Predictive (voorspellende) Analytics: dieper liggende verbanden (modellen) uit data halen om een betrouwe voorspelling te kunnen doen over toekomstige gebeurtenissen
 • Diagnostische analytics: het vinden van het (complexe) oorzakelijk verband tussen verschillende aspecten en een specifiek verschijnsel in een grote gegevensverzameling

Bij het ontwikkelen van deze producten wordt er nauw samengewerkt met de business die deze producten in de nabije toekomst in gebruik zullen nemen voor hun dagelijkse werk. Dit ontwikkelen gebeurd zodat Informatie Gestuurd Werken optimaal binnen de IND-organisatie wordt ondersteunt. Hiermee dragen er voor zorg dat de eindgebruikers (de medewerkers) effectiever kunnen werken en hun aandacht kunnen vestigen op de zaken die de meeste aandacht vragen. Daarnaast loopt er op dit moment een project Klantkanalen om de vragen die via de diverse kanalen de IND bereiken te optimaliseren. Een van die kanalen is de Livechat functie die op de IND website staat. De lifechats worden binnen dit project geanalyseerd met behulp van de inzet van textmining.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marcel Geraads, Tactisch manager IV Datadiensten

06 - 11 29 94 76

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rogier Wolff, Adviseur Werving en Selectie

06 - 31 10 86 59

Solliciteren?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Data Engineer

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Tactisch Manager Datadiensten

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Business Rules Specialist

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)