Data- Senior Data Informatie Analist en Data Informatie Specialist

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.756 - €5.039
 • Niveau HBO bachelor, WO bachelor
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 4 november Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/IV/2021/166
 • Plaatsingsdatum 8 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Informatievoorziening (IV), team Dataontsluiting en Kwaliteitsmanagement, vacatures voor de functies van Data- Senior Informatie Analist (FGR: Adviseur Bedrijfsvoering S10) en een Data Informatie Specialist  (FGR: Adviseur Bedrijfsvoering S11). Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Data speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving zo ook voor de IND. Door het steeds verdergaand digitaliseren van onze processen neemt het belang en de hoeveelheid van data toe. Dit vraagt dat we onze data goed onderhouden, actualiseren, beheren en beveiligen, oftewel een optimaal functionerend datamanagement die voorziet in betrouwbare data op de juiste plaats en tijd.

Met de komst van de afdeling Datadiensten binnen de nieuw op te richten Directie Informatievoorziening (IV) krijgt de IND een centrale afdeling die de regie voert over de data.

"Werken bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) betekent werken in een multidisciplinair en complex beleidsterrein dat voortdurend in de politieke belangstelling staat. Als Data/Informatie analist (senior en specialist) behandel je thema's die ertoe doen! Met jouw inzet lever je samen met collega's uit je team en de binnen de directies gepositioneerde Datastewards een belangrijke bijdrage aan de verbetering van onze gegevenshuishouding en lever je daarmee een waardevolle bijdrage aan onze samenleving".

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:

 • Je treedt op als intermediair tussen de Datasteward, Business analist of navenante functie bij de extern aanleverende partij en de Datamodelleur bij de vertaling van de benodigde gegevens voor het uitvoeren van de businesstaak naar het gegevensmodel op semantisch/logisch niveau;
 • Analyse naar informatie- en datastromen ten behoeve IND-breed toepasbare regel- en gegevens­mo­dellen;
 • Zorgdragen voor de totstandkoming en het beheer van het gegevensmodel behorende bij de gegevenslevering en het in sync houden ervan met het IND-breed toepasbare gegevens­mo­del;
 • Monitoren;
 • Onderzoek doen naar mogelijke problemen achter inconsistenties rond gegevensleveringen;
 • Ondersteunen van de organisatie met ideeën, wensen en problemen rond gegevensleveringen en of dit voldoet aan gemaakte kwaliteitsafspraken;
 • Beheren van gegevenskwaliteitsnormen;
 • Er wordt verwacht dat je team-overstijgend kijkt en daarmee verder dan alleen je eigen specialisme.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Datadiensten geeft de verschillende reeds opgestarte (datamanagement)projecten een landingsplaats waar de (deel)resultaten, die hieruit voortvloeien in beheer genomen kunnen gaan worden.

De werkwijze binnen deze afdeling krijgt gestalte door multidisciplinaire teams waarbij de business, middels de nieuwe bij de business te beleggen functie van Datasteward, en andere afdelingen van de directie IV goed zijn aangesloten. De afdeling gaat niet over de opslag in de databases, goedwerkende ketenkoppelingen en het daadwerkelijke gebruik van data. Dit is een verantwoordelijkheid van de Afdeling Continuïteit en Technisch Beheer (C&T) respectievelijk de betrokken directie uit de business.

De hoofdtaken van de afdeling Datadiensten zijn:

 1. Het registreren, beoordelen en doorgeleiden van alle verzoeken en vragen omtrent data die bij de afdeling Datadiensten binnenkomen (loketfunctie).
 2. Het beheren van IND breed toepasbare modellen (begrippen, gegevens, regels, meta-data) ten behoeve van het gebruik ervan in onder meer het primaire proces (INDiGO), data-analyses, stuurinformatie en verantwoordingsrapportages. Hiermee is databeheer sturend in het gebruik van deze modellen binnen de verschillende Agile teams.
 3. Het leveren van geavanceerde data analyse diensten zoals textmining, geavanceerde modellen en doelgroepensegmentatie. Hiermee worden met name programma's als Informatie Gestuurd Werken en andere innovatieve trajecten gefaciliteerd.
 4. Het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot dataontsluiting en kwaliteitsmanagement, zoals het monitoren op inconsistenties in de data die de IND in en uit gaat.

Team Dataontsluiting en kwaliteitsmanagement

De medewerkers binnen het team Dataontsluiting en kwaliteitsmanagement dragen zorg voor de werkzaamheden die nodig zijn om "structurele" gegevensstromen met partijen buiten de IND te beheren en zo de kwaliteit van het berichtenverkeer te waarborgen.

Onder de werkzaamheden valt onder andere:

 • Periodiek controleren en verifiëren of het berichtenverkeer voldoet aan gemaakte afspraken;
 • Onderzoeken van fout gelopen berichtenverkeer;
 • Ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe gegevensstromen;
 • Het aan de hand van signalen vanuit de business verifiëren van onvolkomenheden in de data.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden ook is voor een aanvraag, elke klant staat bij de IND centraal. De IND maakt onderdeel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve samenwerking met de ketenpartners, zoals het COA en DT&V.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Arjan Drenthen, (operationeel) Manager

06-50157271

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ningsih Heisterkamp, Adviseur Werving en Selectie

06-50157427

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

De Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sr. Data/ Informatie Analist

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 18 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Berichtenverkeer / Senior Adviseur Berichtenverkeer

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 15 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Business Rules Analist

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 18 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)