Data Scientist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.045 - €4.848
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 2023/Justis/0330
 • Plaatsingsdatum 3 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Data Scientist is verantwoordelijk voor het afstemmen van de business behoeftes en nagaan wat de mogelijkheden zijn op het gebied van data. Hiervoor modelleert de functionaris verbanden, werkt formele nummerstelsels uit en bouwt in samenwerking met de business en collega’s aan slimme oplossingen, van analyse tot modellen. Hiervoor dient de medewerker grote hoeveelheden data te verwerken.
De functiehouder voert wetenschappelijk onderzoek uit op een deelgebied met een beperkte vak proble-matiek, voert zelfstandig en in teamverband onderzoeks- en ontwikkelprojecten uit op het gebied van da-tascience. Daarbij experimenteert de functiehouder met nieuwe toepassingen op het raakvlak van IT, sta-tistiek en het toezichtdomein (datascience) en rapporteert over de bevindingen en doet voorstellen voor inrichting en beheer van de datalab-omgeving.
De functiehouder is verantwoording schuldig aan de Operationeel Manager Ontwikkeling IV over de uitge-voerde data-analyses, profielaanpassingen en informatieverzoeken.

Functie-eisen:

 • Werk- en denkniveau: WO-opleiding op master-niveau
 • Beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.
 • Goede kennis van datascience-tools
 • Goede kennis van statistische technieken en modellen
 • Vaardig in computerprogrammering
 • Vaardig in gebruik van een aantal operationele datascience-tools
 • Vaardig in gebruik van gangbare statistische technieken en modellen
 • Domeinkennis
 • Adviesvaardig
 • Vermogen om kennis over te brengen

Kennis (bijvoorbeeld specifieke opleidingen, trainingen, etc.)

 • Programmeertalen: Python, R en SQL (ervaring en kennis)
 • Brede kennis op het gebied van onderzoeksmethodologie
 • De volgende kennis is een pré: Research Methods, Data Management, Applied Statistical Methodolyg, IT Architecture for Big Data, Policy Assesment, Predictive Anallytics en Deep learning
 • Bij voorkeur een opleiding/certificaat in BABOK of IREB.
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €3.045 Max. €4.848 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een kandidaat uit de doelgroep arbeidsbeperkten. Behoor je tot deze doelgroep? Vermeld dat dan s.v.p. in je sollicitatiebrief en stuur een kopie mee van je inschrijving in het doelgroepregister.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Informatievoorziening vormt,stuurt en beheert de informatievoorziening van Justis, zodat we als organisatie in staat zijn om onze screeningstaak naar behoren uit te voeren. Met ruim dertig collega’s vormen we, als regieorganisatie, de verbindende schakel tussen de eisen en wensen van de business en de geleverde diensten. We zorgen voor beheer en onderhoud én voor vernieuwing en aanpassing van de Justis-systemen.
Onze afdeling is verdeeld in twee clusters die onderling nauw samenwerken: Beheer en Ontwikkeling. Jij maaktdeel uit van het cluster Ontwikkeling. In je diverse team van ongeveer vijftien collega’s heerst een goede sfeer en zijn we volop bereid elkaar te helpen. Daarnaast werken jij en je collega’s, waaronder collega-informatieanalisten, datascientists en profielontwikkelaars, samen met alle andere afdelingen binnen Justis. In ons pand, dat ligt op een A-locatie in Den Haag en op loopafstand van station Den Haag Centraal, loopt iedereen makkelijk bij elkaar naar binnen. Er wordt hard gewerkt en is daarnaast altijd ruimte voor een praatje.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland, dus ook aan een rechtvaardige en veilige samenleving voor iedereen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en haar onderdelen verdedigen en beschermen de rechtsorde. Het bestuursdepartement heeft de zorg voor de algemene wetboeken (Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en de Algemene wet bestuursrecht) en maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld met veiligheid op straat, rechtsbescherming, de bestrijding van criminaliteit, rampenbestrijding, het intellectueel eigendomsrecht, bescherming van kinderen, kansspelen, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid, migratie en de bescherming van persoonsgegevens.

Justis, de screeningsautoriteit, is een uitvoeringsorganisatie die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Als screeningsautoriteit beoordeelt Justis de betrouwbaarheid van personen en organisaties en draagt daarmee bij aan de rechtsstaat en een veiliger samenleving.

Justis levert een breed palet aan (screenings)producten: de Verklaring omtrent Gedrag (VOG), het Bibob-advies, de controle op rechtspersonen, naamswijzigingen, gratieverzoeken, vergunningverlening aan particuliere recherchebureaus, bezwaar bij wapenverloven en ontheffingen voor wapenbezit en vergunningverlening voor buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s).

Bij Justis werken ruim 300 medewerkers. Deze zijn verdeeld over negen afdelingen: vier productieafdelingen (COVOG, het Landelijk Bureau Bibob, TRACK en V&T), het Klant Contact Centrum en vier Stafafdelingen (IV, JZU, SIO en CKA).

De wereld van het screenen, en daarmee de inhoud van het vak, verandert in hoog tempo door globalisering, het werken en leven in netwerken en digitalisering. Justis speelt hierop in door als betrouwbare, integere en deskundige uitvoeringsorganisatie de juiste producten te leveren. Dat doet de organisatie in nauwe samenspraak met opdrachtgevers en gericht op de behoefte van de samenleving.
Justis ontwikkelt zich naar een zelfbewuste en deskundige uitvoeringsorganisatie die flexibel en wendbaar is – een organisatie die midden in de samenleving staat en betrouwbaar en integer de nodige en afgesproken screeningsproducten levert. Justis weet dus wat er leeft in de samenleving en welke rol screenen daarbij speelt.

Justis investeert veel in het vak screenen en in opleiding en begeleiding van de medewerkers. Speerpunten hierbij zijn de permanente ontwikkeling van medewerkers binnen hun vakgebied en nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen in de samenleving. Innovatie en vernieuwing en contact met de samenleving zijn dan ook onderwerpen die voortdurend op de agenda staan.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Richard Booij

06-15305495

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Michele Toet

06-50089014

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatieanalist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Functioneel Beheerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functioneel Beheerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd