Data Architect

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 23 augustus Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20220525_12a
 • Plaatsingsdatum 2 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Toezicht is mensenwerk, maar is onmogelijk zonder de slimme inzet van data. Het werk van de NVWA wordt in flink tempo steeds meer datagedreven. Als Data Architect zorg jij ervoor dat de NVWA optimaal gebruik kan maken van data, zodat we onze taken nog efficiënter kunnen uitvoeren en nog betere resultaten kunnen halen. Jouw werk komt ten goede aan ons primaire proces en verbetert tegelijkertijd de informatiepositie van de NVWA. Een belangrijke en uitdagende rol, waarin je echt kunt bouwen.

Je ontwikkelt methoden en technieken om data slim toe te passen binnen de organisatie, en om er zo groot mogelijk effect uit te halen. Je stelt ook het beleid, de kaders en de richtlijnen op voor het gebruik van data en je draagt dit beleid actief uit. Dat doe je heel praktisch, in concrete casussen. Zo neem je collega’s in de business mee naar steeds meer datagebaseerd werken.

In deze functie heb je te maken met tal van stakeholders, uit de business en uit de IV-organisatie. Jij gaat daar soepel mee om en schakelt snel tussen de verschillende belangen. Je coacht en begeleidt ook collega’s om samen het ‘data denken en doen’ binnen de NVWA naar een hoger plan te brengen.

Je werkt samen met je directe collega’s binnen het CIO-office en met collega’s van de afdeling Informatiemanagement (IM). Je rapporteert aan het afdelingshoofd van het CIO-office, die ook Chief Data Officer en voorzitter van de Data Coördinatie Beraad is. Dit beraad zet samen met stakeholders uit de business de lijnen uit voor de datastrategie en -governance en voor de NVWA-brede data-roadmap.

Je krijgt veel vrijheid om je werk in te richten en ruimte om je ideeën uit te voeren. We werken hybride: thuiswerken is het vertrekpunt, naar kantoor komen een bewuste keuze, bijvoorbeeld voor ontmoeten, brainstormen en het bijwonen van workshops.

Een goede data governance is in dit traject van groot belang. We werken aan een toekomstbestendige opzet en structurering van data. Dit doen we vanaf conceptuele modellen tot en met de metadata als fundament voor onze basisregisters, administraties en het BI-platform. Business en IT werken intensief samen in IV-ketens, met een stevige verantwoordelijkheid voor de opdrachtgevers als het gaat om eigenaarschap en het managen van de verandering.

Om optimaal bij te dragen aan de taken van de NVWA zijn we bezig met het doorvoeren van een aantal fundamentele veranderingen in het voortbrengingsproces van de informatievoorziening (IV). Hierbij kijken we breder dan alleen de voortbrenging van software; het behalen van bedrijfsdoelstellingen en de daarmee gepaard gaande verandering staan centraal. De ontwikkelingen op het gebied van data zijn hier een integraal onderdeel van.

Ben jij enthousiast geworden na het lezen van de vacature? Reageer dan snel!

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de NVWA is het CIO-office verantwoordelijk voor het opstellen van de IV-strategie en stelt op basis daarvan IV-kaders op en past deze toe op nieuwe IV-initiatieven en -verandertrajecten. Belangrijke aspectgebieden hierbinnen zijn: Enterprise Architectuur, portfoliomanagement, Informatiearchitectuur, Datamanagement, Compliancy (Informatiebeveiliging, Privacy en Duurzame Toegankelijkheid), Strategisch Leveranciersmanagement en Sourcing. Het CIO-office is tevens de motor achter de verdere ontwikkeling en inrichting van de IV-organisatie van de NVWA. De afdeling CIO-office is ondergebracht binnen de directie Interne Organisatie (DIO). De directeur van DIO is tevens CIO en lid van de Directieraad. Het CIO-office bestaat momenteel uit 11 interne en 3 externe medewerkers en heeft een doelstelling om in 2022 door te groeien naar 20 medewerkers.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend. En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

A.O.H. (Alex) de Jonge, Afdelingshoofd CIO Office

06-53374271

W.J. (Willem) Jongkind, Senior Adviseur Bedrijfsvoering CIO Office

06-22660651

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Documentair Informatiebeleid

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur integrale beveiliging en plv. beveiligingscoördinator

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend specialistisch adviseur

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 6 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)